De aarde is plat

Het feit dat de aarde niet vlak is, is al duizenden jaren bekend.

De volgende wijsgeren wisten dit al vóór de islam

Pythagoras (570 – 495 voor Chr.),
Aristoteles (384 – 322 voor Chr.)
Hipparchus (190 – 120 voor Chr)
Aryabhata (476 – 550 na Christus)

Anicius Boëthius (480 – 524 na Christus),
Isidorus van Sevilla (560 – 636 na Christus),

De bolvormigheid van de aarde was ook eerder bekend bij de vroegmiddeleeuwse Europeanen en het Roomse Rijk gebruikte al vanaf 395 na Chr. een bol om de bolvormige aarde weer te geven.

Als de koran van god komt, dan zou de vorm van de aarde overeen moeten stemmen met zijn openbaringen. Maar Allah heeft het over een plat aardemodel, precies zoals ook de 7e-eeuwse bedoeïenen van Arabië erover dachten.

KORAN

2:22 –  Wie heeft de aarde tot een divan voor u gemaakt, met een hemel als baldakijn.
15:19 – We hebben de aarde uitstrekt, en er stevige bergen op aangebracht, voor het evenwicht.
20:53 – Hij heeft voor jouw de aarde gemaakt als een uitgespreid tapijt.
43:10 – Hij heeft voor jouw de aarde als bed aangewezen.
50:7 –  En de aarde hebben Wij uitgespreid, en daarop stevige bergen gezet.
51:48 – Wij hebben de aarde uitgespreid en wat hebben Wij dat uitstekend gedaan. 
71:19 – Voor jullie heeft Allah de aarde gespreid als een tapijt.
78:6,7 – Hebben wij de aarde niet als een bed gemaakt? Met bergen als pinnen? 
79:30 – En de aarde heeft Hij uitgespreid.
88:2 –  En de aarde werd vlak gemaakt.

Verder bewijs

18: 86 – Toen hij de plaats van de zonsondergang bereikte, zag hij haar ondergaan in een modderige poel. En hij trof daar een volk aan.

Dergelijke teksten bedenk je enkel als je overtuigt bent dat de aarde plat is. Daarbij, men had toen geen benul dat de oppervlakte van de zon, 6000 graden is. Geen mens overleeft dit.

2:187 en 17:78 – Vasten vanaf zonsopgang tot het donker is.

Mohammed had geen idee dat de aarde rond zou kunnen zijn.  Hoe dichter we bij de polen komen, hoe langer het extreem lang licht of donker blijft. Dit kan uiteindelijk een aantal maanden duren  waardoor vasten vanaf zonsopgang tot de nacht., praktisch onmogelijk is zonder jezelf uit te hongeren. Dit probleem zou niet bestaan ​​op een vlak aarde-model.

Bidden richting de Ka’aba

2:144 – Richt je niet tot de hemel maar richt je gezicht in de richting van de Heilige Moskee van Mekka, waar jullie je ook bevinden.Dit vers vertelt aan alle moslims ter wereld, richting de Ka’aba te bidden. Dit is alleen mogelijk op een vlakke aarde. Vanwege de bolvormigheid van de aarde zal een gebed in welke richting dan ook naar de lucht wijzen, niet naar Mekka.
Dus ook dit koranvers 2:144, geeft aan dat de schrijvers van de koran geloofde in een vlakke aarde.

De hemel als overkapping

2:22 – (Het is Allah,) Die de aarde als een rustplaats (bed) en de hemel als een bedekking voor jullie heeft gemaakt. [2:22]

88:18 – De hemel werd omhoog gelift.

wikiislam.net/

Ook de bijbel kent deze onzinKOSMOLOGIE & ISLAM

 

Volgens de islam bestaat het universum uit slechts twee componenten; de hemel en de aarde. Wat betekent dat het islamitische universum extreem klein en eenvoudig is.

in het universum van de islam ontbreken kenmerken die de huidige mens als vanzelfsprekend beschouwen zoals zonnestelsels. In de islam is er geen enkele aanwijzing dat de aarde een planeet is of dat heel ver weg andere planeten en zonnen bestaan. De kosmologie van de koran is primair beperkt tot wat met het menselijk oog zichtbaar is. En waar de auteurs proberen te beschrijven wat niet goed zichtbaar is, daar zitten ze voortdurend fout.

De “hemelen en aarde” worden als de twee belangrijkste componenten van de schepping beschouwd;

21:30 Zien de ongelovigen niet dat de hemelen en de aarde samengevoegd zijn?

De exclusiviteit van deze twee locaties, hemel en aarde, wordt ook herhaaldelijk benadrukt. Er bestaat [bijvoorbeeld] geen derde plaats waarbinnen dingen kunnen bestaan. Wanneer de auteurs van de koran een punt willen maken met betrekking tot Allah’s alwetendheid, dan wordt de uitdrukking “in de hemel of op aarde” voortdurend gebruikt als interpretatie voor het gehele universum.

14:38 Onze Heer weet wat wij verbergen en wat wij onthullen, hetzij op aarde of in de hemel.

21:4 Mijn Heer kent [alle] woorden (gesproken) in de hemelen en op aarde.

De ‘hemelen en de aarde’ worden ook beschreven als een soort omsloten ruimte waarbinnen het hele universum bestaat. Er is alleen de hemel, de aarde en de dingen daar tussen;

21:16 Wij hebben hemel en aarde en alles wat er tussen is gecreëerd, niet voor vermaak geschapen!

Het is niet verrassend dat de ruimte “tussen hemel en aarde” wordt beschreven aan de hand van de waarneming van een mens die op de grond staat. In alle richtingen kijkend, met name in een woestijn, dan lijkt de aarde in wezen vlak te zijn en de cirkelvormige horizon geeft de indruk in het midden van een ronde platte schijf te staan. Als je omhoog kijkt, verschijnt de hemel als een massieve blauwe koepel die zijn hoogste punt direct boven je hoofd bereikt en verankerd is aan of voorbij de horizon. Dit is in wezen (zoals we in detail zullen bespreken) wat we in de Koran vinden.

Bovendien is de Koran duidelijk dat toen Allah, hemel en aarde schiep, de aarde als eerste ontstond.

41:09 Verwerpt u werkelijk Hem Die de aarde in twee dagen schiep?
41:10 Hij heeft er bergen op gemaakt en allerlei dingen voor levensonderhoud.
41″11 Toen wendde Hij zich tot de hemel die rook was en Hij zei tegen hemel en aarde:”Komt beiden.”
En
2:29 Hij is het, die alles voor u heeft geschapen wat op aarde is. Toen keerde Hij zich naar de hemel en vormde het als zeven hemelen. En Hij is kenner van alle dingen.
Dus hier hebben we het basiskader. De aarde is een platte schijf en de hemel is een stevige koepel (eigenlijk zeven solide koepels) boven ons hoofd.

DE HEMELEN EN HAAR BEWONERS

Vanaf de aarde gezien, strekt de koepel van de binnenste hemel zich boven ons uit, hoewel ze in werkelijkheid meer correct worden beschreven als zeven concentrische koepels met de schijf van de aarde aan hun basis, aldus de koran.

2:29 Het is Allah, die alles op de aarde voor jullie heeft geschapen. Vervolgens wendde Hij zich tot de hemel en vormde deze tot zeven hemelen. Hij heeft totale kennis over alles.

41:12 Toen voltooide Hij in twee dagen zeven hemelen en Hij gaf aan elke hemel zijn plicht en bevel.

Deze zeven hemelen zijn vaste objecten; dit kan op verschillende manieren worden getoond. Om te beginnen staan ​​ze als barrières die zowel beteugelen als beschermen (zoals een dak).

De aarde beschermt door een dak wordt getoond in verzen zoals:

21:32 En Wij hebben als bescherming de hemel als een baldakijn gemaakt, maar dit teken wezen zij af.

De koranschrijvers hadden regelmatig teksten uit de bijbel gekopieerd en er een twist aan toegevoegd om het dupliceren te verhullen.

En het feit dat de hemel een dak van materiaal is, wordt aangetoond door verwijzingen naar stukken hemel die naar beneden vallen en mogelijk bewoners van de aarde verwonden

34;9 Zien zij niet de hemel en de aarde als een teken? Als Wij zouden willen, kunnen Wij zorgen dat de aarde hen verzwelgt, of een stuk van de hemel op hen laten vallen. Waarlijk hierin is een teken voor elke toegewijde die zich tot Allah wendt (in schuldbesef).

Het zelfs denkbaar om met een ladder naar de hemel te klimmen. Er blijkt dus een bepaalde afstand tussen het hemelse dak en de aarde;

6:35 En als hun afkeer van jouw [Allah] zwaar voor jouw [Allah] is: als jij [Allah] in staat zou zijn de aarde te klieven of een ladder naar de hemel te maken, zodat jij [Allah] hen een teken zou kunnen geven .

En tenslotte, de hemel is blijkbaar dermate zwaar dat het enige onzichtbare ondersteuning vereist.

13:2 Allah is degene die de hemelen heeft opgericht, zonder zichtbare steunpilaren.

De auteurs beschouwen het als vanzelfsprekend dat de hemel een soort van ondersteuning nodig heeft. Maar de nadruk ligt op hun onzichtbaarheid, niet hun feitelijke afwezigheid.

Om verder uit te weiden over de aard van de zeven hemelen, hebben we aanvullende hulp nodig van de hadith . Hier leren we de afstanden tussen elke hemel, evenals wat zich aan de onderkant van de aarde afspeelt.

Sunan Abu Dawud 2: 475  Hij vroeg: ”Ken je de afstand tussen hemel en aarde?” Ze antwoordden: ”We weten het niet.” Hij zei; ”De afstand tussen hen is eenenzeventig, tweeënzeventig of drieënzeventig jaar. De hemelen daarboven, bevinden zich op dezelfde afstanden van elkaar. Boven de zevende hemel is een zee, de afstand tussen het oppervlak en de bodem van de zee is als die tussen de ene hemel en de volgende. Daarboven zijn acht berggeiten, de afstand tussen de hoeven en dijen is als de afstand tussen de ene hemel en de andere. Dan daarboven is Allah, de Gezegende en de Verhevene.”

Dus de bovenste hemel ligt onder een zee die zo diep is als de afstand tussen twee hemelen. Boven de zee verblijven 8 berggeiten van 72km hoog en daarboven de troon van Allah.

Er zijn echter geen vermeldingen van zonnestelsels, atomen, gaswolken, kometen, zwaartekrachten, electro-magnetische krachten of zwarte gaten, een melkweg met 200 miljard sterren. Nee, slechts water, daarboven geiten, daarboven de troon met Allah.

Aanvullende details over de hemel zijn te vinden in de verslagen van de ‘ nachtreis ‘ van Mohammed en Sahih Bukhari 9:93:68 . Maar hier zijn enkele punten; Elk van de zeven hemelen wordt bevolkt door meerdere engelen. Iedere hemel heeft een eigen ingang met massieve koepels, elk met een engelwachter en een profeet – Bijvoorbeeld, direct boven de koepel van de eerste hemel zetelt Adam. Boven de tweede hemel profeet Idris. Aaron zetelt boven de vierde hemel, Abraham boven de zesde en Mozes boven de zevende hemel.

Wordt vervolgd

wikiislam