De aarde is plat

Het feit dat de aarde niet plat is, is al duizenden jaren bekend.

De volgende wijsgeren wisten dit al vóór de islam

Pythagoras (570 – 495 voor Chr.),
Aristoteles (384 – 322 voor Chr.)
Hipparchus (190 – 120 voor Chr)
Aryabhata (476 – 550 na Christus)

Anicius Boëthius (480 – 524 na Christus),
Isidorus van Sevilla (560 – 636 na Christus),

De bolvormigheid van de aarde was ook eerder bekend bij de vroegmiddeleeuwse Europeanen, en het Roomse Rijk gebruikte al vanaf 395 na Chr. een bol om de ronding aarde weer te geven.

Als de koran van god komt, dan zou de vorm van de aarde overeen moeten stemmen met zijn openbaringen. Maar Allah heeft het over een plat aardemodel, precies zoals ook de 7e-eeuwse bedoeïenen van Arabië erover dachten.

KORAN

 De aarde is als divan gemaakt, met een hemel als baldakijn [overkapping]. 2:22

 

We hebben de aarde uitgestrekt, met bergen erop, voor het evenwicht.  15:19

 

Wij hebben de aarde uitgespreid en daar zijn we goed in.   51:48, 20:53

 

Hij is het die de aarde uitspreidde en er bergen op verhief. 3:13

 

Voor jullie heeft Allah de aarde gespreid als een tapijt.   71:19, en 79:30 en 43:10

 

Hebben wij de aarde niet als een bed gemaakt? Met bergen als pinnen.   78:6 en 50:7

 

16:15. En Hij heeft hechte bergen op de aarde geplaatst opdat gij niet zult schokken

 


Verder bewijs

Hij bereikte de zonsondergang, zag haar ondergaan in een modderige poel en trof daar een volk aan. 18:86

Dergelijke teksten bedenk je enkel als je overtuigt bent dat de aarde plat is. Daarbij, men had toen geen benul dat de oppervlakte van de zon, 6000 graden is. Geen schepsel of volk overleeft dit. Ook de afstand tussen zon en aarde is 150 miljoen kilometer. Hoe wil men dan de zon te bereiken. En hoe kan de zon in een modderige poel ondergaan als het 109 keer groter is dan de aarde.
Hetgeen de totale onzin van vers 18:86 nog eens duidelijk maakt.

 


 

Vasten vanaf zonsopgang tot het donker is.  2:187 en 17:78

Hoe dichter we bij de polen komen, hoe langer het extreem lang licht of donker blijft. Dit kan uiteindelijk een aantal weken duren  waardoor vasten vanaf zonsopgang tot de nacht, praktisch onmogelijk is zonder jezelf uit te hongeren. Dit probleem zou niet bestaan ​​op een vlak aarde-model.


 

Bidden richting de Ka’aba

Bid niet naar de hemel maar richting de Moskee van Mekka, van waar dan ook. 2:144

 Dit vers vertelt aan alle moslims ter wereld, richting de Ka’aba te bidden. Dit is alleen mogelijk op een vlakke aarde. Vanwege de bolvormigheid van de aarde zal een gebed in welke richting dan ook naar de lucht wijzen, niet naar Mekka.
Dus ook dit koranvers 2:144, geeft aan dat de schrijvers van de koran geloofde in een vlakke aarde.


De hemel als overkapping

Hij heeft de aarde als rustplaats (bed) en de hemel als overkapping voor jullie gemaakt.  2:22

 

Allah heeft de hemel geschapen zonder voor u zichtbare pilaren. 31:10

Ook de bijbel kent deze onzin.

 

KOSMOLOGIE & ISLAM

Volgens de islam bestaat het universum uit slechts twee componenten; de hemel en de aarde. Wat betekent dat het islamitische universum extreem beperkt en simpel is. In het universum van de islam ontbreken kenmerken die de huidige mens als vanzelfsprekend beschouwen, zoals zonnestelsels. Ook is er in de islam geen enkele aanwijzing dat de aarde een planeet is of dat heel ver weg andere planeten en zonnen bestaan.

De kosmologie van de koran is primair beperkt tot wat met het menselijk oog zichtbaar is. En waar de auteurs proberen te beschrijven wat niet goed zichtbaar is, daar zitten ze voortdurend fout.

De “hemelen en aarde” worden als de twee componenten van de schepping beschouwd;
Er bestaan volgens de koran geen ander locaties waarbinnen dingen kunnen bestaan/ontstaan. Wanneer de auteurs van de koran een punt willen maken met betrekking tot Allah’s alwetendheid, dan wordt de uitdrukking “hemel en aarde” voortdurend gebruikt als interpretatie voor het gehele universum. De ‘hemelen en de aarde’ worden ook beschreven als een soort omsloten/beperkte ruimte waarbinnen het hele universum bestaat. Er is enkel hemel en aarde en de dingen er tussen, dus het is niet verrassend dat de ruimte “tussen hemel en aarde” wordt beschreven aan de hand van de waarneming van een mens die op de grond staat. Met name in een woestijn in alle richtingen kijkend, dan lijkt de aarde vlak, en de cirkelvormige horizon geeft de indruk in het midden van een ronde platte schijf te staan. Als je omhoog kijkt, verschijnt de hemel als een massieve blauwe koepel die altijd direct boven je hoofd zijn hoogste punt bereikt en verankerd is aan of voorbij de horizon. Dit is ook wat we in de koran terugvinden. Bovendien maakt de koran duidelijk dat toen Allah, hemel en aarde schiep, de aarde als eerste ontstond.

Dus hier hebben we het basiskader. De aarde is een platte schijf met daarboven zeven hemelen als een stevige koepel, recht boven ons hoofd.

DE HEMELEN EN HAAR BEWONERS

De hemelen zijn vaste objecten. Dit kan op verschillende manieren worden getoond. Om te beginnen staan ​​ze als barrières die zowel afbakenen als beschermen (zoals een dak).

De hemel is als een dak en gemaakt van materialen. Dat wordt aangetoond door verwijzingen naar stukken hemel die naar beneden vallen die mogelijk de bewoners op aarde kunnen treffen.

Indien het Ons behaagde konden Wij de aarde met hen [niet-moslims] doen inzinken, of stukken van de hemel op hen laten vallen. Soera 34:9

Ook was het destijds voor de mensen denkbaar, om met een ladder naar de hemel te klimmen:

Als jij in staat zou zijn, een ladder naar de hemel te maken als bewijs van Allah’s bestaan, doe dat dan. Soera 6:35

En tenslotte, de hemel is blijkbaar dermate zwaar dat het enige onzichtbare ondersteuning vereist:

De hemel werd omhoog gelift. Soera 88:18

 

Allah heeft de hemel opgericht zonder zichtbare steunpilaren. Soera 13:2 en 31:10

De volgende is duidelijke vorm van mindfucking. Mensen psychologische manipuleren :

Zien de ongelovigen niet dat hemel [koepel] en aarde samengevoegd zijn? Soera 21:30

Het volgende vers past in het idee van een platte aarde met daar bovenop een geplaatste, passende koepel als hemel:

Het paradijs is net zo breed als hemel en aarde [zie foto koepel]. Soera 3:133

 

Toen wendde Hij zich tot de hemel die uit rook bestond en Hij zei tegen hemel en aarde:”Komt beiden samen.”   Soera 41:11

 

Allah heeft alles op aarde geschapen. Vervolgens vormde Hij zeven hemelen  koran 2:29

 

Wij hebben als bescherming de hemel als een dak gemaakt.  koran 15:19

In de volgende hadith leren we de afstanden tussen elke hemel, evenals wat zich aan de onderkant van de aarde afspeelt.
Dus de bovenste hemel ligt onder een zee met dezelfde diepte als de afstand tussen twee hemelen.
Boven het water verblijven 8 berggeiten met een hoogte van 72 jaar [!!] en daarboven de troon van Allah.
Er zijn echter geen vermeldingen waarvan met het blote oog een voorstelling van gemaakt had kunnen worden zoals zonnestelsels, atomen, gaswolken, kometen, zwaartekrachten, electro-magnetische krachten of zwarte gaten, of een melkweg met 200 miljard sterren.
Nee, slechts water, daarboven geiten, daarboven de troon met Allah.

Aanvullende details over de hemel zijn te vinden in de verslagen van de ‘ nachtreis ‘ van Mohammed en Sahih Bukhari 9:93:68 . Maar hier zijn alvast enkele punten;

– elk van de zeven hemelen wordt bevolkt door meerdere engelen.
– iedere hemel heeft een eigen ingang met massieve koepels,
– elk met een engelwachter en een profeet,
– direct boven de koepel van de eerste hemel zetelt Adam.
– boven de tweede hemel profeet Idris.
– aaron zetelt boven de vierde hemel,
– abraham boven de zesde en Mozes boven de zevende hemel.

Zeven werelden

Twee verzen beweren dat er zeven hemelen en zeven aarden bestaan. In lagen op elkaar gestapeld.

Het aantal van zeven hemelen, kan afkomstig zijn van een misverstand uit de mythologische klassieke oudheid waarin slechts zeven bewegende planeten bestonden (Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, de zon en de maan).
Als we hen in plaats daarvan beschouwen als zeven werkelijke planeten, dan nog is de koran verkeerd.
Volgens astronomen zijn er acht gewone planeten en vijf dwergplaneten, dat zijn er totaal dertien in ons zonnestelsel.
Moderne astronomie heeft ook duizenden andere planeten gevonden in andere zonnestelsels en kosmologen schatten dat er honderden miljarden sterren en planeten in het universum bestaan.
De auteur van de koran die een beperkt aantal hemellichamen benoemt, bevestigt slechts zijn onwetendheid over de samenstelling van het universum.
Het universum bevat veel meer dan wat het blote oog kan waarnemen. En Allah, Mohammeds 2e ik, wist blijkbaar niet meer dan Mohammed zelf.

  Sunan Abu Dawood Boek 42 Hadith 4705

Hij vroeg: ”Ken je de afstand tussen hemel en aarde?”
Ze antwoordden: ”We weten het niet.”
Hij zei; ”De afstand tussen hen is eenenzeventig, tweeënzeventig of drieënzeventig jaar.
De hemelen daarboven, bevinden zich op dezelfde afstanden van elkaar.
Boven de zevende hemel is water.
De afstand tussen het oppervlak en de bodem van de zee is als die tussen de ene hemel en de volgende.
Daarboven verblijven acht berggeiten.
De afstand tussen de hoeven en dijen is als de afstand tussen de ene hemel en de andere.
Dan daarboven is Allah, de Gezegende en de Verhevene. 

Jami` at-Tirmidhi 6: 44: 3298

Toen zei Hij: ‘Weet u wat er onder u is?’
Ze zeiden: ‘Allah en zijn boodschapper weten het beter.’
Hij zei: ‘Inderdaad, het is de aarde.’
Toen zei Hij: ‘Weet u wat er onder de aarde is
Ze zeiden: ‘Allah en Zijn boodschapper weten beter.’
Hij zei: ‘Voorwaar, daaronder is een andere aarde, tussen die twee is een afstand van vijfhonderd jaar.’ Totdat hij zeven aarden opsomde: ‘ Tussen elke twee aarden is een afstand van vijfhonderd jaar.’

Soera 65:12 Allah is Hij Die de zeven hemelen schiep, en van de aarde desgelijks.

 

Soera 50:7 Degene die een onrechtmatig deel van het land van anderen neemt, zal door de zeven aarden wegzakken op de Dag der Opstanding.