De aarde is plat

Het feit dat de aarde niet plat is, is al duizenden jaren bekend.

De volgende wijsgeren wisten dit al vóór de islam

Pythagoras (570 – 495 voor Chr.),
Aristoteles (384 – 322 voor Chr.)
Hipparchus (190 – 120 voor Chr)
Aryabhata (476 – 550 na Christus)

Anicius Boëthius (480 – 524 na Christus),
Isidorus van Sevilla (560 – 636 na Christus),

De bolvormigheid van de aarde was ook eerder bekend bij de vroegmiddeleeuwse Europeanen en het Roomse Rijk gebruikte al vanaf 395 na Chr. een bol om de ronding aarde weer te geven.

Als de koran van god komt, dan zou de vorm van de aarde overeen moeten stemmen met zijn openbaringen. Maar Allah heeft het over een plat aardemodel, precies zoals ook de 7e-eeuwse bedoeïenen van Arabië erover dachten.

KORAN

 

 De aarde is als divan gemaakt, met een hemel als baldakijn. 2:22

 

We hebben de aarde uitgestrekt, met bergen erop, voor het evenwicht.  15:19

 

Wij hebben de aarde uitgespreid en daar zijn we goed in.   51:48, 20:53

 

Voor jullie heeft Allah de aarde gespreid als een tapijt.   71:19, en 79:30 en 43:10

 

Hebben wij de aarde niet als een bed gemaakt? Met bergen als pinnen?   78:6 en 50:7

 

En de aarde werd vlak gemaakt.     88:2

 

Verder bewijs

Hij bereikte de zonsondergang, zag haar ondergaan in een modderige poel en trof daar een volk aan. 18:86

Dergelijke teksten bedenk je enkel als je overtuigt bent dat de aarde plat is. Daarbij, men had toen geen benul dat de oppervlakte van de zon, 6000 graden is. Geen schepsel overleeft dit. Ook de afstand tussen zon en aarde is 150 miljoen kilometer. En hoe kan de zon in een modderige plek onder gaan als het 1.2 miljoen keer groter is dan de aarde.
Hetgeen de totale onzin van vers 18:86 nog eens duidelijk maakt.

Vasten vanaf zonsopgang tot het donker is.  2:187 en 17:78

Hoe dichter we bij de polen komen, hoe langer het extreem lang licht of donker blijft. Dit kan uiteindelijk een aantal weken duren  waardoor vasten vanaf zonsopgang tot de nacht, praktisch onmogelijk is zonder jezelf uit te hongeren. Dit probleem zou niet bestaan ​​op een vlak aarde-model.

Bidden richting de Ka’aba

Bid niet naar de hemel maar richting de Moskee van Mekka, van waar dan ook. 2:144

 Dit vers vertelt aan alle moslims ter wereld, richting de Ka’aba te bidden. Dit is alleen mogelijk op een vlakke aarde. Vanwege de bolvormigheid van de aarde zal een gebed in welke richting dan ook naar de lucht wijzen, niet naar Mekka.
Dus ook dit koranvers 2:144, geeft aan dat de schrijvers van de koran geloofde in een vlakke aarde.

De hemel als overkapping

Hij heeft de aarde als rustplaats (bed) en de hemel als overkapping voor jullie gemaakt.  2:22

Ook de bijbel kent deze onzin

 

KOSMOLOGIE & ISLAM

Volgens de islam bestaat het universum uit slechts twee componenten; de hemel en de aarde. Wat betekent dat het islamitische universum extreem beperkt en simpel is.

In het universum van de islam ontbreken kenmerken die de huidige mens als vanzelfsprekend beschouwen, zoals zonnestelsels.

Ook is er in de islam geen enkele aanwijzing dat de aarde een planeet is of dat heel ver weg andere planeten en zonnen bestaan.

De kosmologie van de koran is primair beperkt tot wat met het menselijk oog zichtbaar is. En waar de auteurs proberen te beschrijven wat niet goed zichtbaar is, daar zitten ze voortdurend fout.

De “hemelen en aarde” worden als de twee componenten van de schepping beschouwd;
Er bestaan volgens de koran geen ander locaties waarbinnen dingen kunnen bestaan/ontstaan.

Wanneer de auteurs van de koran een punt willen maken met betrekking tot Allah’s alwetendheid, dan wordt de uitdrukking “hemel en aarde” voortdurend gebruikt als interpretatie voor het gehele universum.

De ‘hemelen en de aarde’ worden ook beschreven als een soort omsloten/beperkte ruimte waarbinnen het hele universum bestaat. Er is enkel hemel en aarde en de dingen er tussen;

Het is niet verrassend dat de ruimte “tussen hemel en aarde” wordt beschreven aan de hand van de waarneming van een mens die op de grond staat. Met name in een woestijn in alle richtingen kijkend, dan lijkt de aarde vlak, en de cirkelvormige horizon geeft de indruk in het midden van een ronde platte schijf te staan. Als je omhoog kijkt, verschijnt de hemel als een massieve blauwe koepel die direct boven je hoofd zijn hoogste punt bereikt en verankerd is aan of voorbij de horizon. Dit is ook wat we in de koran vinden.

Bovendien maakt de koran duidelijk dat toen Allah, hemel en aarde schiep, de aarde als eerste ontstond.

De hemel werd omhoog gelift. 88:18

 

Zien de ongelovigen niet dat hemel [koepel] en aarde samengevoegd zijn? koran 21:30

 

Toen wendde Hij zich tot de hemel [koepel] die uit rook bestond en Hij zei tegen hemel en aarde:”Komt beiden.”   koran 41:11

 

Toen keerde Hij zich naar de hemel en vormde het als zeven hemelen. koran 2:29

 

Dus hier hebben we het basiskader. De aarde is een platte schijf met daarboven zeven hemelen als een stevige koepel, recht boven ons hoofd.

DE HEMELEN EN HAAR BEWONERS

Allah heeft alles op aarde geschapen. Vervolgens vormde Hij zeven hemelen  koran 2:29

De hemelen zijn vaste objecten. Dit kan op verschillende manieren worden getoond. Om te beginnen staan ​​ze als barrières die zowel beteugelen als beschermen (zoals een dak).

Hij voltooide in twee dagen zeven hemelen en gaf elke hemel zijn opdracht.   koran 41:12

De aarde beschermt door een dak:

Wij hebben als bescherming de hemel als een baldakijn gemaakt.  koran 15:19

 

De hemel is als een dak en gemaakt van materialen. Dat wordt aangetoond door verwijzingen naar stukken hemel die naar beneden vallen die mogelijk de bewoners van de aarde kunnen treffen;

Zien zij niet de hemel en de aarde als een teken van Allah? Als Wij zouden willen, kunnen Wij zorgen dat de aarde hen verzwelgt, of een stuk van de hemel op hen laten vallen. Waarlijk hierin is een teken voor elke toegewijde die zich tot Allah buigen (in schuldbesef).   koran 34:9

Het was voor de mensen destijds denkbaar, om met een ladder naar de hemel [dak] te klimmen. Ook dacht men destijds dat de afstand tussen tussen het hemelse dak en de aarde met een trap te overbruggen was…;

En als hun afkeer voor jouw [Allah] zwaar voor jouw [Allah] is: als jij [Allah] in staat zou zijn de aarde te klieven of een ladder naar de hemel te maken, zodat jij [Allah] hen een teken zou kunnen geven. koran 6:35

En tenslotte, de hemel is blijkbaar dermate zwaar dat het enige onzichtbare ondersteuning vereist.

Allah is degene die de hemelen heeft opgericht, zonder zichtbare steunpilaren. koran 13:2

 

En de aarde hebben Wij uitgespreid, en er stevige bergen opgezet.  koran 50:7

In de volgende hadith leren we de afstanden tussen elke hemel, evenals wat zich aan de onderkant van de aarde afspeelt.

  Sunan Abu Dawood Boek 42 Hadith 4705

Hij vroeg: ”Ken je de afstand tussen hemel en aarde?”
Ze antwoordden: ”We weten het niet.”
Hij zei; ”De afstand tussen hen is eenenzeventig, tweeënzeventig of drieënzeventig jaar.
De hemelen daarboven, bevinden zich op dezelfde afstanden van elkaar.
Boven de zevende hemel is water.
De afstand tussen het oppervlak en de bodem van de zee is als die tussen de ene hemel en de volgende.
Daarboven verblijven acht berggeiten.
De afstand tussen de hoeven en dijen is als de afstand tussen de ene hemel en de andere.
Dan daarboven is Allah, de Gezegende en de Verhevene. 

Jami` at-Tirmidhi 6: 44: 3298

Toen zei Hij: ‘Weet u wat er onder u is?’
Ze zeiden: ‘Allah en zijn boodschapper weten het beter.’
Hij zei: ‘Inderdaad, het is de aarde.’
Toen zei Hij: ‘Weet u wat er onder de aarde is
Ze zeiden: ‘Allah en Zijn boodschapper weten beter.’
Hij zei: ‘Voorwaar, daaronder is een andere aarde, tussen die twee is een afstand van vijfhonderd jaar.’ Totdat hij zeven aarden opsomde: ‘ Tussen elke twee aarden is een afstand van vijfhonderd jaar.’

Dus de bovenste hemel ligt onder een zee [nu weten we waar de regen vandaan komt ?] met dezelfde diepte als de afstand tussen twee hemelen. Boven het water verblijven 8 berggeiten met een hoogte van 72 jaar [!!] en daarboven de troon van Allah. Er zijn echter geen vermeldingen van wat het blote oog niet kon zien zoals zonnestelsels, atomen, gaswolken, kometen, zwaartekrachten, electro-magnetische krachten of zwarte gaten, of een melkweg met 200 miljard sterren. Nee, slechts water, daarboven geiten, daarboven de troon met Allah.

Aanvullende details over de hemel zijn te vinden in de verslagen van de ‘ nachtreis ‘ van Mohammed en Sahih Bukhari 9:93:68 . Maar hier zijn alvast enkele punten;

– Elk van de zeven hemelen wordt bevolkt door meerdere engelen.
– Iedere hemel heeft een eigen ingang met massieve koepels,
– Elk met een engelwachter en een profeet,
– Direct boven de koepel van de eerste hemel zetelt Adam.
– Boven de tweede hemel profeet Idris.
– Aaron zetelt boven de vierde hemel,
– Abraham boven de zesde en Mozes boven de zevende hemel.

Zeven werelden

Twee verzen beweren dat er zeven werelden bestaan. Boven elkaar gestapeld.

Allah is Hij Die de zeven hemelen schiep, en van de aarde desgelijks.   koran 65:12
Degene die onrechtmatig een deel van het land van anderen neemt, zal door de zeven aarden wegzakken op de Dag der Opstanding.   koran 50:7

 

Sahih Bukhari 3: 43: 634

Het aantal van zeven hemelen, kan afkomstig zijn van een misverstand uit de mythologische klassieke oudheid waarin slechts zeven bewegende planeten bestonden (Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, de zon en de maan). Als we hen in plaats daarvan beschouwen als zeven werkelijke planeten, dan nog is de Koran verkeerd. Volgens astronomen zijn er acht gewone planeten en vijf dwergplaneten, dat zijn er totaal dertien in ons zonnestelsel. Moderne astronomie heeft ook duizenden andere planeten gevonden in andere zonnestelsels en kosmologen schatten dat er honderden miljarden sterren en planeten in het universum bestaan. De auteur van de koran die een beperkt aantal hemellichamen benoemt, bevestigt slechts zijn onwetendheid over de samenstelling van het universum. Het universum bevat veel meer dan wat het blote oog kan waarnemen. En Allah, Mohammeds 2e ik, wist blijkbaar niet meer dan Mohammed zelf.

wikiislam