Haatdragende taal tegen niet-moslims

De koran zet afvalligen, huichelaars en niet-moslims apart en voorschrijft hen te vernederen, te haten of zelfs te doden. Het demoniseren van ”de ander”, het wij-tegen-zij denken en groepsbelediging, is het begin van elk klassiek fascistisch verhaal door de geschiedenis heen.

Framen, blinde haat, polariseren, brandmerken en indoctrineren: Koran
eten als beesten 47:12
verachte apen [joden] 7:166, 5:60, 2:65
varkens [joden] 5:60
bange ezels 74:50
slechtste wezens 8:55, 8:22
verliezers [joden] 2:121, 2:27, 3:85
hebben een ziekte  2:10. 5:52, 24:50
harteloos 39:22,57:16
onrein van hart 5:41
doof 2:171
blind 13:19
dom 2:171
gierig 3:180,70:18, 4:37
hun arbeid zal zinloos zijn 47:33,14:18,14:55
onrein  9:28, 9:95, 6:125
hoogmoedig  13:13,46:20,29:39
opstandig  5:64, 6:146
kwaadstichters
2:220
onrechtvaardig volk 71:24, 3:7, 23:27
onheil stichters 16:88, 3:63, 2:12
de slechtste der schepselen 98:6
zijn de laagste van het laagste 95:5
schuldig 30:12,55:41,70:11
zondige leugenaars 45:7, 76:24,83:12
volgen leugens 47:3, 45:27, 5:42
boosdoeners 18:29, 28:40,60:9
hun daden zijn als luchtspiegeling 24:39
God houdt niet van hen 3:32, 22:38
verstoten 32:14, 45:34
een schande 2:114, 5:41
verdwaalden 54:24 
vervloekten [joden] 48:6, 2:88, 5:13
verachten 17:18
vernederden 22:18
honden 7:176
dwazen 2:13,72:4
brandstof voor het hellevuur 66:6, 2:24, 72:15
broeders van de duivel 17:27, 2:257
verwarden 50:5
huichelaars 66:9, 9:64, 4:61
verderfzaaiers 5:32
misdadig volk 10:75, 54:25
zullen worden geruïneerd 2:26
hel bewoners 39:32
minachtend volk 45:8
strafbaar volk 30:16
handlangers van satan 4:76
uitschot 13:17
verdorven 2:26, 61:5
brandhout voor de hel 3:10
in de hel, geketend en geroosterd  9:49, 76:4
immoreel  63:
vijanden van Allah 58:14-15
vijandig volk 4:101
minderwaardig volk 33:48
onheil scheppers
51:60
ongehoorzamer dan vee 25:44
dommer dan vee 25:44
zwaar zondig 5:49
crimineel 27:69, 10:13
zaaien verderf op aarde 2:11
kwaadaardig  2:169
zedeloos  2:169
volgen het spoor van satan 2:208
treur niet over hen 5:68, 5:26, 27:70
ongeliefd volk 30:45
weerzinwekkend volk 35:39

 

De conclusie: afvalligen, schijnheiligen en niet-moslims zijn volgens bovenstaande kwalificaties totaal verwerpelijke untermenschen. Met gevolg, haat en afkeer onder de islamitische gelovigen, en dodelijk geweld/genocide wordt gelegitimeerd.

 

Meer fascistische retoriek
Koran
De wereld is van Allah [en zijn gelovigen]
Allah vernietigt geen steden, tenzij het steden van ongeloof zijn.
De moslim zijn de erfgenamen van de aarde.
Moslims erven steden van ongeloof [met geweld]
Allah maakt moslims stedehouders op aarde
3:109 28:59 39:74 28:58 24:55
Het beste volk op aarde zijn de moslims.
Zelfs de geringste moslim is superieur aan een niet-moslim
3:110 2:221
Daarom vernietig en vervang de ongelovigen 6:6 47:10
Dood de ongelovigen, waar dan ook 4:89
Terroriseer de ongelovigen 3:151
Bestrijd hen [in uw buurt] 2:269 9:123
Zegevier over alle andere godsdiensten 61:9 48:28 9:33
Allah zal zijn licht [zijn geloof op aarde] vervolmaken 61:8

9:32

 

Dit sluipende gif van uitsluiten, beschuldigen, demoniseren, criminaliseren en ontmenselijken is een van de meest effectieve manieren om uitroeien van volkeren te rechtvaardigen. Met dergelijke propaganda als het bovenstaande, werd voor de nazi’s de vernietiging van joodse, Slavische en zigeuner volkeren gerechtvaardigd.