Soera 5 , Slaven, gehoorzaam Allah want anders..!

Wees een slaaf. Zo niet dan wacht het hellevuur. Islam is altijd een beweging geweest met een obsessie voor slaven. Een beweging opgebouwd middels slavernij.

Moslims zijn gewoon slaven:


5-118 Indien Gij hen straft, zijn zij Uw slaven en indien Gij hen vergeeft, zijt Gij zeker de Almachtige, de Alwijze..”


Allah is almachtig en alle moslims zijn Zijn slaven en zijn geketend aan de grillen van de maangod Allah van Mekka, of misschien haar woordvoerder, Mohammed. Alleen Allah kan mensen [zijn ‘slaven’] straffen, en alleen Allah kan vergeven.

De straf van Allah en bevrijdt uw slaven:


5-89 ”Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele beloften, maar Hij zal u wel ter verantwoording roepen voor de belofte welke gij in ernst aflegt [maar vervolgens overtreed]. Daarvoor geldt de volgende boetedoening;  tien armen te eten geven met het gemiddelde voedsel waarmede gij uw gezin voedt, of hen te kleden, of het vrijmaken van een slaaf. Maar wie dat niet kan, zal drie dagen moeten vasten.”


Arabieren hadden vele zwarte slaven als eigendom voor huiselijke en algemene arbeid. Slavernij was ‘gewoon’ in het pre-mohammedaans Arabië en een natuurlijk feit dat Mohammed en de makers van de Koran hadden aanvaard. Slaven bevrijden zodat ze konden toetreden tot de cult van de islam was een dictaat van Mohammed die teruggaat tot de eerste dagen van zijn prediking in Mekka. Het bevel aan mensen om zich slaafs aan Al-lah te onderwerpen ging gepaard met bedreigingen naar degene die zich niet volledig aan de strenge regels van de islam wilden houden. Deze strenge regels werden geintroduceerd door Mohammed, beheerd door Mohammed en ten behoeve van Mohammed. In slavernij inderdaad:


5:36 Over degenen die het geloof verwerpen en rijk zijn. Zij kunnen hun straf op de dag des oordeel niet afkopen. Het zou van hen nooit worden geaccepteerd. Er wacht hen een pijnlijke straf.


5:37 Zij zullen uit het vuur willen komen, maar kunnen dat niet en dit zal voor hen een blijvende straf zijn.


Eén van de meest bekende en gewelddadige van verzen uit de Koran;


5:33 ‘’De vergelding voor degenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”


Volgens de islam is iedereen een slaaf van Allah en geboren als een moslim. Zodoende kan dit opperwezen iedereen straffen die deze cult dreigt te verlaten dan wel weigert deze cult te dienen. De Koran presenteert dit eindeloze geweld tegen de ongelovige als een kwestie van een onvermijdelijke wetmatigheid.

Alle mensen zijn geboren moslims en behoren tot Allah. Een ieder die niet de suprematie van Al-Lah en Mohammed erkennen dienen te worden bestraft. Het is een simplistische, fatalistische en volledig tot de ijzertijd behorende logica. De maangod van de Ka’aba én van de familie van Mohammed, werd door Mohammed getransformeerd en geclaimd tot de enige bestaande goddelijke macht.

Al-Lah muteerde dus van maan-aanbidding tot de enige kracht die het universum heeft doen ontstaan en die macht heeft over alle levensvormen op aarde.

Hoe handig inderdaad; slaven moeten Al-Lah volgen in wat Mohammed zegt. Een weigering zal resulteren in een eeuwige straf. Islam betekent overgave aan God en is een zeer goede naam voor een cult van slaven.

western-civilisation