De aarde is plat

Het feit dat de aarde niet plat is, is al duizenden jaren bekend.

De volgende wijsgeren wisten dit al vóór de islam

Pythagoras (570 – 495 voor Chr.),
Aristoteles (384 – 322 voor Chr.)
Hipparchus (190 – 120 voor Chr)
Aryabhata (476 – 550 na Christus)

Anicius Boëthius (480 – 524 na Christus),
Isidorus van Sevilla (560 – 636 na Christus),

De bolvormigheid van de aarde was ook eerder bekend bij de vroegmiddeleeuwse Europeanen, en het Roomse Rijk gebruikte al vanaf 395 na Chr. een bol om de ronding aarde weer te geven.

Als de koran van god komt, dan zou de vorm van de aarde overeen moeten stemmen met zijn openbaringen. Maar Allah heeft het over een plat aardemodel, precies zoals ook de 7e-eeuwse bedoeïenen van Arabië erover dachten.

KORAN

■ De aarde is als een divan, met een hemel als baldakijn [overkapping]  2:22

■ We hebben de aarde uitgestrekt, met bergen voor het evenwicht.  15:19

■ We hebben de aarde voortreffelijk uitgespreid.  51:48

■ We hebben voor u de aarde als een bed gespreid.   20:53

■ Hij is het, die de aarde uitspreidde en er bergen op verhief.    3:13

■ Voor jullie heeft Allah de aarde gespreid als een tapijt.     71:19

■ En hierna, spreidde Hij de aarde uit.  79:30

■ Hij is degene die de aarde tot bed heeft gemaakt.  43:10

■ Hebben wij de aarde niet als een uitgestrektheid gemaakt?   78:6

■ We hebben de aarde gespreid en er bergen opgezet.  50:7


Verder bewijs

Hij bereikte de zonsondergang, zag haar ondergaan in een modderige poel en trof daar een volk aan. 18:86

Dergelijke teksten bedenk je enkel als je overtuigt bent dat de aarde plat is. Daarbij, men had toen geen benul dat de oppervlakte van de zon, 6000 graden is. Geen schepsel of volk overleeft dit. Ook de afstand tussen zon en aarde is 150 miljoen kilometer. Hoe wil men dan de zon te bereiken. En hoe kan de zon in een modderige poel ondergaan als het 109 keer groter is dan de aarde.
Hetgeen de totale onzin van vers 18:86 nog eens duidelijk maakt.

 


 

Vasten vanaf zonsopgang tot het donker is.  2:187 en 17:78

Hoe dichter we bij de polen komen, hoe langer het extreem lang licht of donker blijft. Dit kan uiteindelijk een aantal weken duren  waardoor vasten vanaf zonsopgang tot de nacht, praktisch onmogelijk is zonder jezelf uit te hongeren. Dit probleem zou niet bestaan ​​op een vlak aarde-model.


 

Bidden richting de Ka’aba

Bid niet naar de hemel maar richting de ‘Moskee van Mekka’, van waar dan ook. 2:144

 Dit vers vertelt aan alle moslims ter wereld, richting de Ka’aba te bidden. Dit is alleen mogelijk op een vlakke aarde. Vanwege de bolvormigheid van de aarde zal een gebed in welke richting dan ook naar de lucht wijzen, niet naar Mekka.
Dus ook dit koranvers 2:144, geeft aan dat de schrijvers van de koran geloofde in een vlakke aarde.


De hemel als overkapping

Hij heeft de aarde als rustplaats (bed) en de hemel als overkapping voor jullie gemaakt.  2:22

 

Allah heeft de hemel geschapen met voor u onzichtbare pilaren. 31:10

 

Zien zij niet, dat de vogelen door het gewelf van de hemel in beperking worden gehouden? Niemand kan ze tegenhouden, behalve Allah. Voorwaar, daarin zijn tekenen voor een volk dat wil geloven. 16:79

 

Gij kunt geen gebrek vinden in de schepping van de Barmhartige, want ziet gij een enkele scheur [in de overkapping]? 67:3

 

Allah weerhoudt de hemel ervan op aarde neer te vallen, behalve met Zijn toestemming. 22;65

Ook de bijbel kent deze onzin.

 

Zien de ongelovigen niet dat hemel [overkapping] en aarde samengevoegd zijn? Soera 21:30


KOSMOLOGIE & ISLAM

Volgens de islam bestaat het universum uit slechts twee componenten; de hemel en de aarde. Wat betekent dat het islamitische universum extreem beperkt en simpel is. In het universum van de islam ontbreken kenmerken die de huidige mens als vanzelfsprekend beschouwen, zoals zonnestelsels. Ook is er in de islam geen enkele aanwijzing dat de aarde een planeet is of dat heel ver weg andere planeten en zonnen bestaan.

De kosmologie van de koran is primair beperkt tot wat met het menselijk oog zichtbaar is. En waar de auteurs proberen te beschrijven wat niet goed zichtbaar is, daar zitten ze voortdurend fout.

De “hemelen en aarde” worden als de enige twee componenten van de schepping beschouwd;
Er bestaan volgens de koran geen ander locaties waarbinnen dingen kunnen bestaan/ontstaan. Wanneer de auteurs van de koran een punt willen maken met betrekking tot Allah’s alwetendheid, dan wordt de uitdrukking “hemel en aarde” voortdurend gebruikt als interpretatie voor het gehele universum. De ‘hemelen en de aarde’ worden ook beschreven als een soort omsloten/beperkte ruimte waarbinnen het hele universum bestaat. Er is enkel hemel en aarde en de dingen er tussen, dus het is niet verrassend dat de ruimte “tussen hemel en aarde” wordt beschreven aan de hand van de waarneming van een mens die op de grond staat. Met name in een woestijn in alle richtingen kijkend, dan lijkt de aarde vlak, en de cirkelvormige horizon geeft de indruk in het midden van een ronde platte schijf te staan. Als je omhoog kijkt, verschijnt de hemel als een massieve blauwe koepel die altijd direct boven je hoofd zijn hoogste punt bereikt en verankerd is aan of voorbij de horizon. Dit is ook wat we in de koran terugvinden. Bovendien maakt de koran duidelijk dat toen Allah, hemel en aarde schiep, de aarde als eerste ontstond.

Dus hier hebben we het basiskader. De aarde is een platte schijf met recht boven ons, zeven hemelen als een koepel gebouwd van materiaal.


DE HEMELEN EN HAAR BEWONERS

De hemel is als een dak en gemaakt van materialen. Dat wordt aangetoond door verwijzingen naar stukken hemel die naar beneden vallen die mogelijk de bewoners op aarde kunnen treffen.

Indien het ons behaagde konden we stukken van de hemel op hen laten vallen. 34:9

De niet-moslims geloofden dit niet en zeiden:

Laat dan stukken van de hemel naar beneden vallen als gij de waarheid spreekt. 26:187

 


Ook was het destijds voor moslims denkbaar, om met een ladder naar de hemel te klimmen:

Als jij in staat zou zijn, een ladder naar de hemel te maken als bewijs van Allah’s bestaan, doe dat dan. Soera 6:35

 


De hemel is blijkbaar dermate zwaar dat het enige onzichtbare ondersteuning vereist:

De hemel werd omhoog gelift. 88:18

Allah heeft de hemelen doen verrijzen zonder zichtbare steunpilaren. 13:2 

Hij heeft de hemelen geschapen zonder voor u, zichtbare pilaren. 31:10

 


De volgende vers zou men tegenwoordig mindfucking [mentaal in verwarring brengen] kunnen noemen.

Zien de ongelovigen niet dat hemel [koepel] en aarde samengevoegd zijn? Soera 21:30

 


Het volgende vers past in het idee van een aarde zoals een pannenkoek met daar bovenop een geplaatste, passende koepel als hemel:

Het hemelse paradijs is net zo breed als hemel en aarde [zie foto koepel]. Soera 3:133

RAMADAN, EN DE NOORD- EN ZUIDPOOL.

Volgens islamitische regels wordt de lengte van het vasten bepaald door de opkomst en ondergang van de zon. Dit kan een enorm probleem veroorzaken voor degenen die dicht bij deze polen wonen. Hoe dichter we bij de polen komen, hoe langer de dagen of nachten duren. In de zomer is het altijd licht en in de winter is het vrijwel altijd donker. Dergelijke periodes kunnen zich uiteindelijk uitstrekken tot enkele maanden, waardoor de vierde pijler van de islam, de ramadan, onmogelijk is om uit te oefenen zonder jezelf uit te hongeren. Het was duidelijk dat Mohammed zich niet bewust was van de polen en de vorm van de aarde.


In de volgende hadith leren we de afstanden tussen elke hemel, evenals wat zich aan de onderkant van de aarde afspeelt.
Dus de bovenste hemel ligt onder een zee met dezelfde diepte als de afstand tussen twee hemelen.
Boven het water verblijven 8 berggeiten met een hoogte van 72 jaar [!!] en daarboven de troon van Allah.
Er zijn echter geen vermeldingen waarvan met het blote oog een voorstelling van gemaakt had kunnen worden, zoals zonnestelsels, atomen, gaswolken, kometen, zwaartekrachten, electro-magnetische krachten of zwarte gaten, of een melkweg met 200 miljard sterren.
Nee, slechts water, daarboven geiten, daarboven de troon met Allah.
Aanvullende details over de hemel zijn te vinden in de verslagen van de ‘ nachtreis ‘ van Mohammed in Sahih Bukhari 9:93:68 . Maar hier zijn alvast enkele punten;

– elk van de zeven hemelen wordt bevolkt door meerdere engelen.
– iedere hemel heeft een eigen ingang met massieve koepels,
– elk met een engelwachter en een profeet,
– direct boven de koepel van de eerste hemel zetelt Adam.
– boven de tweede hemel profeet Idris.
– Aaron zetelt boven de vierde hemel,
– Abraham boven de zesde en Mozes boven de zevende hemel.

Zeven werelden

Twee verzen beweren dat er zeven hemelen en zeven aarden bestaan. In lagen op elkaar gestapeld.

Het aantal van zeven hemelen, kan afkomstig zijn van een misverstand uit de mythologische klassieke oudheid waarin slechts zeven bewegende planeten bestonden (Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, de zon en de maan).
Als we hen in plaats daarvan beschouwen als zeven werkelijke planeten, dan nog is de koran verkeerd.
Volgens astronomen zijn er acht gewone planeten en vijf dwergplaneten, dat zijn er totaal dertien in ons zonnestelsel.
Moderne astronomie heeft ook duizenden andere planeten gevonden in andere zonnestelsels en kosmologen schatten dat er honderden miljarden sterren en planeten in het universum bestaan.
De auteur van de koran die een beperkt aantal hemellichamen benoemt, bevestigt slechts zijn onwetendheid over de samenstelling van het universum.
Het universum bevat veel meer dan wat het blote oog kan waarnemen. En Allah, Mohammeds 2e ik, wist blijkbaar niet meer dan Mohammed zelf.

Soera 65:12 Allah schiep de zeven hemelen, en van de aarde desgelijks.

 

Soera 50:7 Degene die een onrechtmatig deel van het land van anderen neemt, zal door de zeven aarden wegzakken op de ‘dag der opstanding.’