Vrouwen

hirsi ali hgbhg

KORAN

God schiep vrouwen als de gelijke van mannen. De totale gelijkheid tussen vrouwen en mannen is de essentie van de morele perfectie God. God is geen seksist. God is geen mannelijk chauvinistisch varken. Vrouwen en mannen zijn gelijk in de ogen van God. Vrouwen zijn gelijk aan mannen. De volgende vernederingen kunnen niet de leringen van god zijn.

Islam:

 • Ontzegt vrouwen het recht om het huis te verlaten zonder mannelijk toezicht,
 • Ontzegt vrouwen het recht om nee te zeggen tegen seksuele eisen van hun man,
 • Vernedert vrouwen als zijnde inferieur aan mannen,
 • Behandelt vrouwen als eigendom van de man,
 • Vermoord vrouwen om de familie-eer te redden,
 • Straft vrouwen met isolatie/uitsluiting die in vrijheid willen leven
 • Verplicht vrouwen, de man te gehoorzamen
 • Weigert vrouwen met make up
 • Gebied vrouwen te slaan [stokslagen/zweepslagen] vanwege ongehoorzaamheid
 • Gebied steniging bij overspel
 • Ontneemt hen het recht op leven bij geloofsafval
 • Dwingt vrouwen/meisjes tegen hun wil te trouwen
 • Staat seksslavernij toe
 • Gelovige vrouwen mogen niet met ongelovige mannen trouwen
 • Ontneemt hen hun recht op seksuele vrijheid.

Het verbieden in het nastreven van geluk in vrijheid en onafhankelijkheid.., is niet de leer van een moreel perfecte God, maar van een slechte man – Mohammed. ”


Bijna elke media heeft geprobeerd de islam te presenteren als een religie, die gelijkheid en respect voor het vrouwelijke geslacht bevordert. Wanneer we echter de islamitische bronnen lezen, komen we tot het besef dat het verhaal niet zo waarheidsgetrouw is:

Koran 4:34

Mannen hebben zeggenschap over hun vrouwen

mannen hebben meer rechten dan hun vrouwen

mannen hebben meer vrijheden dan hun vrouwen

vrouwen gehoorzamen hun man, zo niet: slaan


Koran 24:1
Bij overspel of ontucht, gesel beide met honderd slagen. En laat een groep getuigen zijn van hun bestraffing [op straat].


Koran 2:228

 Mannen staan een rang boven hen  (de vrouwen).


 Koran 60:10

 Gelovige vrouwen en ongelovigen zijn niet wettig voor elkaar.


 Koran 24:23
 Zij die kuise vrouwen belasteren, indiscreet maar gelovig, worden vervloekt in dit leven en in het Hiernamaals: voor hen is een zware straf.

Koran 33:59
vertel uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen van de gelovigen om [een deel] van hun bovenkleding naar beneden te halen. Dat is geschikter dat ze herkend worden en niet worden misbruikt.


Koran 33:59

O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen of misbruikt.


Koran 4:15
Als een van uw vrouwen zich schuldig maakt aan wellust, neem tegen haar het bewijs van vier getuigen; Als zij getuigen, laat haar in beperking tot de dood haar overwint.


Koran 60:12

O profeet! Als gelovige vrouwen tot u komen
en aan u, een eed van trouw afleggen
dat zij geen partner aan Allah zullen toeschrijven,
geen overspel zullen plegen of stelen,
noch hun kinderen zullen doden,
noch enige leugen zullen voortbrengen
noch u ongehoorzaam zijn in wat juist is,
accepteer dan hun trouw en vraag Allah om hen te vergeven.


Koran 24:33 Dwing slavinnen niet tot hoererij als zij kuisheid wensen. Maar als iemand haar dwingt, dan is Allah vergevingsgezind en barmhartig.


Koran 53:27

Die niet geloven geven engelen vrouwelijke namen.


DE MAAGDELIJKHEID

Het enige wat telt is de eerbaarheid. Als dat stukje vlies er niet meer is, dan zijn vaders en broers en neven en ooms gekrenkt in hun mannelijkheid. Dat stukje vlies in de binnenste van een vrouw geeft recht aan een vrouw om te leven. Dat is haar geloofwaardigheid. Dat is haar missie: het vliesje zo goed mogelijk bewaren. Het zelfbeschikkingsrecht op het vliesje wordt op haar geboortedag opgeëist door de mannen in haar familie. Haar rechten liggen bij de man.

 

 

Koran 2:221

En gelovige vrouwen kunnen niet met de minderwaardige ongelovigen trouwen.


Koran 4:11
Allah leidt u ten aanzien van uw kinderen (erfenis), het mannelijke deel is gelijk aan die van twee vrouwen.


Koran 4:3

En als je bang bent dat je niet rechtvaardig kunt handelen jegens wezen, trouw dan met vrouwen die goed voor je lijken, twee en drie en vier; maar als je bang bent dat je geen recht zult doen (tussen hen), dan (trouw je) slechts één of wat je aan slavinnen bezit; dit is juister, dat u niet van de juiste koers mag afwijken.


Koran 33:33.

Vrouwen, blijft in uw huizen en stelt uw schoonheid niet ten toon.


Koran 2:282,

De getuigenis van 2 vrouwen gelijk is aan dat van één man.


Koran 5:106

Bij het opmaken of ondertekenen van een testament zijn vrouwelijke getuigen niet toegestaan.


Vrouwen in de hemel: binnen de islam bestaat het idee dat in Jannah (het paradijs) mannen 72 maagden zullen krijgen waarvan de eigenschappen die zijn van volwassen, zwellende en peervormige borsten. Majah, Zuhd (Book of Abstinence) 39. Er zijn geen aanwijzingen dat vrouwen mannelijke maagden erven.


Koran 24:23

Zij die kuise, gelovige vrouwen, die geen kwaad kennen, belasteren, zijn in deze wereld en in het Hiernamaals vervloekt. Voor hen is er een grote kastijding.


Koran 65:6

Pedofilie; Laat hen (gedurende de wachttijd) wonen zoals jullie zelf wonen, naar jullie vermogens, en kwelt hen niet om hen in het nauw te drijven. En als zij zwanger zijn, voorzie hun dan tot zij gebaard hebben wat zij dragen. En als zij (de kinderen) voor jullie zogen, geef hun dan hun vergoeding en pleegt onderling overleg op een redelijke wijze. En als jullie moeilijkheden ondervinden, laat dan een andere vrouw hem opvoeden.


Koran 33:55

Het is geen zonde voor vrouwen om de bescheiden kleding niet na te leven in bijzijn van hun vaders, hun zonen, hun broeders, de zonen van hun broeders, de zonen van hun zusters en hun vrouwen, en wat hun rechterhand bezit [eneuchen].


  HADITH              


  

Bukhari 6-301,24:541,   vrouwen zijn niet bijster intelligent
Bukhari 6-301  de hel wordt vooral bevolkt door vrouwen
Bukhari 6-301  vrouwen brengen mannen op dwaalspoor
Bukhari 6-301  vrouwen vloeken te vaak
Bukhari 2:282  vrouwen zijn de helft waard
bukhari 52:110  vrouwen zijn van de duivel
Bukhari  62:33  vrouwen zijn schadelijk voor mannen
Bukharu 62:113   vrouwen zijn onbetrouwbaar
Bukhari 916-917   vrouwen geven ongeluk

Bukhari:1:22:28
De profeet zei: Ik heb het hellevuur gezien en de meerderheid van de bewoners waren ondankbare ongelovige vrouwen. Wanneer er gevraagd werd waarvoor zij ondankbaar waren zei de profeet; Voor alle gunsten die de echtgenoot hen heeft verleent.


Muslim: B1N142
Het grootste deel van de inwoners van de hel bestaat uit vrouwen omdat zij teveel vloeken en ondankbaar zijn naar hun echtgenoten, zij een gebrek aan gezond verstand hebben en tekort schieten in het geloof.


Tabari IX:113
Allah laat toe om vrouwen op te sluiten in aparte kamers en haar te slaan, niet te hard. Als zij zich gedraagt krijgt zij eten en drinken. Behandel vrouwen goed, zij zijn als huisdieren zonder bezittingen. Allah maakte het legitiem om te genieten van een vrouwenlichaam.


Tabari 1:280
Allah zei; Alle vrouwen menstrueren en zijn dom.


Bukhari:4:52:143 en 5:59:523
Toen we Khaybar bereikte zei Mohammad dat Allah hem in staat stelt om Khaybar te veroveren. Het was daar dat de schoonheid van Safiyah aan hem werd beschreven. Haar echtgenoot was gedood, zodat de apostel van Allah haar voor zichzelf selecteerde. Hij nam haar mee naar de plaats Sad ,daar aangekomen was de menstruatie van Safiyah voorbij en nam haar tot zijn vrouw, consumeerde het huwelijk en dwong haar een sluier te dragen.


Bukhari:5:59:524
De moslims zeiden onder elkaar: Zal Safiyah één van zijn vrouwen zijn of gewoon een dame in gevangenschap en één van zijn bezittingen.


Ishaq:593
Uit  de gevangenen van Hunayn, werd het slaafmeisje Baytab toegewezen aan Ali [schoonzoon van Mohammed], het slaafmeisje Zaynab werd aan Oethman toegewezen en Umar kreeg een ander.”


Bukhari:3:48:826
Mohammed vroeg; Is een getuigenis van een vrouw, de helft aan dat van een man?’ De vrouwen zeiden ja. Mohammed zei: ‘Dit is vanwege een gebrek aan verstand.


Ishaq:584
Vertel de mannen die vrouwen hebben: Vertrouw nooit een vrouw.”


Ishaq:185
Mohammed zei; ”In de hel zag ik vrouwen opgeknoopt, hangend aan hun borsten.”


Tabari VIII:62 en Ishaq:496
Ali [Mohammeds geadopteerde zoon, schoonzoon, en toekomstig kalief] zei; Vrouwen zijn er in overvloed. Je kunt de een makkelijk vervangen voor een ander.


Sahih Bukhari 3: 34: 432

We krijgen vrouwelijke gevangenen als ons deel van de buit, en we zijn geïnteresseerd in hun prijzen, wat is uw mening over coïtus interruptus ?” De profeet zei: “Doe je dat echt? Het is beter voor je om het niet te doen. Alleen Allah bepaalt wie wordt geboren.”


Sahih Bukhari  1:6: 301

Zegt dat vrouwen intellectueel en religieus tekort komen.


Sahih Muslim 17: 4206

Een vrouw die zwanger werd bekent aan Mohammed dat ze schuldig is aan overspel. Mohammed staat haar toe het kind te krijgen, en laat haar daarna stenigen.


Sahih Muslim 17: 4209

Een vrouw pleegde overspel en werd gestenigd op bevel van Mohammed.


Jongeren vallen vrouwen seksueel lastig

Jongeren vallen een vrouw seksueel lastig. De vrouw met blote armen en enkels vraagt er om, aldus soera 33:59

Sommige mensen zeggen dat het gebod van het dragen van de Hijab / Burqa / Niqab, onderdrukking van moslimvrouwen is, maar wat mensen volledig missen is dat het tevens een oproep is tot het onderdrukken en misbruiken van niet moslimvrouwen.
De oproep om Hijab / Burqa / Niqab te dragen is gebaseerd op de volgende koran-openbaring :

Zeg tot uw echtgenotes en dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilbab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen / misbruikt. Soera 33: 59

Zij die kuise, gelovige vrouwen, die geen kwaad kennen, belasteren, zijn in deze wereld en in het hiernamaals vervloekt. Soera 24:23

Deze twee verzen geven aan dat het voor moslimmannen oké is om vrouwen te belasteren / misbruiken die de boerka / nikab niet dragen. De sluier is geen keuze, het is een gebod van Allah.
De koran wil dat moslimvrouwen worden erkend en niet worden misbruikt en dat is alleen mogelijk als ze een hijab / niqab / chador dragen. Dus wanneer moslims de persoonlijke keuzes van vrouwen niet respecteren, middels treiteren, beledigingen, of erger, dan zou de koran of islamitische opvoeding een motief kunnen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.