De geesteszieke profeet

Leiders van een cult zijn altijd krankzinnig.

Door Ibn Soefi al Kitab,

Mohammed, Hitler, Lenin, Stalin, Castro, Amin, Pot en andere leiders van een politieke-theocratische cult waren heel erg gestoord. De koran en hadiths bevestigen Mohammeds geestelijke ontsporing op de leeftijd van 40 jaar. Minstens een dozijn aan koranverzen pogen zijn verstand tegen critici te verdedigen.

Een God zou nooit een psychopaat als belangrijkste boodschapper en voorbeeld voor de mensheid kiezen.
Maar een geestelijk gestoorde zou zeker een Allah kunnen fingeren. Wanneer een psychisch gestoorde leider een god naar zijn keuze fantaseert, dan kun je verwachten dat deze verzonnen god gaat handelen ten gunste van zijn uitvinder.

Islam is zeker een cult [naar Engelse betekenis] en beledigt de algemene opvatting van wat een godsdienst inhoud, namelijk; het gebruik van het verstand voor de wetenschap, de vrijheid om te kiezen, de vrijheid om baas over je lichaam te zijn en zélf je doel in het leven bepalen. En dit zijn geen kenmerken die men in de islam zal terugvinden.
Integendeel. Deze cult leidt tot slavengedrag, de gerechtvaardigde gouden regel** ontbreekt en het onderzoekend verstand is de gehate vijand van deze ideologie. De ”ander” moet worden gedood, geslagen, overheerst of genegeerd. Meer dan 2000 soera’s bevatten deze kwesties.

Een goed boek over een dergelijk ziektebeeld van een cultleider is “Captive hearts, Captive Minds” en geschreven door Madeleine Tobais en Janja Lalich. Dit boek onderzoekt culten en zijn misbruik van mensen en hoe het leiderschap de cult gebruikt ten behoeve voor zijn grootsheid en genot.

Uit het boek van Sujit Dias – ISLAM DISMANTLED, The Mental illnes of Prophet Muhammad;

Leiders van een cult lijden doorgaans aan een aantal ernstige persoonlijkheidsstoornissen;

1. Manipuleren en oplichten

Leiders van een cult ontkennen de rechten van de ander als individueel mens, waardoor al het egoïstische gedrag van de leider toelaatbaar wordt. Een kenmerk van een psychopaat is zijn manipulerend handelen:
De manipulator lijkt behulpzaam, charmant, zelfs vleiend of verleidelijk maar heimelijk vijandig en dominant. De gemanipuleerde wordt gezien als een agressor, concurrent of slechts een instrument om te gebruiken. Er is geen beheersing op het gedrag van een psychopaat.
Mohammad kende geen grenzen in zijn seksuele lusten, kende geen maat op het plunderen, verkrachten, het moorden, de slavenhandel en zijn verregaande leugenachtigheid.

2. Overtuigd van zijn eigen grootsheid

Bezig met zijn eigen fantasieën, moet hij altijd in het middelpunt van de belangstelling staan. Hij presenteert zichzelf als de ‘ultieme persoonlijkheid – een verlicht instrument van god, een genie, de leider van de mensheid en soms de meest nederige. Hij heeft een onverzadigbare behoefte aan bewondering en aandacht.
Zijn grootheidswaanzin is mogelijk ook ter verdediging van zijn innerlijke leegte, depressie en een gevoel van nietigheid. Paranoia gaat vaak samen met grootheidswaanzin.

Het isoleren van de groep wordt als noodzakelijk beschouwd als bescherming tegen een vermeende vijandige omgeving. Op deze manier creëert hij een wij-tegen-zij mentaliteit.
Mohammad was de koning, de belangrijkste menselijke boodschapper, de laatste der profeten en de beste van de beste. Egoïstischer dan Mohammed wordt het niet. Meestal is een dergelijk zelfbeeld gebaseerd op krankzinnigheid.

3. Pathologisch liegen

Leiders van een cult staan bekend om “pseudologica fantastica”, een uiting van waanzinnig veel liegen. Zij hebben de neiging om een complex geloofssysteem te maken, waarin ze soms zelf in verstrikt raken. Het is vaak moeilijk te bepalen of de leugens een waanvoorstelling van een vertekende werkelijkheid is of een bewuste/onbewuste intentie om te misleiden.
Manipulatoren als Mohammed zijn zelden originele denkers. Plagiarissen en dieven zijn zelden de kredietwaardige grondleggers van ideeën. Zij zijn zeer overtuigend. Krachtig in de uitleg van hun standpunten en begaafd in het verslaan van de leugendetector test. Voor hen bestaat objectieve waarheid niet. De enige waarheid dat telt is de persoonlijke behoefte zo goed mogelijk invullen.
Mohammed pleegde plagiaat uit de Thora, Bijbel en het Arabisch heidense cultuur en creëerde zijn eigen fascisme. Hij is één van de grootste leugenaars uit de geschiedenis.

4.  Gebrek aan wroeging, schaamte of schuld.

Een kernpunt van een psychopaat is een diepgewortelde onderdrukte woede. Sommige wetenschappers theoretiseren dat dit wordt veroorzaakt door in de kinderjaren te zijn verlaten. Mohammad werd zeker verlaten toen hij jong was.
Ongeacht de emotionele of psychische reden, psychopaten zien mensen als objecten, doelen of kansen maar niet als mensen. Zij hebben geen vrienden, wel slachtoffers en volgelingen/handlangers.
Voor psychopaten heiligt het doel altijd de middelen. Er is dus geen plaats voor gevoelens van wroeging, schaamte of schuld. Leiders van een cult voelen rechtvaardigheid in al hun daden omdat zij zichzelf beschouwen als de ultieme moraalridder. Niets staat hun in de weg. Mohammad is het voorbeeld voor het gebrek aan morele terughoudendheid en schaamte.

5. Oppervlakkige emoties.

Positieve gevoelens als warmte, vreugde, liefde en compassie zijn meer geveinsd dan oprecht. Ze blijven onbewogen door dingen die normale mensen zouden raken, maar worden woedend over onbelangrijke zaken. Ze zijn toeschouwers van het emotionele leven van anderen, misschien zelfs jaloers en minachtend vanwege gevoelens die zij zelf niet hebben of begrijpen. Uiteindelijk zijn psychopaten kil, met oppervlakkige emoties en leven in hun eigen donkere wereld.
Wat het meest in culten wordt belooft is vrede, vreugde, verlichting en veiligheid. Het zijn doelen die voor altijd buiten het bereik van de leider blijven en dus ook voor zijn volgelingen. Aangezien de leider niet oprecht is, zijn de beloften dat evenmin. Mohammad stichtte een doodscultus – gewelddadig, racistisch en heerszuchtig – met vrome moslims die voor de buit in de hemel gaan. Er bestaat geen tijdelijke vrede, vreugde of hoop in de Koran.

6. Gebrek aan liefde.

Een cult maakt dood. Het redt niets.
Er is in de islam en binnen alle culten vaak een onuitsprekelijke wrede en agressieve toepassing van rechtspraak richting de toegewijde. Onvoorwaardelijke overgave aan de leider is een absolute vereiste.
Het is erger voor niet-volgelingen. Deze moeten worden bestreden, gedood, onderworpen, lastiggevallen of op zijn best genegeerd.
Er is geen liefde en geen gouden regel binnen de cult. Het gaat om macht, seks en dwang. Mohammeds boek ‘’Recital’’ belicht liefde voor ‘de slaven van Allah’ en voor degene die kritiekloos zijn eisen volgt. De rest zijn verdoemd en jihad tegen hen is de opdracht.

7. Slechte gedragscontrole / impulsief karakter

Een sekteleider kan zichzelf niet beheersen en is extreem op het gebied van seksualiteit, agressiviteit en strafmaatregelen. Vaak moet het inconsistente gedrag van de leider worden goed gepraat om de interne samenhang te waarborgen. Het wordt vaak uitgelegd als goddelijke inspiratie wat de kloof tussen de autoriteit en de machteloze vergroot.
Mohammed rationaliseerde zijn afwijkende gedrag via ‘onthullingen’ van Allah. Wanneer het Mohammed uitkwam gaf alter ego Allah steun met goedkeurende woorden. Dus was seks met getrouwde vrouwen, impulsieve woedeaanvallen, sadistisch, onzedelijk of gewelddadig gedrag, goddelijk gerechtvaardigd.

8. Zedeloos seksuele gedrag/ontrouw

Geslachtsverkeer met wisselende partners, seksueel misbruik van kinderen, polygamie en verkrachting worden veelvuldig door cultleiders toegepast. Daarentegen is er vaak een strenge seksuele controle van de aanhangers onderling met als gevolg gedwongen celibaat, gearrangeerde huwelijken, gedwongen echtscheidingen, kinderen verwijderen van hun ouder[s], gedwongen abortus of opdracht voor geboorten. Voor psychopaten is seks vooral een kwestie van controle en macht.
Huwelijkse trouw is zeldzaam in het leven van de psychopaat. Er zijn meestal talloze meldingen van buitenechtelijke zaken. Het seksuele gedrag van de leider kan voor intimi verborgen worden gehouden of kan deel uitmaken binnen een selecte groep voor seksuele praktijken. In ieder geval, als gevolg voor het gebrek aan gelijkheid tussen leider en volgelingen is seksueel contact nooit echt vrijwillig en kan schadelijke gevolgen hebben voor de volgeling.
Mohammed creëerde de islam deels om te voldoen aan zijn seksuele lusten. Hij had behalve seks met een 9 jarige, ook seks met gevangen of ontvoerde slavinnen. Dit alles werd gerechtvaardigd met openbaringen van de niemand kennende Allah.

9. Parasitaire levensstijl

Een gebrek aan rechtvaardigheid van de leider blijkt uit het contrast tussen zijn luxueuze levensstijl en de verarming van zijn volgelingen.
De meeste cultleiders worden ondersteund door giften en donaties van volgelingen die onder druk kunnen worden gezet om veel van hun inkomen en bezittingen aan de groep over te dragen. Slavernij, gedwongen prostitutie en een verscheidenheid aan onwettige handelingen ten behoeve van de leider zijn gebruikelijk in een cult milieu.
Mohammed handelde in seksslaven, had 15 concubines en bedekte zichzelf met sieraden.
In tegenstelling tot de mythe werd hij in 632 vermoord door zijn eigen mannen die ongetwijfeld moe en ziek waren geworden van de hebzucht, openbaringen en parasitaire grootsheid van hun leider.

Conclusie;

Alle bovengenoemde kenmerken gelden voor Mohammed maar kunnen ook van toepassing zijn voor ieder ander die een cult* leidt van haat, geweld, seks en overheersingsdrang.
Een leugenaar, seksueel losbandig, gewelddadig, impulsief, los van de werkelijkheid, onverschillig, narcistisch, manipulatief en hebzuchtig. Dat is Mohammed en zijn niet de kenmerken van een religieuze profeet en niet de karaktertrekken van een man van vrede en liefde. Het zijn tekenen van een typisch heidense fascistische cultleider, diep geïnteresseerd in zijn eigen veronderstelde grootsheid, seksuele verzadiging, het materiële en politieke macht.

Link naar het boek, online lezen te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview met Sujit Dias, auteur de het boek ”Islam Dismantled”.

Sujit, lezers klagen vaak dat je te veel haat toont voor de moslims in je artikelen.

Absoluut niet. Laat me aan het begin van dit interview heel duidelijk zijn dat ik de moslims niet haat. Moslims zijn de eerste slachtoffers van de islam. Elke moslim is de dupe van zijn mentale slavernij.

Ik haat enorm de ideologie die de moslims tot slaaf maakt en hen tot terroristen maakt. Mijn vaste vijand is de islam en alleen de islam. Ik wil deze doctrine van haat en moord blootleggen en wil haar vernietigt zien vóór mijn dood. Mijn bedoeling is niet alleen om de islamitische jihad te confronteren, maar ook om de moslims te redden van de kwade greep van de islam. Ik wil de moslims zien terugkeren binnen de kudde van de mensheid, als mensen onder de mensen, als gelijken, dus niet een edel uitverkoren volk zoals de koran hen vertelt.

Islam is geen goddelijke religie. Het is eerder ‘Adharma’ (onnatuurlijk, verkeerd, kwaadaardig, immoreel, slecht en ondeugdelijk). Islam is een ‘mind control device’. Mohammed was geen profeet van God. Hij was een vulgaire bedrieger die zich voordeed als een profeet.

En hoe zit het met de heilige koran?

Welnu, de heilige koran is eigenlijk het verheven handboek voor islamitische terroristen. Geen almachtige schepper had dit boek kunnen schrijven. Elke moslimterrorist kan zijn destructieve acties rechtvaardigen door verzen uit de koran te citeren ter ondersteuning van zijn gruwelijke acties. De koran is de moeder aller handleidingen voor terroristen. Andere islamitische terroristische handleidingen zijn slechts bijlages van de koran.

Maar er zijn ook joden, christenen en hindoes die hun geweld rechtvaardigen met betrekking tot hun religie. Waarom beschuldig je de moslims alleen?

Ja. Het is waar. Maar je vergat te vermelden dat het jodendom, het christendom en het hindoeïsme geen terreur-organisaties hebben die gelijk zijn aan het al-Qaida-netwerk, Hezbollah en Hamas. Zie je ‘Taliban’ en ‘ISIS-fanatici’ in andere religies? Ik ontken niet dat er terrorisme is onder christenen, maar kan een christelijke terrorist uit de Bijbel citeren of naar Jezus verwijzen om zijn wangedrag te rechtvaardigen? Bin Laden kon citeren uit de koran en gewelddaden van Mohammed om zijn terroristische acties te rechtvaardigen. Hij volgde het bevel van Allah. De christelijke terrorist ontkent de 10 geboden en ontkent de levenswijze en uitspraken van Jezus Christus zoals in het Nieuwe Testament gesteld. Er is dus een duidelijk onderscheid tussen de islam en andere religies.

Bedoel je dat haat en geweld de kern van de islam vormen?

Ja, dit is precies wat ik keer op keer wil zeggen. Haat is het basisprincipe van de islam en geweld is de conclusie. Hoe toegewijd een moslim is, hoe hatelijker hij is. Er zijn honderden Jihadische verzen in de koran. Islam is de religie voor terroristen. Een christen, boeddhist of hindoe, met diepe en oprechte religieuze toewijding kan een moeder Teresa, Dalai Lama of Gandhi worden. Maar in de islam zien we vrome moslims zoals Khomeini, Bin Laden, Abu Bakr Al-Baghdadi, Mohammed Bouyeri enz. We kunnen niet zeggen dat de Dalai Lama, Moeder Teresa of Gandhi religieuzer en oprechter waren dan Bin Laden, Ahmadinejad of Mullah Omar. Het argument gaat over iets anders – wat zijn de geboden en verboden van de religieuze groep en haar stichter. Iedereen die een blind vertrouwen in de koran heeft, vult zijn geest met haat voor niet-gelovigen.

Is dat jouw kijk op de islam: dat er in de islam een ​​soort duistere kracht aan het werk is dat moslims dwingt, crimineel en terrorist te worden?

Ja, je hebt absoluut gelijk. Herhaaldelijk wil ik zeggen dat er inderdaad een duistere kracht aan het werk is die een gezond mens krankzinnig maakt. Deze duistere kracht vernietigt alle menselijke eigenschappen en vult de geest met onrechtvaardige haat. Islam is een vloek voor de mensheid omdat het een heilige uitstraling geeft aan misdaad en terrorisme. Islam en terrorisme zijn synoniem. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Islam kan niet overleven zonder terreur omdat terrorisme de leven gevende kracht van de islam is. Zonder geestelijk en lichamelijk terreur zal de islam stikken en instorten.

Waar komt deze onrechtvaardige haat en duistere kracht vandaan?

Je vindt het terug in de hadith en in bijna elke soera de koran. Moslims ontvangen hun destructieve denkwijze van voorbeeld, profeet Mohammed. Mohammed stierf in 632 na Chr., maar hij is nog steeds zeer aanwezig in het leven van moslims.

Wil je zeggen dat Mohammed als profeet nep was?

Ja. Hij was niet alleen een nep, hij was een terrorist en een crimineel van het ergste type. In de islam is alles nep. De oprichter was nep, de boodschap is nep en zijn God is ook nep. Islam is de grootste hoax die de mensheid ooit heeft gezien.

Hoezo?

De vijf oudste en meest vertrouwde islamitische bronnen portretteren Mohammed niet als een ‘volmaakt superieur wezen’. Uit de bronnen blijkt dat hij een dief, een leugenaar, een moordenaar, een schaamteloze vrouwenhandelaar, een promiscue echtgenoot, een verkrachter, een massamoordenaar, een woestijnpiraat, een oorlogszuchtige, berekenende, meedogenloze tiran. Het is zeker niet het karakterprofiel van de grondlegger van de ware religie.

Vertel ons iets over zijn persoonlijkheidsprofiel.

Uit verschillende islamitische bronnen is het zeker dat Mohammed leed aan een persoonlijkheidsstoornis, een soort kwaadaardig narcisme.

Is er onderzoek gedaan naar het persoonlijkheidsprofiel van Mohammed?

Ja. Dr. Ali Sina had een opmerkelijk academisch onderzoek gedaan naar dit taboe-onderwerp. Hij rapporteerde zijn bevindingen in zijn boek ‘Inzicht in Mohammed en moslims’ met voldoende bewijs. Toen ik zijn werk las, was ik sprakeloos van bewondering. Daarna deed ik zelf ook een onafhankelijk onderzoek en ontdekte dat zijn beweringen verwoestend waar waren. Ik rapporteerde mijn onderzoekswerk in twee boeken – ‘Islam Dismantled: The Mental Illness of Prophet Muhammad’ en ‘The Allah Delusion’. Mohammed was niet alleen een kwaadaardige narcist, maar hij leed ook aan epileptische aanvallen en schizofrenie. De koranverzen zijn nietszeggend gefoeter van een schizofreniepatiënt.

Uit nieuwsgierigheid, ben je bedreigd nadat je je boek uitgegeven hebt? 

Dr. Ali Sina had verschillende doodsbedreigingen ontvangen. Doodsbedreigingen hangen om mijn nek van islamitische geestelijken die de misdaadtak van de Pakistaanse regering besturen.

Doe voorzichtig.

Ik begrijp het. Maar critici van de islam, willen de mensheid beschermen en de wereld verbeteren. Moslimfanaten kunnen mij doden, maar ze kunnen mijn ideeën niet doden. Mohammed was een psychiatrische patiënt – en of ik leef of niet leef maakt geen verschil.

Laten we doorgaan met onze discussie. Wat betekent kwaadaardig narcisme.

Maligne narcisme is een syndroom dat bestaat uit een kruising van de narcistische persoonlijkheidsstoornis, de antisociale persoonlijkheidsstoornis, evenals paranoïde eigenschappen. Het kwaadaardige narcisme verschilt van de narcistische persoonlijkheidsstoornis doordat de kwaadaardige narcisten hogere niveaus van psychologische voldoening halen uit prestaties in de loop van de tijd. Op deze manier verergert hun psychische stoornis met de tijd. De term kwaadaardig is toegevoegd aan de term narcist om aan te geven dat personen met deze aandoening de neiging hebben om in de loop van de tijd hun impulscontroles en verlangens te verslechteren.

De kwaadaardige narcist verlangt “onbeperkte macht” en wil “alles”. Hij kan de bevrediging niet uitstellen. Hij wil niet gelijk zijn aan God, maar hij wil zelfs dat God inferieur aan hem is. In de islam bevindt Mohammed zich in een hogere positie dan Allah.

Wacht even. Allah wordt verondersteld superieur te zijn aan Mohammed, nietwaar?

Nee … nee, je hebt het mis. Het is Mohammed die superieur was aan Allah. Koran (33.56) zegt: ” Zie! Allah en zijn engelen bidden voor vrede voor de profeet (Mohammed). O, gij die ook gelooft, looft hem en groet hem met een waardige groet ”.

Dit is de hoogte van domheid. Waarom moet Allah vrede tot Mohammed bidden als Mohammed slechts een bescheiden boodschapper is? Als Allah de enige God is, bidt Hij tot wie? Als Allah de enige Eigenaar van lof is, waarom instrueert de Koran dan ook moslims om Mohammed te groeten? Dit is absoluut belachelijk. In alle andere religies is het de mens die God aanbidt, maar in de islam is het God die de mens aanbidt (Mohammed). Wie is dan de echte God van moslims – Allah of Mohammed? De vijf keer gebeden van moslims zijn eigenlijk bedoeld voor wie – Allah of Mohammed?

Het lijkt erop dat Mohammed enkele buitengewone claims voor zichzelf had.

Afgezien van te denken dat hij de gezalfde boodschapper van God en het zegel van de profeten was (V: 33.40); deze megalomane beschouwde zichzelf als Khayru-l-Khalq (de beste van de schepping), een ‘uitstekend voorbeeld’ (V: 33.21) ‘verheven boven andere profeten in graden’ (V: 2.253), ‘de voorkeur’ (V: 17.55 ), ‘Genade aan de werelden’ (V: 21.107) en verhoogd te zijn ‘tot een geprezen landgoed’ (V: 17.79).

In Sahih Hadith zijn de beweringen van Mohammed vastgelegd – Het allereerste wat Allah de Almachtige ooit heeft geschapen, was mijn ziel, allereerst, de Heer schiep mijn geest, ik ben van Allah en gelovigen zijn van mij, net zoals Allah mij nobel schiep, hij ook gaf me een nobel karakter. Allah verklaarde heel edelmoedig: ” Zonder jou, [O Mohammed] zou ik het universum niet hebben geschapen ” (Tabaqat, Vol.-1).

Ja ik zie het. Ga door met de discussie over kwaadaardig narcisme.

Maligne narcisme is een dodelijke ziekte en ze verdienen ons oprechte medeleven. Het is echter een uiterst gevaarlijke situatie wanneer een kwaadaardige narcist in een machtspositie verkeert waar hij eindeloos, onrechtvaardig lijden en vernietiging kan creëren. Ze hebben een sadistische ‘bereidheid om te doden’ alleen om hun eigen zelfbediende wanen te beschermen. Dit maakt ze bijzonder gevaarlijk, omdat ze letterlijk aan niets stoppen om de machtspositie waarin ze zich bevinden vast te houden. Oorlog en een sfeer van geweld is de situatie waarin ze zich het meest voelen. Kwaadaardige narcisten zijn meedogenloze moordenaars (fysiek of psychisch) en crimineel krankzinnig. Ze veranderen een man letterlijk in een lijk zonder na te denken over de gevolgen.

Het lijkt erop dat Mohammed zo gewelddadig was vanwege zijn narcisme.

Ja. Het narcisme van Mohammed wordt goed weerspiegeld in de koran en hadith. Allah is een denkbeeldige God, geschapen door Mohammed. Deze openbaringen zetten in de naam van God, en bestraften Mohammed in feite voor zijn persoonlijke streven naar seks, plunderen en zijn sterke verlangen om macht te bereiken en zelfs om zijn huiselijk probleem op te lossen, te vervullen. Nu weet je waarom Allah altijd klaar stond was om Mohammed te vermaken.

Maar de critici zeggen dat de meeste koranverzen slechts betekenisloos zijn.

Ja. Het grootste deel van de koran is puur afval als het wordt beoordeeld volgens onze morele standaard en ons intellect. Maar laat me je vertellen, elk koranvers is zinvol als het wordt geanalyseerd vanuit het oogpunt van een narcist (Mohammed).

Gelieve te verduidelijken.

Toen Mohammed een seksueel verlangen voelde naar Aisha, een kind van slechts zes jaar oud en oud

Zaynab, zijn schoondochter; Allah heeft het bestraft. Waarom heeft Allah Mohammed niet beschuldigd van zijn abnormale verlangens? Omdat deze openbaringen onbewuste (waan) wensen waren van een narcist die op hem neerkwam als goddelijke openbaringen en vastgelegd in de koran. Ongetwijfeld was Mohammed oprecht terwijl hij openbaringen bracht, maar hij was in ernstige zelfbedrog.

Voor Mohammed was Allah slechts een ‘object’ waarvan het enige doel was om Mohammed te verklaren dat hij een profeet was. Verder heeft Allah geen ander doel. Als Allah er niet in was geslaagd het ego van Mohammed op te pompen, zou Mohammed Allah in een vuilnisbak hebben gedumpt en een andere God hebben opgehaald om zijn profetische positie te handhaven. Dit is narcistische immuniteit. Mohammed had de immuniteit maar God niet. Vandaar dat de mening van Allah verandert in de koran als de situatie dat vereist, maar het standpunt van Mohammed zou ten koste van alles niet veranderen. Mohammed zou nooit de ‘verantwoordelijkheid’ nemen voor de schade die anderen wordt toegebracht door de resultaten van zijn eigen beslissingen, meningen, overtuigingen, daden en wandaden, acties en inactiviteit. Hij staat boven verwijt en straf.

In deze situatie is Allah hulpeloos. In de handen van een kwaadaardige narcist is zijn toestand ellendig. Als Allah niet bewijst dat Mohammed een profeet was en zijn morele verantwoordelijkheid voor een van zijn wangedrag wegnam; zijn bruikbaarheid zal onmiddellijk ophouden. Dit is de reden, telkens wanneer Mohammed enige misdaad begaat; Allah heeft haast om een ​​tijdige openbaring te sturen en Mohammed vrij te stellen van het nemen van verantwoordelijkheid. Als Allah dat niet doet, zal Mohammed hem onmiddellijk van zijn goddelijke status afwijzen en een andere geschikte God vinden. Mohammed eiste ‘zondeloosheid’ van Allah en Allah verleende het zichzelf te beschermen tegen de woede van zijn narcistische boodschapper.

Het betekent dat we de islam niet als de religie van Allah kunnen noemen.

Ja, de islam is niet de religie van Allah. Het is de cultus van Mohammed. Elke moslim aanbidt Mohammed eigenlijk zonder het te beseffen. Al hun gebeden gaan naar Mohammed. Islam betekent ‘onderwerping’ – onderwerping aan Allah. Maar eigenlijk is het onderwerping aan Mohammed. Islam is echt Muhammadanisme. Elke moslim is een slaaf van Mohammed.

Een populair Perzisch gezegde luidt als volgt: ” BaKhuda Diwana Bashad Ba Muhammad Hoshiyar “. Het betekent ‘neem vrijheden met Allah, maar wees voorzichtig met Mohammed’. Dit bewijst opnieuw mijn punt. Geloof in Allah alleen, telt voor niets. Daarom is Mohammed in de islam de centrale figuur en is Allah slechts een decoratief gemak – een vogelverschrikker.

Was Mohammed oprecht in zijn claim op de titel van profeet?

Narcisten zijn pathologische leugenaars. Dit betekent dat ze zich niet bewust zijn van hun leugens, of zich volledig gerechtvaardigd voelen en op hun gemak voelen in het liegen tegen anderen. Later geloven ze in hun eigen leugens.

Toen Mohammed de titel van profeet claimde, loog hij. Geen God had hem enige openbaring gegeven. Hij was nep. Maar hij voelde zich volkomen gerechtvaardigd toen hij tegen anderen had gelogen. Hij wilde koste wat kost de rang van profeet bereiken. Hij was megalomane. Later geloofde hij in zijn eigen leugens met ‘oprechtheid’ en werd hij een profeet. Dit is zelfbedrog. Het proces van openbaring van de koran aan Mohammed was een klassiek geval van paranoïde waanideeën.

Als Mohammed tegen de moslims had gelogen, met welk doel dan?

Het hele doel van deze goddelijke planning, wat we de islam noemen, is om Mohammed te installeren als de heiligste der heiligen, dat wil zeggen om zijn narcistische behoeften veilig te stellen. Mohammeds volledige leiderschap onder het gezag van Allah was een ziek spel dat uiteindelijk voor zichzelf werd gespeeld. Voor de narcisten is macht belangrijk. Dit is hun ultieme doel om suprematie te bereiken. Meer macht betekent meer slachtoffers voor narcistische behoeften, want hoe meer macht ze hebben, hoe vrijer ze anderen kunnen verminderen om zichzelf opgeblazen te houden. Daarom gaan narcisme en religie goed samen. Een narcist wil zich uniek voelen en een ‘speciaal gebouwde’ religie staat hem toe dat te doen.

Het is echt verbazingwekkend dat vroege moslims zijn bedrog niet hebben opgemerkt, ondanks alle duidelijke bewijzen tegen hem. Hoe was het mogelijk?

Narcisten stralen een krachtig krachtveld uit dat moeilijk te vermijden is. Ze vervormen de realiteit zo vakkundig dat de mensen om hem heen gewoon worden ‘ingezogen’ en geabsorbeerd in zijn manier van denken – vrijwillig of met tegenzin. Dit was hoe Mohammed de vroege moslims tot slaaf had gemaakt. Mohammed beloofde zijn volgelingenparadijs in naam van Allah en zijn domme volgelingen gaven hem de wereld in ruil.

Veel vroege moslims realiseerden zich echter dat hij nep was en zichzelf voor de gek hield. Maar ze waren ook slim genoeg om te begrijpen dat de pasgeboren religie van Mohammed een uitstekend hulpmiddel voor overheersing was. Ze wilden de islam gebruiken om een ​​sterk en spiritueel toegewijd leger op te richten, macht te verwerven en rijk te worden. Na de dood van Mohammed stelden de kaliefen de koran haastig samen om de islam stabiel te houden. Dit is hoe de islam het overleefde. Islam groeide als een politieke beweging in plaats van een religieuze aangelegenheid, omdat de vroege islam nauwelijks iets spiritueels had. Mohammed was zo spiritueel verstoken dat hij na de dood niets anders kon zien dan seks en wijn, laat staan ​​spirituele opvoeding van de ziel. Alle religieuze en spirituele aspecten van de islam zijn laatste toevoegingen.

Maar hoe kan de narcist Mohammed dan nog steeds moslims tot slaaf maken?

Mohammed verliet het demonische boek Koran. Door de generaties heen na de dood van Mohammed had dit demonische boek de geest van de moslims beheerst om hen in deze mentale slavernij te houden. Op deze manier is de islam de mentale stoornis van de moslims.

Kun je je claim onderbouwen met voldoende bewijs?

Ik zei eerder dat koranverzen paranoïde waanideeën van Mohammed waren en hij geloofde oprecht dat hij een gekozen boodschapper van God was. Nu zal ik je vertellen hoe het narcisme van Mohammed moslims nog steeds beïnvloedt.

Narcisme is een besmettelijke ziekte. Het verwent het leven van de slachtoffers, zelfs wanneer hun narcistische leider niet meer bestaat. De invloed is echt zoveel. Langzaam absorberen de slachtoffers de manier van destructief denken van de narcist. Het betekent dat, hoewel de narcistische leider dood is of zijn slachtoffer heeft verlaten, de kracht van narcisme de volgers nog steeds zal achtervolgen. De narcist leeft nog steeds diep in hun herinneringen en wacht op een gelegenheid om te handelen. De slachtoffers van een narcist zijn gemodificeerd en zijn zich er niet eens van bewust, zoals we lezen in de science fiction van buitenaardse wezens die de menselijke lichamen grijpen. Samenvattend: elke verstandige persoon die zijn vertrouwen in zijn narcistische leider heeft gesteld, is voorbestemd om te lijden. Wanneer een moslim blind vertrouwen op de koran en Mohammed stelt, komt hij in dezelfde mentale toestand als Mohammed. Het betekent dat hij lijdt aan dezelfde waanbeelden als Mohammed leed. Op deze manier wordt de geestelijke stoornis van Mohammed door hem geërfd.

Dit is wat ik de duistere kracht noem die afkomstig is van Mohammed en nog steeds sterk gaat. Dit is de sterke greep van de islam. Elke moslim is een kloon van Mohammed. Hoe meer hij toegewijd is aan de islam, hoe meer hij wordt geboeid door zijn profeet.

Toen Craig Winn aan leden van Al-Qaida, de Islamitische Jihad, de Al-Aqsa-martelarenbrigade en Hamas vroeg waarom ze ons vermoorden, zeiden ze: ‘ Islam. We volgen de bevelen van Mohammed . ‘Ik hoop dat je je realiseert dat Mohammed wedergeboorte heeft genomen in elke moslim om zijn onafgemaakte taak te voltooien – om de wereld te veroveren – de ultieme droom van een kwaadaardige narcist. Mohammed vestigde zijn religie niet om mensen de mensheid te onderwijzen.

Ik vind het nog steeds moeilijk om te geloven dat de islam een ​​psychische stoornis is. Licht het nader toe alsjeblieft.

Moslims slagen niet voor de realiteitstest. Ze weten uit de grond van hun hart dat haat jegens een medemens verkeerd is, maar toch moeten ze de ongelovigen ‘oprecht’ haten omdat de Koran het zegt. Tegenwoordig zijn joden en christenen de meest geavanceerde mensen ter wereld op elk gebied en moslims staan ​​onderaan, maar ze moeten ‘oprecht’ geloven dat apen en varkens afstammen van joden en christenen, omdat de koran het zegt. Wil je wat meer bewijs?

De Pakistaanse, Afghaanse, Bengaalse en Indiase moslims haten hun hindoe-tegenhanger. Denk je dat ze niet weten dat hun voorouders werden gedwongen om de islam te accepteren onder zwaard en door bedrog? Elke Aziatische moslim is een bloedverwant in de directe lijn van afstamming van hindoe-ouders. Maar ze moeten de Hindoes ‘oprecht’ haten, omdat de koran het zegt.

Dit soort zelf-tegenspraak is er in geen enkele andere religie. Alle religies prediken liefde, broederschap en vergeving, maar de islam wekt narcistische haat in de harten van de moslims.

Eerlijk genoeg, graag uitbreiden.

‘Realiteitstest’ is het vermogen om het werkelijke van het ingebeelde te onderscheiden. Een persoon die de realiteitstest niet doorstaat, kan noch de waarheid onder ogen zien noch ooit zichzelf toegeven. Een moslim kan zijn hele leven doorbrengen met het bestuderen van de biografie van de koran, Ahadith en Mohammed, maar hij zal nooit een enkele fout in de koran ontdekken, hoewel hij gemakkelijk soortgelijke fouten in andere geschriften zal vinden. Hij zal nooit opmerken dat Mohammed een crimineel, een leugenaar, een pedofiel, een schaamteloze womanizer, een massamoordenaar en een meedogenloze tiran was, hoewel kleine karakterfouten van sommige katholieke priesters en hun seksschandalen nooit onopgemerkt zullen blijven.

Zelfs als de tegenstrijdigheden van de koran of Mohammeds gebrekkige karakter worden opgemerkt, zal zijn zieke geest proberen ze te camoufleren. Alle tegenstrijdigheden en fouten zullen verschijnen als duidelijke bewijzen van zijn goddelijkheid. Ze zullen zichzelf ‘oprecht’ misleiden door te geloven dat niet-moslims ofwel weten dat de islam waarheid is en dat afwijzing uit pure onredelijkheid is of anders gewoon niet weten. Dit is hoe moslims worden verzorgd om levenslange zombies te worden die ze geen minimale logica en reden kunnen toepassen om de ware aard van de islam te ontdekken. Hun definities van ‘goed’ en ‘slecht’, ‘goed’ en ‘fout’ en ‘logisch’ en ‘onlogisch’ zijn omgekeerd. Is het geen psychische stoornis?

Waarom slagen moslims niet in de realiteitstest?

Moslims lijden aan omgekeerd narcisme (ook bekend als verborgen narcisme). Omgekeerd narcisme is een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis waarin de mede-afhankelijke, in het bijzonder, een narcist zoekt.

De bekeerde narcisten zijn meestal onzeker omdat ze niet worden gewaardeerd om wie ze echt zijn, en alleen door de narcist worden gewaardeerd in de mate dat ze aan de behoeften van hun narcist voldoen. Ze ontwikkelen hun zelfconcepten op basis van de behandeling ervan door hun narcist en hebben daarom vaak zeer onnauwkeurige ideeën over wie ze zijn. Dit is de reden waarom moslims de waarheid over Mohammed niet kunnen confronteren of zelfs aan hen kunnen toegeven. Het is echt pijnlijk om de islam te praktiseren.

Bedankt Sujit voor je deelname aan het interview. Op een andere dag zullen we verdergaan met een ander onderwerp.

Graag gedaan.

 

http://www.faithfreedom.org/sujit-das-interviews-himself/