Het zieke karakter van Mohammed.

Leiders van een cult zijn altijd krankzinnig.

Door Ibn Soefi al Kitab,

Mohammed, Hitler, Lenin, Stalin, Castro, Amin, Pot en andere leiders van een politieke-theocratische cult waren heel erg gestoord. De koran en hadiths bevestigen Mohammeds geestelijke ontsporing op de leeftijd van 40 jaar. Minstens een dozijn aan Koranverzen pogen zijn verstand tegen critici te verdedigen.

Een God zou nooit een psychopaat als belangrijkste boodschapper en voorbeeld voor de mensheid kiezen.
Maar een geestelijk gestoorde zou zeker een Allah kunnen fingeren. Wanneer een psychisch gestoorde leider een god naar zijn keuze fantaseert, dan kun je verwachten dat deze verzonnen god gaat handelen ten gunste van zijn uitvinder.

Islam is zeker een cult [naar Engelse betekenis] en beledigt de algemene opvatting van wat een godsdienst inhoud, namelijk; het gebruik van het verstand voor de wetenschap, de vrijheid om te kiezen, de vrijheid om baas over je lichaam te zijn en zélf je doel in het leven bepalen. En dit zijn geen kenmerken die men in de islam zal terugvinden.
Integendeel. Deze cult leidt tot slavengedrag, de gerechtvaardigde gouden regel** ontbreekt en het onderzoekend verstand is de gehate vijand van deze ideologie. De ”ander” moet worden gedood, geslagen, overheerst of genegeerd. Meer dan 2000 soera’s bevatten deze kwesties.

Een goed boek over het ziektebeeld van een cultleider is “Captive hearts, Captive Minds” en geschreven door Madeleine Tobais en Janja Lalich. Dit boek onderzoekt culten en zijn misbruik van mensen en hoe het leiderschap de cult gebruikt ten behoeve voor zijn grootsheid en genot.

Leiders van een cult lijden doorgaans aan een aantal ernstige persoonlijkheidsstoornissen;

1. Manipuleren en oplichten

PSYCHOPATEN ZIJN MENSEN DIE DE VRIJE WIL EN DE VRIJHEID VAN ANDERE MENSEN OM HUN EIGEN KEUZES TE MAKEN ONDERDRUKKEN EN VERNIETIGEN.

PSYCHOPATEN ZIJN MENSEN DIE DE VRIJHEID IN DENKEN EN HANDELEN VAN ANDEREN WILLEN ONDERDRUKKEN EN VERNIETIGEN.

Leiders van een cult ontkennen de rechten van de ander als individueel mens, waardoor al het egoïstische gedrag van de leider toelaatbaar wordt. Een kenmerk van een psychopaat is zijn manipulerend handelen:
De manipulator lijkt behulpzaam, charmant, zelfs vleiend of verleidelijk maar heimelijk vijandig en dominant. De gemanipuleerde wordt gezien als een agressor, concurrent of slechts een instrument om te gebruiken. Er is geen beheersing op het gedrag van een psychopaat.
Mohammad kende geen grenzen in zijn seksuele lusten, kende geen maat op het plunderen, verkrachten, het moorden, de slavenhandel en zijn verregaande leugenachtigheid.

2. Overtuigd van zijn eigen grootsheid

Bezig met zijn eigen fantasieën, moet hij altijd in het middelpunt van de belangstelling staan. Hij presenteert zichzelf als de ‘ultieme persoonlijkheid – een verlicht instrument van god, een genie, de leider van de mensheid en soms de meest nederige. Hij heeft een onverzadigbare behoefte aan bewondering en aandacht.
Zijn grootheidswaanzin is mogelijk ook ter verdediging van zijn innerlijke leegte, depressie en een gevoel van nietigheid. Paranoia gaat vaak samen met grootheidswaanzin.

Het isoleren van de groep wordt als noodzakelijk beschouwd als bescherming tegen een vermeende vijandige omgeving. Op deze manier creëert hij een wij-tegen-zij mentaliteit.
Mohammad was de koning, de belangrijkste menselijke boodschapper, de laatste der profeten en de beste van de beste. Egoïstischer dan Mohammed wordt het niet. Meestal is een dergelijk zelfbeeld gebaseerd op krankzinnigheid.

3. Pathologisch liegen

Leiders van een cult staan bekend om “pseudologica fantastica”, een uiting van waanzinnig veel liegen. Zij hebben de neiging om een complex geloofssysteem te maken, waarin ze soms zelf in verstrikt raken. Het is vaak moeilijk te bepalen of de leugens een waanvoorstelling van een vertekende werkelijkheid is of een bewuste/onbewuste intentie om te misleiden.
Manipulatoren als Mohammed zijn zelden originele denkers. Plagiarissen en dieven zijn zelden de kredietwaardige grondleggers van ideeën. Zij zijn zeer overtuigend. Krachtig in de uitleg van hun standpunten en begaafd in het verslaan van de leugendetector test. Voor hen bestaat objectieve waarheid niet. De enige waarheid dat telt is de persoonlijke behoefte zo goed mogelijk invullen.
Mohammed pleegde plagiaat uit de Thora, Bijbel en het Arabisch heidense cultuur en creëerde zijn eigen fascisme. Hij is één van de grootste leugenaars uit de geschiedenis.

4.  Gebrek aan wroeging, schaamte of schuld.

Een kernpunt van een psychopaat is een diepgewortelde onderdrukte woede. Sommige wetenschappers theoretiseren dat dit wordt veroorzaakt door in de kinderjaren te zijn verlaten. Mohammad werd zeker verlaten toen hij jong was.
Ongeacht de emotionele of psychische reden, psychopaten zien mensen als objecten, doelen of kansen maar niet als mensen. Zij hebben geen vrienden, wel slachtoffers en volgelingen/handlangers.
Voor psychopaten heiligt het doel altijd de middelen. Er is dus geen plaats voor gevoelens van wroeging, schaamte of schuld. Leiders van een cult voelen rechtvaardigheid in al hun daden omdat zij zichzelf beschouwen als de ultieme moraalridder. Niets staat hun in de weg. Mohammad is het voorbeeld voor het gebrek aan morele terughoudendheid en schaamte.

5. Oppervlakkige emoties.

Positieve gevoelens als warmte, vreugde, liefde en compassie zijn meer geveinsd dan oprecht. Ze blijven onbewogen door dingen die normale mensen zouden raken, maar worden woedend over onbelangrijke zaken. Ze zijn toeschouwers van het emotionele leven van anderen, misschien zelfs jaloers en minachtend vanwege gevoelens die zij zelf niet hebben of begrijpen. Uiteindelijk zijn psychopaten kil, met oppervlakkige emoties en leven in hun eigen donkere wereld.
Wat het meest in culten wordt belooft is vrede, vreugde, verlichting en veiligheid. Het zijn doelen die voor altijd buiten het bereik van de leider blijven en dus ook voor zijn volgelingen. Aangezien de leider niet oprecht is, zijn de beloften dat evenmin. Mohammad stichtte een doodscultus – gewelddadig, racistisch en heerszuchtig – met vrome moslims die voor de buit in de hemel gaan. Er bestaat geen tijdelijke vrede, vreugde of hoop in de Koran.

6. Gebrek aan liefde.

Een cult maakt dood. Het redt niets.
Er is in de islam en binnen alle culten vaak een onuitsprekelijke wrede en agressieve toepassing van rechtspraak richting de toegewijde.
Onvoorwaardelijke overgave aan de leider is een absolute vereiste.
Het is erger voor niet-volgelingen. Deze moeten worden bestreden, gedood, onderworpen, lastiggevallen of op zijn best genegeerd.
Er is geen liefde en geen gouden regel binnen de cult. Het gaat om macht, seks en dwang. Mohammeds boek ‘’Recital’’ belicht liefde voor ‘de slaven van Allah’ en voor degene die kritiekloos zijn eisen volgt. De rest zijn verdoemd en jihad tegen hen is de opdracht.

7. Slechte gedragscontrole / impulsief karakter

Een sekteleider kan zichzelf niet beheersen en is extreem op het gebied van seksualiteit, agressiviteit en strafmaatregelen. Vaak moet het inconsistente gedrag van de leider worden goed gepraat om de interne samenhang te waarborgen. Het wordt vaak uitgelegd als goddelijke inspiratie wat de kloof tussen de autoriteit en de machteloze vergroot.
Mohammed rationaliseerde zijn afwijkende gedrag via ‘onthullingen’ van Allah. Wanneer het Mohammed uitkwam gaf alter ego Allah steun met goedkeurende woorden. Dus was seks met getrouwde vrouwen, impulsieve woedeaanvallen, sadistisch, onzedelijk of gewelddadig gedrag, goddelijk gerechtvaardigd.

8. Zedeloos seksuele gedrag/ontrouw

Geslachtsverkeer met steeds wisselende partners, seksueel misbruik van kinderen, polygamie, verkrachting en seksuele handelingen van allerlei soort worden veelvuldig door cultleiders toegepast. Daarentegen is er vaak een strenge seksuele controle van de aanhangers onderling met als gevolg gedwongen celibaat, gearrangeerde huwelijken, gedwongen echtscheidingen, kinderen verwijderen van hun ouder[s], gedwongen abortus of opdracht voor geboorten. Voor psychopaten is seks vooral een kwestie van controle en macht.
Huwelijkse trouw is zeldzaam in het leven van de psychopaat. Er zijn meestal talloze meldingen van buitenechtelijke zaken. Het seksuele gedrag van de leider kan voor intimi verborgen worden gehouden of kan deel uitmaken binnen een selecte groep voor seksuele praktijken. In ieder geval, als gevolg voor het gebrek aan gelijkheid tussen leider en volgelingen is seksueel contact nooit echt vrijwillig en kan schadelijke gevolgen hebben voor de volgeling.
Mohammed creëerde de islam deels om te voldoen aan zijn seksuele lusten. Hij had behalve seks met een 9 jarige, ook seks met talloze gevangen/gekochte/ontvoerde seksslavinnen. Dit alles werd gerechtvaardigd met openbaringen van de niemand kennende Allah.

9. Parasitaire levensstijl

Een gebrek aan rechtvaardigheid van de leider blijkt uit het contrast tussen zijn luxueuze levensstijl en de verarming van zijn volgelingen.
De meeste cultleiders worden ondersteund door giften en donaties van volgelingen die onder druk kunnen worden gezet om veel van hun inkomen en bezittingen aan de groep over te dragen. Slavernij, gedwongen prostitutie en een verscheidenheid aan onwettige handelingen ten behoeve van de leider zijn gebruikelijk in een cult milieu.
Mohammed handelde in seksslaven, had 15 concubines en bedekte zichzelf met sieraden.
In tegenstelling tot de mythe werd hij in 632 vermoord door zijn eigen mannen die ongetwijfeld moe en ziek waren geworden van de hebzucht, openbaringen en parasitaire grootsheid van hun leider.

Conclusie;

Alle bovengenoemde kenmerken gelden voor Mohammed maar kunnen ook van toepassing zijn voor ieder ander die een cult* leidt van haat, geweld, seks en overheersingsdrang.
Een leugenaar, seksueel losbandig, gewelddadig, impulsief, los van de werkelijkheid, onverschillig, narcistisch, manipulatief en hebzuchtig. Dat is Mohammed en zijn niet de kenmerken van een religieuze profeet en niet de karaktertrekken van een man van vrede en liefde. Het zijn tekenen van een typisch heidense fascistische cultleider, diep geïnteresseerd in zijn eigen veronderstelde grootsheid, seksuele verzadiging, het materiële en politieke macht.
Mohammed was gewoon een andere gek, een voorbijganger die een krankzinnige cult had opgericht.

**Gouden regel = Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet.

*Cult naar Engelse betekenis.

Western-civilisation