Joden

 

De koran beeldt de joden af ​​als onverbeterlijk slecht:

Joden zijn vastbesloten het welzijn van de moslims te vernietigen. Ze zijn de sterkste van alle mensen in vijandschap jegens de moslims (5:82)

ze fabriceren dingen en schrijven ze valselijk toe aan Allah (2:79; 3:75, 3: 181)

ze beweren dat Allah’s macht beperkt is (5:64)

ze luisteren graag naar valsheid (5:41)

veroordeelt tot vernedering op aarde [5:41]

veroordeelt tot de hel [4:41

ze zijn ongehoorzaam aan Allah [5:13]

houden zich nooit aan zijn geboden (5:13).

Ze twisten en maken ruzie (2: 247);

de waarheid verbergen en mensen misleiden (3:78)

rebellie opzetten tegen de profeten en hun leiding afwijzen (2:55); hypocriet zijn (2:14, 2:44)

de voorkeur geven aan hun eigen belangen boven de leer van Mohammed (2:87)

mensen kwaad wensen en hen proberen te misleiden (2: 109)

pijn voelen wanneer anderen gelukkig zijn (3: 120)

arrogant zijn over het feit dat ze Allah’s geliefde volk zijn (5: 18)

de rijkdom van mensen verslinden door middel van uitvluchten (4: 161)

de ware religie lasteren en door Allah vervloekt worden (4:46)

het doden van profeten (2:61)

genadeloos en harteloos zijn (2:74)

nooit hun beloften of woorden nakomen (2: 100)

ongeremd zijn in het begaan van zonden (5:79)

laf zijn (59: 13-14)

gierig zijn (4:53)

getransformeerd worden in apen en varkens voor het breken van de sabbat (2: 63-65; 5: 59-60; 7: 166)

Ze staan ​​onder de vloek van Allah (9:30),

en moslims moeten oorlog tegen hen voeren en hen onderwerpen aan de islamitische hegemonie (9:29).

 

Koran 2:61
Joden waren vervloekt tot vernederingen en ellende en werden bezocht door een woedende Allah.


Koran 2:64
Dus zij [de Joden] zijn zoals apen, geminacht en gehaat. 


Koran 4:55
Het vlammende vuur is voor de Jood voldoende.


Koran 5:59-60

Mensen van het boek! Bekritiseert u ons omdat wij in Allah geloven en de openbaringen die tot ons gekomen zijn? Ik zal u er op wijzen dat er een behandeling is, die nog afschrikwekkender zal zijn. Wie tegen de vloek en toorn van Allah oplopen worden omgetoverd tot apen en zwijnen.


Koran 88:1
Heeft het bericht over de ellende u bereikt? Sommige gezichten [van christenen, Joden en heidenen] zullen die dag worden vernederd, bedroefd en verschroeid door het brandende vuur, terwijl zij moeten drinken uit een kokende bron.


koran 5:78
Vloeken werden uitgesproken tegen de ongelovigen, het zijn de kinderen van Israël die de islam verwierpen door de tong van David en Jezus, zodat zij niet gehoorzaamde en [dus] opstandig waren.


Koran 5:80
Je ziet dat vele van hen, verbonden sluiten met ongelovigen. Slecht zijn hun zielen. De wraak van Allah is op hen en in de woede van Allah zullen zij verblijven.   


Koran 33:26
Allah terroriseerde de Joden zodat zij hun huizen moesten verlaten. Sommige werden gedood, anderen gevangen genomen. Hij pakte hun land, huizen en rijkdom af.


Koran 59:14
Zij [Joden] zullen niet tegen je vechten behalve in versterkte dorpen. Hun onderlinge haat en vijandigheid is sterk. Je zou denken dat zij verenigd zijn maar hun harten zijn verdeeld. Dat komt omdat zij een volk zijn zonder verstand.


Koran 5:14
Joden zijn verstoken van verstand. Er wacht voor hun een pijnlijke straf. Satan vertelt hen niet te geloven en daarom zullen zij eindigen in de hel.


AHADITH 

Sahih Bukhari [4: 52: 177] Verteld Abu Huraira:
Allah’s Apostel heeft gezegd: “Het Uur zal niet worden vastgesteld voordat u tegen de Joden strijdt, en de steen waarachter een Jood zich zal verbergen, zal zeggen:” O moslim! Er zit een jood achter me, dus dood hem.“


Sahih Muslim [41: 6985] Abu Huraira berichtte de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) als volgt:
Het laatste uur zou niet komen tenzij de moslims tegen de joden zouden vechten en de moslims hen zouden doden totdat de joden zich achter een steen of een boom zouden verbergen en een steen of een boom zou zeggen: moslim of de dienaar van Allah, daar is een Jood achter me; kom en dood hem; maar de boom Gharqad zou niet zeggen – het is een boom van Joden.


Moslims worden door de islam aangemoedigd om te vechten totdat de hele wereld is overwonnen, wat het einde van de wereld zal markeren. Wanneer deze tijd aanbreekt, zullen alle echte moslims opstijgen naar de hemel. Degenen die weigeren deel te nemen aan Jihad zullen worden geconfronteerd met straf van Allah en zullen worden vervangen door anderen die meer bereidwillig zijn.
De islamitische oorlog (Jihad) tegen het ongeloof blijft smeulen of oplaaien. Tot de laatste jood op aarde is gesneuveld is de jihad nooit definitief voorbij.


Ishaq 264
Een belangrijke Jood sprak de Boodschapper en kronkelde met zijn tong. Hij viel de islam aan en verguisde het. Sommige Joden rukken de tekst uit zijn context. Zij zeggen; Wij horen maar luisteren niet en vallen de islam aan [islamkritiek], waardoor Allah hen vervloekt.


Bukhari: V4B53N380
Umar verdreef alle Joden en christenen uit Arabië. Na de verovering van Khaybar dacht de boodschapper van Allah de Joden van hun land te verdrijven maar de Joden kwamen met een voorstel om te kunnen blijven in ruil voor de helft van de handelsopbrengst. De apostel zei; Wij zullen u aan deze voorwaarden houden zolang het ons uitkomt. Na het kalifaat van Umar [een islamitisch rijk] werden de Joden verbannen.


Tabari VIII : 130
De profeet zei tijdens zijn laatste ziekbed dat twee religies niet naast elkaar kunnen bestaan op het Arabisch schiereiland. Umar onderzocht de zaak en zei tegen de Joden dat zij worden uitgezet omdat twee religies op het Arabisch schiereiland niet naast elkaar kunnen bestaan.


Ishaq 524
Wij kunnen niet instemmen met de eed van joden. Hun onbetrouwbaarheid is zo groot, zij zweren trouweloos.


Ishaq 245
Hou jij van de Joden en hun religie, jij ezel ! En niet Mohammed? De Joden belijden valselijk over de islam. Dus Allah zond een bericht; satan wil hen laten dwalen.


Ishaq 248 en Koran 98:6
Mensen van het boek die niet geloven zijn afgodendienaars. Zij zouden nooit bevrijd kunnen worden van hun valse religie als er voor hen geen duidelijke bewijzen waren gekomen. Voorzeker, de mensen van het boek en afgodendienaars zullen vertoeven in het hellevuur. Zij zijn de slechtste schepselen op aarde.


Ishaq 262
Er waren moslims die vrienden bleven met de joden, dus zond Allah een boodschap die hen verbood om vrienden met de Joden te zijn. Uit hun monden komt haat en wat zij verbergen is nog erger.  


Bukhari;V2B23N457

De Profeet ging na zonsondergang naar buiten en hoorde een vreselijke stem en zei;”De Joden worden gestraft in hun graf.”


Ishaq 241
Mukhayriq was een geleerde rabbijn en bezat veel plantages met dadelpalmen. Hij herkende de profeet van zijn omschrijving en voelde een voorliefde voor zijn geloof. Mukhayiq schond de sabbath en vocht voor de islam en werd gedood in de strijd. De profeet zei; Mukhayiq was de beste van de Joden.


Ishaq 256
De Joden stelde nogal wat vragen aan Mohammed, dat hem irriteerde en verwarde.


Ishaq 257
De Joden van Qaynuqa antwoordde; Mohammed, denk je dat wij zijn zoals jouw volk?


Ishaq 257
De Joden vroeg de boodschapper van Allah;”Breng ons een boek. Breng ons iets uit de hemel dat we kunnen lezen.”


Ishaq 240
De joden zijn een volk van leugenaars. De Joden zijn een verraderlijk, leugenachtig en kwaadaardig volk.


Ishaq 250
Een brute transformatie deed zich voor wanneer Allah de Joden veranderde in verachte apen.


Ishaq 254 en Koran 2:96

Wij zullen geen Jood zijn straf [om het jood zijn] laten ontlopen. Zij weten dat hun een afschuwelijke straf te wachten staat.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.