Vrouwen

hirsi ali hgbhg

KORAN

God schiep vrouwen als de gelijke van mannen. De totale gelijkheid tussen vrouwen en mannen is de essentie van de morele perfectie God. God is geen seksist. God is geen mannelijk chauvinistisch varken. Vrouwen en mannen zijn gelijk in de ogen van God. Vrouwen zijn gelijk aan mannen. De volgende vernederingen kunnen niet de leringen van god zijn. Islam:

 • ontzegt vrouwen het recht om het huis te verlaten zonder mannelijk toezicht,
 • ontzegt vrouwen het recht om nee te zeggen tegen seksuele eisen van hun man,
 • vernedert vrouwen als zijnde inferieur aan mannen,
 • behandelt vrouwen als eigendom van de man,
 • vermoord vrouwen om de eer te redden,
 • straft vrouwen met isolatie/uitsluiting die zich niet vroom bedekken,
 • verplicht vrouwen de man te gehoorzamen
 • weigert vrouwen met make up
 • gebied vrouwen te slaan [stokslagen/zweepslagen] vanwege ongehoorzaamheid
 • gebied steniging, eerwraak bij overspel
 • ontneemt hen het recht op leven bij geloofsafval
 • dwingt vrouwen/meisjes tegen hun wil te trouwen,
 • staat toe dat meisjes verkracht worden onder huwelijksfraude,
 • staat seksslavernij toe
 • ontneemt hen hun recht op seksuele vrijheid.

Het verbieden in het nastreven van geluk in vrijheid en onafhankelijkheid.., is niet de leer van een moreel perfecte God, maar van een slechte man – Mohammed. ”


Bijna elke media heeft geprobeerd de islam te schilderen als een religie, die gelijkheid en respect voor het vrouwelijke geslacht bevordert. Wanneer we echter de islamitische bronnen lezen, komen we tot het besef dat het verhaal niet zo waarheidsgetrouw is als het lijkt:

Koran 4:34 Mannen hebben zeggenschap over hun vrouwen omdat Allah de één boven de anderen bevoorrecht heeft en omdat mannen hun eigendommen uitgeven (aan vrouwen). En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van haar man). Maar als vrouwen volharden in ongehoorzaamheid, slaat hen.


Koran 24:1
Als man en vrouw zich schuldig maken aan overspel of ontucht. Gesel beide met honderd slagen. En laat een groep getuigen zijn van hun bestraffing.


Koran 2:228

 Voor de vrouwen zijn er rechten overeenkomstig hun plichten, volgens wat redelijk is. Maar voor de mannen is er een rang boven   hen  (de vrouwen). En Allah is Almachtig Alwijs.

Koran 33:59
Vertel uw vrouwen en dochters en alle moslimvrouwen om mantels en sluiers over hun hele lichaam te dragen met uitzondering van 1 of 2 ogen. Dat is beter. 


Koran 33:59

O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen.


Koran 4:15
Als een van uw vrouwen zich schuldig maakt aan wellust, neem tegen haar het bewijs van vier getuigen; Als zij getuigen, laat haar in beperking tot de dood haar overwint.


Koran 24:33 Dwing slavinnen niet tot hoererij als zij kuisheid wensen. Maar als iemand haar dwingt, dan is Allah vergevingsgezind en barmhartig.


Koran 60:11

Als uw vrouwen bij u weggaan naar ongelovigen die u de bruidsschat die u aan hen hebt uitgegeven niet terug wilt geven, laat de moslims dan zo’n bruidsschat terugbetalen uit het eigendom van de ongelovigen die in hun handen kunnen komen. Wees bang voor God in wie je gelooft.


Koran 4:11
Allah leidt u ten aanzien van uw kinderen (erfenis), het mannelijke deel is gelijk aan die van twee vrouwen.


Koran 4:3

En als je bang bent dat je niet rechtvaardig kunt handelen jegens wezen, trouw dan met vrouwen die goed voor je lijken, twee en drie en vier; maar als je bang bent dat je geen recht zult doen (tussen hen), dan (trouw je) slechts één of wat je aan slavinnen bezitten; dit is juister, dat u niet van de juiste koers mag afwijken.


Koran 33:33.

Blijft in uw huizen en stelt uw schoonheid niet ten toon als in de vroegere dagen der onwetendheid; leeft het gebed na, en betaalt de zakat en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper. O huisgenoten, Allah wenst alleen uw onreinheid te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken.


Koran 2:282,

De getuigenis van 2 vrouwen gelijk is aan dat van één man.


Vrouwen in de hemel: binnen de islam bestaat het idee dat in Jannah (het paradijs) mannen 72 maagden zullen krijgen waarvan de eigenschappen die zijn van volwassen, zwellende en peervormige borsten. Majah, Zuhd (Book of Abstinence) 39. Er zijn geen aanwijzingen dat vrouwen mannelijke maagden erven.


Koran 24:23

Zij die kuise, gelovige vrouwen, die geen kwaad kennen, belasteren, zijn in deze wereld en in het Hiernamaals vervloekt. Voor hen is er een grote kastijding.


Koran 65:6

Laat hen (gedurende de wachttijd) wonen zoals jullie zelf wonen, naar jullie vermogens, en kwelt hen niet om hen in het nauw te drijven. En als zij zwanger zijn, voorzie hun dan tot zij gebaard hebben wat zij dragen. En als zij (de kinderen) voor jullie zogen, geef hun dan hun vergoeding en pleegt onderling overleg op een redelijke wijze. En als jullie moeilijkheden ondervinden, laat dan een andere vrouw hem opvoeden.


Koran 33:55

Het is geen zonde voor vrouwen om met hun vaders, hun zonen, hun broeders, de zonen van hun broeders, de zonen van hun zusters en hun vrouwen, en met de slavinnen waar zij over beschikken (om zonder gebruikmaking van een afscherming tot anderen te spreken). En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Getuige over alle zaken.


  HADITH              


                             

Bukhari:V1B22N28
De profeet zei: Ik heb het hellevuur gezien en de meerderheid van de bewoners waren ondankbare ongelovige vrouwen. Wanneer er gevraagd werd waarvoor zij ondankbaar waren zei de profeet; Voor alle gunsten die de echtgenoot hen heeft verleent.


Muslim: B1N142
O vrouwvolk, u moet om vergiffenis vragen vanwege de vele vrouwen die in de hel verblijven. Een wijze dame zei: Waarom is het, apostel van Allah, dat het grootste deel van de inwoners van de hel uit vrouwen bestaan? De profeet zei: ‘ Jullie vloeken teveel en zijn ondankbaar naar uw echtgenoten. Ook heeft u een gebrek aan gezond verstand, u schiet tekort in uw religie en u berooft de wijsheid van de wijzen. Een vrouw merkt op: Wat is er mis met ons gezond verstand? De profeet antwoordde: Uw gebrek aan gezond verstand kan worden bepaald uit het feit dat het bewijs van twee vrouwen gelijk is aan één man. Dat is een bewijs.


Tabari IX:113
Allah laat toe om vrouwen op te sluiten in aparte kamers en haar te slaan, niet te hard. Als zij zich gedraagt krijgt zij eten en drinken. Behandel vrouwen goed, zij zijn als huisdieren zonder bezittingen. Allah maakte het legitiem om te genieten van een vrouwenlichaam.


Tabari 1:280
Allah zei; Alle vrouwen menstrueren en zijn dom.


Bukhari:V4B52N143 en V5B59N523
Toen we Khaybar bereikte zei Mohammad dat Allah hem in staat stelt om Khaybar te veroveren. Het was daar dat de schoonheid van Safiyah aan hem werd beschreven. Haar echtgenoot was gedood, zodat de apostel van Allah haar voor zichzelf selecteerde. Hij nam haar mee naar de plaats Sad ,daar aangekomen was de menstruatie van Safiyah voorbij en nam haar tot zijn vrouw, consumeerde het huwelijk en dwong haar een sluier te dragen.


Bukhari:V5B59N524
De moslims zeiden onder elkaar: Zal Safiyah één van zijn vrouwen zijn of gewoon een dame in gevangenschap en één van zijn bezittingen.


Ishaq:593
Uit  de gevangenen van Hunayn, werd het slaafmeisje Baytab toegewezen aan Ali [schoonzoon van Mohammed], het slaafmeisje Zaynab werd aan Oethman toegewezen en Umar kreeg een ander.”


Bukhari:V3B48N826
Mohammed vroeg; Is een getuigenis van een vrouw, de helft aan dat van een man?’ De vrouwen zeiden ja. Mohammed zei: ‘Dit is vanwege een gebrek aan verstand.


Ishaq:584
Vertel de mannen die vrouwen hebben: Vertrouw nooit een vrouw.”


Ishaq:185
Mohammed zei; ”In de hel zag ik vrouwen opgeknoopt, hangend aan hun borsten.”


Tabari VIII:62 en Ishaq:496
Ali [Mohammeds geadopteerde zoon, schoonzoon, en toekomstig kalief] zei; Vrouwen zijn er in overvloed. Je kunt de een makkelijk vervangen voor een ander.


Sahih Bukhari 3: 34: 432

We krijgen vrouwelijke gevangenen als ons deel van de buit, en we zijn geïnteresseerd in hun prijzen, wat is uw mening over coïtus interruptus ?” De profeet zei: “Doe je dat echt? Het is beter voor je om het niet te doen. Geen ziel die Allah heeft voorbestemd te bestaan, maar die zeker zal bestaan.”


Ishaq:496
Vraag het de slavin, ze zal je de waarheid vertellen. Dus de apostel riep Burayra om het haar te vragen. Ali stond op en gaf haar eerst een paar harde klappen zeggende: ‘Vertel de profeet de waarheid.


Sahih Bukhari  1:6: 301

Zegt dat vrouwen intellectueel tekort komen.


Sahih Muslim 17: 4206

Een vrouw die zwanger werd bekent aan Mohammed dat ze schuldig is aan overspel. Mohammed staat haar toe het kind te krijgen, en laat haar daarna stenigen.


Sahih Muslim 17: 4209

Een vrouw pleegde overspel en werd gestenigd op bevel van Mohammed.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.