Haat en racisme in de Koran

Wat is de islam? De islam is nep, dat is het eenvoudigste antwoord. Net als alle andere religies is de islam zonder twijfel een valse religie en de koran het meest saaie boek. Er staat in dit boek vanuit welk perspectief dan ook geen enkele aanwijzing van een briljante intelligente alwetende God. In feite kan een kind van 14 jaar een beter boek schrijven.
In plaats van Mohammed te verheerlijken, zou men de koran beter moeten begrijpen en kritisch moeten benaderen.10447080_10203838868551632_7528598941531084040_n

Moslims zijn de afgelopen 1400 jaar te goedgelovig geweest, maar wanneer zij onderdeel van de menselijkheid willen uitmaken, dan moeten zij het gezonde verstand laten werken en de islam met een onderzoekende denkwijze benaderen.
Nogal wat moslims hebben tijdens hun jeugdjaren een veredelde versie van de islam ingeprent gekregen maar zouden de feiten over de islam, de koran, Mohammed en de islamitische geschiedenis beter moeten leren kennen.

Het meeste van de koran is saaie repetitieve onzin over haat jegens de niet-moslims. De onbeschofte en beledigende verzen omvatten 60% van de Koran.
De ‘vermeende God’ waar Mohammed claimde naar te luisteren had geen schaamte om mensen te martelen of levend te verbranden, niettemin noemt het zich de meest sympathieke en meest vergevingsgezinde.

Link

 Soera 2: De koe.

■ Ongelovigen niet waarschuwen, Allah heeft hen verblind. Hen wacht de hel. 6-7
■ Ongelovigen hebben een hartziekte, Allah heeft dat verergert. De hel zal hen treffen. 10
■ Ongelovigen zijn degenen die verderf zaaien op aarde, dus wees waakzaam.12
■ Ongelovigen willen geen leiding van Allah, zij willen dwalen 16
■ Ongelovigen moeten op de brandstapel, met mensen en stenen als brandstof. 24
■ Ongelovigen zullen worden verbrand. 39
■ Ongelovigen zijn verachte apen 65
■ Ongelovigen moet verslagen worden, op hen rust de vloek van Allah 89
■ Ongelovigen wensen de hemel niet, dus het zijn onrechtplegers 95
■ Ongelovigen begeren het leven maar hun straf zal niet verwijdert worden 96
■ Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf. 104
■ Ongelovigen zijn een schande in deze wereld en gaan naar een helse hel. 114
■ Ongelovigen worden een tijdje met rust laten maar later gedwongen naar de hel. 126
■ Ongelovigen zijn veroordeeld tot de ondergang, zonder strafverlichting. 162
■ Ongelovigen zullen niet ontkomen aan het vuur van de hel. 167
■ Ongelovigen zijn doof 271
■ Ongelovigen die de geschriften van Allah verbergen gaan naar de hel 174
■ Ongelovigen hebben een ziekte in hun hart 210
■ Ongelovigen zijn veroordeelt tot oorlog, zoals door Allah bevolen. 216
■ Ongelovigen die sterven zullen voor eeuwig in het vuur branden. 217
■ Ongelovigen prijzen valse goden. Zij zullen voor eeuwig branden in het vuur. 257
■ Ongelovigen leven zonder bescherming van Allah. 264
■ Ongelovigen zijn een volk dat verslagen moet worden. 286

 soera  3: Het huis van Imran.

■ Ongelovigen geloven niet in de openbaringen van Allah, hen wacht een zwaar lot. 4
■ Ongelovigen zijn brandhout voor het hel. 10
■ Ongelovigen worden overwonnen en verzameld in de hel. 12
■ Ongelovigen die de tekenen van Allah ontkennen, Allah is snel in het afrekenen 19
■ Ongelovigen beloven we een pijnlijk noodlot. 21
■ Ongelovigen hebben een leven dat in het hiernamaals vruchteloos zal zijn. 22
■ Ongelovigen mogen geen vrienden zijn van gelovigen. 28
■ Ongelovigen zijn vies. 38
■ Ongelovigen zullen worden gestraft, en zullen geen hulp hebben. 56
■ Ongelovigen zijn onheil stichters. 63
■ Ongelovigen! Gebuikt je verstand en redetwist niet [over het geloof]. 65
■ Ongelovigen! Redetwist niet over zaken waar jullie geen kennis van hebben. 66
■ Ongelovigen dwalen, zonder het te merken. 69
■ Ongelovigen mengen waarheid met valsheid. 71
■ Ongelovigen zijn niet allemaal onbetrouwbaar 75
■ Ongelovigen wacht een pijnlijk lot. 77
■ Ongelovigen zullen verliezen, en door Allah afgewezen. 85
■ Ongelovigen worden vervloekt door Allah, de engelen en de mensheid. 87
■ Ongelovigen blijven voor eeuwig in de hel, zonder strafverlichting of uitstel. 88
■ Ongelovigen kunnen met geld geen plek in de hemel kopen. 91
■ Ongelovigen zullen op de dag des oordeels hun gezichten verbrand hebben. 105-6
■ Ongelovigen! Rijkdom zal je niet redden. De hel is uw bestemming. 116
■ Ongelovigen die maatschappelijk veel bereiken, gaan ook naar de hel. 117
■ Ongelovigen! Houdt van Allah en jullie zonden worden vergeven . 131
■ Ongelovigen zullen worden geterroriseerd. 151
■ Ongelovigen hebben het vuur als woonplaats [de hel]. 151
■ Ongelovigen, als je gelooft, ontsnap je aan de dood. 168
■ Ongelovigen wacht een vreselijke hel. 176
■ Ongelovigen zijn niet schadelijk voor Allah, hen wacht een pijnlijk lot. 177
■ Ongelovigen zullen een beschamend noodlot hebben. 178
■ Ongelovigen zijn gierig 180
■ Ongelovigen zeiden: “Allah is arm en wij zijn rijk.” Wij zullen hen doden. 181
■ Ongelovigen gaan naar de hel, niemand kan hen dan helpen. 192
■ Ongelovigen gaan naar de hel. 196

 soera 4: De vrouwen.

■ Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf. 18
■ Ongelovigen zijn in overtreding. 34
■ Ongelovigen zijn gierig daarom hebben wij een beschamend lot voor hen. 37
■ Ongelovigen! De hel is voldoende voor jullie verbranding. 55

■ Ongelovigen zijn vervloekt. En buiten Allah vinden zij nooit een helper. 52
■ Ongelovigen zijn verdwaald door satan. 60
■ Ongelovigen zullen voor eeuwig gepijnigd worden met vuur. 56
■ Ongelovigen zijn een vijandig gezind volk. 92
■ Gelovigen moeten alles geloven wat Allah zegt. Zo niet, dan volgt er straf. 150-151
■ Ongelovigen verdienen een pijnlijke afrekening. 161
■ Ongelovigen zullen door God naar de eeuwige hel geleid worden. 168-169.

 soera 5: De tafel.

■ Ongelovigen die de islam negeren zijn de verliezers in het vuur. 5
■ Ongelovigen horen in de hel. 10
■ Ongelovigen die oorlog voeren tegen Allah worden gedood of gekruisigd. 36
■ Ongelovigen die uit de hel willen komen, zullen dat niet mogen. 37
■ Ongelovigen hebben een onzuiver hart. 41
■ Ongelovigen zijn schuldig aan ongeloof. 45
■ Ongelovigen zijn in overtreding, zijn zondaren. 47
■ Ongelovigen zijn elkanders vrienden. 51
■ Ongelovigen hebben een ziekte. 52
■ Ongelovigen kunnen hard werken/helpen maar hun bestemming is de hel. 53
■ Ongelovigen zijn spotters tegen de islam, neem hen niet als medestanders. 57
■ Ongelovigen begrijpen de islam niet. 58
■ Ongelovigen zijn verachte apen. 60
■ Ongelovigen zijn verderfzaaiers. Allah houdt niet van hen. 64
■ Ongelovigen zijn slecht. 66
■ Ongelovigen worden niet geleid. 67
■ Ongelovigen zijn geen traan waardig. 68
■ Ongelovigen zijn de bezitters van de hel. 86
■ Ongelovigen zijn overtreders, Allah houdt niet van hen. 87
■ Ongelovigen verzinnen leugens over Allah. 103

 soera 6: Het vee.

■ Ongelovigen plegen afgoderij. 22
■ Ongelovigen zijn leugenaars. 28
■ Ongelovigen zijn doof, stom, in duisternis en dwalend. 39
■ Ongelovigen zijn onrechtvaardig en worden vernietigt. 47
■ Ongelovigen gehoorzamen niet. 49
■ Ongelovigen zijn blinden en niet gelijk aan zienden [gelovigen]. 50
■ Ongelovigen volgen het pad der schuldigen. 55
■ Ongelovigen hebben boze neigingen en zijn dwalende. 56
■ Ongelovigen worden verplicht, kokend water te drinken als vergelding. 70
■ Ongelovigen beschouwen afgoden als goden. 74
■ Ongelovigen die sterven, worden door engelen vernederd. 93
■ Ongelovigen zijn onwetend. 108
■ Ongelovigen laten Wij dwalen. 110
■ Ongelovigen geloven zonder te weten. 116
■ Ongelovigen slagen nooit. [de hemel te bereiken] 135
■ Ongelovigen zijn opstandig. [vanwege weigeren zich te bekeren] 146

 soera 7: De verheven plaatsen.

■ Ongelovigen zijn in de nacht of middagslaap aangevallen, hun dorpen vernietigd. 4-5
■ Ongelovigen hebben satan als leider gekozen. 27
■ Ongelovigen kiezen als bescherming, duivels als vrienden. 30
■ Ongelovigen zijn de rechtmatige eigenaren van het vuur. 36
■ Ongelovigen zullen de hel binnengegaan. Enkelen dubbel gestraft. 38
■ Ongelovigen worden uitgesloten van de hemel. De hel is hun rustplaats. 40-41
■ Ongelovigen in de hel, zullen naar de hemel schreeuwen: “Giet water op ons.” 50
■ Ongelovigen worden gedood, gelovigen worden gered door Onze barmhartigheid. 72
■ Ongelovigen wanen zich veilig voor Allah. 99
■ Ongelovigen die Mohammeds openbaring ontkennen, zijn slecht. 177
■ Ongelovigen hebben oren en ogen maar horen en zien niet. 179
■ Ongelovigen hebben geen gids. Zwerven als blinden. 186

 soera 8: De oorlogsbuit.

■ Ongelovigen die redetwisten zijn schuldig en mogen dood. 6-8
■ Ongelovigen zullen door het vuur gepijnigd worden. 14
■ Ongelovigen zeggen te horen, maar zij horen niet 21
■ Ongelovigen zijn erger dan beesten 22
■ Ongelovigen maken plannen tegen gelovigen, maar Allah is slimmer 30
■ Ongelovigen vinden onze openbaringen, fabelen uit oude tijden 31
■ Ongelovigen mogen moskeeën niet bewaken. 34
■ Ongelovigen doen het gebed in de Kaaba enkel met fluiten en klappen. 35
■ Ongelovigen krijgen daarom straf vanwege het verwerpen van Allah 35
■ Ongelovigen betalen anderen om hen van Allah te doen afkeren 36
■ Ongelovigen die het geloof verwerpen worden verzameld in de hel. 36
■ Ongelovigen zullen verzamelt/opgehoopt in de hel geworpen worden. 37
■ Ongelovigen die tot geloof komen zullen worden vergeven. 38
■ Ongelovigen krijgen slaag van engelen die zeggen: “Onderga de straf van de hel” 50
■ Ongelovigen die onze tekenen verwerpen zijn zondig en strafbaar 52
■ Ongelovige volkeren zoals van de Pharao, verdronken vanwege hun zonde. 54
■ Ongelovigen die de islam verwerpen zijn erger dan beesten. 55
■ Ongelovigen moeten niet denken dat zij zullen ontkomen. 59
■ Ongelovigen zijn niet intelligent, daarom winnen gelovigen makkelijk van hen. 65
■ Ongelovigen werden gevangen, nadat de profeet een slachting had aangebracht. 67
■ Ongelovigen zijn vrienden van elkaar, dat betekent onheil en verderf. 73

soera 9: Berouw.

■ Ongelovigen! Toon berouw, want aan Allah kunt u niet ontsnappen. 3
■ Ongelovigen wenden gelovigen van hun pad af, slecht is hetgeen zij doen. 9
■ Ongelovigen zijn overtreders. 10
■ Ongelovigen die zich bekeren, worden broeders in het geloof. 11
■ Ongelovigen mogen de moskee niet onderhouden. 17
■ Ongelovigen zijn onrein. 28
■ Ongelovigen zullen voorzeker de hel vullen. 49
■ Ongelovigen die tegen Allah en Zijn boodschapper zijn, zullen branden in de hel. 63
■ Ongelovigen en huichelaars krijgen de beloofde hel. Allah vervloekt hen. 68
■ Ongelovigen en huichelaars moeten bestreden worden. Ze gaan naar de hel. 73
■ Ongelovigen zijn onrein en hun huis is de hel, als vergelding voor wat zij deden. 95
■ Ongelovigen zijn leugenaars 107
■ Ongelovigen zijn ziek en onrein, en sterven terwijl zij ongelovig zijn. 125
■ Ongelovigen zijn een volk dat niet wil begrijpen. 127

 soera 10: Jonas

■ Ongelovigen zeggen: “Voorzeker, deze profeet is een tovenaar.” 2
■ Ongelovigen willen niet geloven, daarom vernietigen wij dit schuldige volk. 13
■ Ongelovigen krijgen in de hel een kokend drankje en een pijnlijk lot. 4
■ Ongelovigen verdienen de hel daar zij meer van het leven houden dan van Allah. 7-8
■ Ongelovigen bidden tot datgene wat hen kan baten noch schaden 18
■ Ongelovigen zullen worden geconfronteerd met een vreselijke straf. 70
■ Ongelovigen zijn een misdadig volk. 75
■ Ongelovigen genieten de het leven, daarna volgt er straf voor hun ongeloof. 70
■ Ongelovigen behoren tot de ongehoorzame en onruststokers. 91
■ Ongelovigen die zich bekeren, van hen verwijderden Wij de straf der schande. 98
■ Ongelovigen verwerven onreinheid omdat zij hun verstand niet gebruiken. 100
■ Ongelovigen dwalen en is slecht voor hun ziel. 108

 

 soera 11: Hud

■ Ongelovigen wendt u tot Allah, anders komt u waarschijnlijk in de hel. 3
■ Ongelovigen verbergen hun vijandschap maar Allah kent hun innerlijk. 5
■ Ongelovigen die spotten komen aan de beurt, op de dag des oordeels.8
■ Ongelovigen die genieten van het aardse leven komen in de hel. 15-16
■ Ongelovigen die Allah verwerpen, willen in het vuur eindigen. 17
■ Ongelovigen die leugens over Allah smeden zijn vervloekt. 18
■ Ongelovigen die moslims van het pad afleiden kunnen op aarde hun straf niet ontlopen. 19-22
■ Ongelovigen zeggen;”moslims zijn in niets beter dan wij en die u geloven zijn arm en simpel.”  27
■ Ongelovigen zijn blind en doof, gelovigen zijn ziende en horende. 24

■ Ongelovigen zijn onwetend. 29
■ Ongelovigen zijn het treuren niet waard. 36
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

■ Ongelovigen blijven net zo lang in het vuur, zolang hemel en aarde bestaan. 106-107

Soera12
■ Ongelovigen wanhopen aan Allah’s barmhartigheid. 87
■ Ongelovigen ontkomen niet aan een kastijding. 110
■ Ongelovigen geloven niet, als wij de waarheid spreken. 17
■ Ongelovigen zijn vervloekt. 44
■ Ongelovigen! Aanbidt slechts Allah, de rest zijn leugens. 50
■ Ongelovigen! Indien gij u afwendt, dan zal u vervangen worden. 57
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

Koran soera 13: De donder

■ Ongelovigen zijn hoogmoedig. 13
■ Ongelovigen die de oproep van Allah niet beantwoorden, gaan naar de hel. 18
■ Ongelovigen zullen zowel in dit leven als in de hel gepijnigd worden. 33-34
■ Ongelovigen gaan als beloning naar de hel. 35

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

soera 14: Abraham

■ Ongelovigen in de hel, worden gedwongen giftig water te drinken. 16-17
■ Ongelovigen worden in de hel aan elkaar geketend, met verbrandde gezichten. 49-50

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 15: Het rotsachtige pad

■ Ongelovigen genieten van het leven maar valse hoop zal hen bedriegen.
■ Ongelovigen zullen er nog wel achter komen! 2-3
■ Ongelovigen dwalen door satan en gaan naar de hel. Moslims zijn veilig. 39-43

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 16: De Bij

■ Ongelovigen die niet in het hiernamaals geloven zijn er trots op. 22
■ Ongelovigen zijn het kwaad en wonen voor altijd in de hel. 27-29
■ Ongelovigen zijn leugenaars. 39
■ Ongelovigen zijn onheil stichters. 88
■ Ongelovigen die tegen de islam zijn, ontvangen een verschrikkelijk sanctie. 94

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

Soera 17: De kinderen van Israël

■ Ongelovigen zullen lijden. Veracht en verdreven naar de hel. 18
■ Ongelovigen zijn broeders van de duivel. 27

 soera 18: De grot

Koran 18-29 Wij hebben voor de boosdoeners een vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten.

Koran 18-29 Wij hebben voor de boosdoeners een vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten.

■ Ongelovigen worden geplaatst in een vuur met omheining. Een vreselijk plek. 29
■ Ongelovigen die veroordeeld zijn tot het vuur weten geen manier om te ontsnappen. 53
■ Ongelovigen die de openbaringen van Allah vergeten, is hun grootste fout. 57
■ Ongelovigen hebben een vastgestelde tijd dat ontsnappen niet meer mogelijk is. 58
■ Ongelovigen die een grap over Allah en Zijn profeten maken gaan naar de hel.  106

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 19: Maria

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 

 soera 20: Ta Ha.

■ Ongelovigen die niet geloven worden geconfronteerd met woede in het hiernamaals. 127

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 21: De profeten.

■ Ongelovigen zullen hun verbrandde gezichten en ruggen niet kunnen blussen. Niemand helpt. 39-40
■ Ongelovigen zullen nog schrikken, voor wat Allah voor hen in petto heeft. 97-99

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 22: De bedevaart.

■ Ongelovigen worden soms naar de hel begeleid door de duivel. 3-4
■ Gelovigen die zich afkeren van Allah ervaren schande in deze wereld en de hel in het volgende. 9
■ Ongelovigen dragen gewaden van vuur met over hun hoofden, kokend water gegoten. 19
■ Ongelovigen zullen daardoor hun ingewanden en huid verteerd zien worden. 20
■ Ongelovigen worden gemarteld met ijzeren roeden of haken. 21
■ Ongelovigen krijgen de sarcastisch opmerking: ”Beleef de ondergang in de hel.” 22
■ Ongelovigen die de openbaringen van Allah negeren, zijn de eigenaren van de hel. 51

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 23: De gelovigen.

■ Ongelovigen die niet in de hemel geloven ontvangen extreme straffen van Allah. 74-77
■ Ongelovigen waarvan de gezichten zijn verbrand, worden terneergeslagen. 104
■ Ongelovigen zullen niet succesvol zijn. 117

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 24: Het licht.

■ Ongelovigen hebben een hart van steen 50
■ Ongelovigen zijn slechteriken. 55
■ Ongelovigen zullen nooit kunnen ontsnappen aan de brand van hun huizen. 57

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 25: Het criterium

■ Ongelovigen die de dag des oordeels ontkennen worden geketend en verbrand met vuur.11
■ Ongelovigen, in de hel aan elkaar geketend, zullen bidden voor hun eigen vernietiging. 13
■ Ongelovigen zullen spijt hebben voor hun ongeloof op de dag des oordeels. 27
■ Ongelovigen die Mohammeds openbaringen ontkennen zullen worden vernietigd. 36

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 26: De dichters.

■ Ongelovigen die in een andere God geloven zijn vervloekt. 213

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 27: De mieren.

■ Allah leidt degenen die niet in het hiernamaals geloven. Allah laat hen dwalen door goede werken te laten doen, zodat hij hen kan kwellen in het volgende leven. Zij krijgen de ergste straf en zijn de grootste verliezers. 4-5
■ Allah vernietigde de onrust stokers, allemaal. 51
■ Gelovigen en die god vrezen worden gered. 53
■ Wie iets fout doet zal in het vuur geworpen worden. 90

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 28: Het verhaal.

■ Allah heeft vele gemeenschappen volledig vernietigd. 58
■ Allah zal de christenen op de dag van hun ondergang beschimpen, zeggende: waar zijn mijn deelgenoten die jullie beweerde te zijn? 62-64
■ Gelovigen! Help nooit de ongelovigen. 86

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 29: De spin.

■ Degenen die niet in de openbaringen van Allah geloven, ontvangen geen genade. 23
■ Ongelovigen zijn onrechtvaardig omdat zij de openbaringen van Allah ontkennen. 49
■ Ongelovigen die niet in de openbaringen van Allah geloven zijn verliezers. 52
■ Ongelovigen zullen plotseling de ondergang naar de hel ervaren. 53-55

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 30: De Romeinen.

■ Ongelovigen kunnen een straf verwachten. 16
■ Gelovigen! Het is prima om slavenhouder te zijn. 28
■ Allah houdt niet van ongelovigen. 45
■ Allah verzegelt de harten van de ongelovigen. 59

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 31: De wijzen

■ Ongelovigen die moslims pogen te bekeren en de islam bespotten wacht een pijnlijk lot.  6-7
■ Allah geeft de ongelovigen wat tijd en comfort en hen daarna met een zware straf kwellen. 23-24

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 32: De aanbidding

■ Allah vult de hel met satan en mensen. 13
■ Ongelovigen! Proef de vernietiging van onsterfelijkheid vanwege wat gij placht te doen. 14
■ Ongelovigen die niet in de hel geloven zullen voor eeuwig gefolterd worden. 20
■ Ongelovigen die de revelaties van Allah niet erkennen, is het ergste wat je kunt doen. 22

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 33: De Confreranten

■ Gelovigen! Luister niet naar de ongelovigen. 1
■ Allah maakt de daden van ongelovigen vruchteloos. 19
■ Allah heeft paniek in de harten van de ongelovigen geworpen. Sommigen worden gedood, anderen worden tot slaaf gemaakt. 25-26
■ Gelovigen! Vrouwen die opgesmukt op straat gaan zijn vies 33
■ Gelovigen! Negeer ongelovigen en hun giftige taal. 48
■ Gelovigen! Het is goed om eigen slaven te hebben. 50
■ Allah zegt dat het voor Mohammed geoorloofd is om alle vrouwen te trouwen die hij wil. 50-51
■ Gelovigen! Die Allah, Mohammed en moslims beschadigen worden vervloekt. 57
■ Ongelovigen die tegen de islam zijn zullen worden gedood met een felle slachting. 60-61
■ Allah heeft de ongelovigen vervloekt en voor hen een vlammend vuur aangemaakt. 64-65
■ Ongelovigen zullen in het vuur worden verbrand met een dubbele marteling. 66-68

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 34: De stad van Saba.

■ Ongelovigen die de revelaties van Mohammed betwisten wacht een pijnlijk noodlot. 5
■ Ongelovigen die niet in het hiernamaals geloven zullen gepijnigd worden. 8
■ Ongelovigen die tegen Allah’s openbaringen betogen zullen de ondergang tegemoet gaan. 38
■ Ongelovigen die satan aanbidden, proeven de ondergang in het vuur. 41
■ Allah heeft een hekel aan degenen die zijn profeten negeren. 45
■ Ongelovigen in de hel zijn doodsbang omdat ontsnappen onmogelijk is. 51

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 35: De engelen

■ Ongelovigen die niet geloven krijgen een vreselijke straf. 7
■ Allah bepaalt wie Hij wil laten dwalen. 8
■ Allah heeft een hekel aan ongelovigen. 26
■ Ongelovigen zullen voor eeuwig in de hel branden en worden gemarteld.
■ Ongelovigen die zich willen bekeren en om genade vragen, zal Hij negeren. 36-7

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 36: Jaa Sien

■ Ze zullen hoe dan ook naar de hel gaan. 8-10
■ Allah heeft vele generaties verwoest. 31
■ Als Allah iedereen wilt verdrinken, dan doet Hij dat. 43
■ Allah zal de ongelovigen in de hel laten branden. 63-4

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

soera 37: Zij die in de rangen behoren

■ Diegene in de hel, eten van een boom met de hoofden van duivels, en drinken kokend water. 62-68
■ Niemand is tegen Allah, behalve degenen die in de hel branden. 162-3

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 38: Saad

■ Allah heeft vele generaties verwoest. 3
■ Degenen die twijfelen proeft spoedig de toorn van Allah. 8
■ Degenen die de boodschappers ontkennen verdienen bestraffing. 14
■ Degenen die van Allah afdwalen krijgen een vreselijke vergelding. 26
■ Degenen die niet geloven zullen branden in het vuur. 27
■ De overtreders worden in het vuur geroosterd en gedwongen kokend water te drinken, gevolgd door ijskoude dranken. 55-9

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 39: De troepen

■ Vertellen de ongelovigen om zich te vermaken, omdat zij later eigenaren van het vuur zullen worden. 8
■ De verliezers zijn degenen die op de dag van de verrijzenis verliezen van zichzelf en hun gezinnen. Zij zullen worden omgeven door brand. 15-16
■ Niemand kan hen [niet-moslims] uit het vuur helpen. 19
■ Wee degenen die Allah vergeten. Ze zijn duidelijke afgedwaald. 22
■ Allah stuurt sommige mensen verkeerd. Voor hen is er geen gids. 23
■ Het ergste wat dat je kunt doen is een leugen over Allah vertellen. Het huis van niet-moslims is de hel. 32
■ Allah stuurt sommige mensen verkeerd. Voor hen is er geen gids. 36
■ Onderwerp u aan Allah voordat hij het onheil plotseling naar u stuurt. 54-55
■ Degenen die over Allah liegen dienen naar de hel gestuurd te worden waar hun gezichten zwart worden gemaakt.. 60
■ Verliezers zijn degenen die niet in de openbaringen van Allah geloven. 63
■ Die een partner aan Allah toekennen (zoals de christenen) zullen tot de verliezers behoren. 65
■ De niet-moslims zullen in de hel worden gedreven. 71-72

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 40: De gelovige

■ Allah verafschuwt de niet-moslims. 10
■ Degenen die duidelijke bewijzen negeren zullen worden gegrepen en bestraft. 22
■ Degene die Allah laat dwalen zal geen helper of gids hebben. 33
■ Allah misleidt degenen die twijfelen. 34
■ De verlorenen zijn de eigenaren van het vuur. 43
■ De verdoemden zullen in de morgen en de avond worden blootgesteld aan de vlammen. 46
■ In de hel is het gebed van een ongelovige tevergeefs. 49-50
■ Degenen die steggelen over Allah’s openbaringen zijn gevuld met trots. 56
■ Degenen die Allah minachten zullen naar de hel gaan. 60
■ Degenen die de revelaties van Allah ontkennen zijn immoreel. 63
■ Degenen die de geschriften en Allah’s boodschappers ontkennen zullen met boeien en kettingen om de hals door kokend water gesleept worden en in vlammen worden geduwd. 70-72
■ Allah beschimpte in de hel de christenen en zei; Waar zijn nu uw goden waar u in geloofde?
■ Degenen die spotten gaan naar de hel. 76
■ Als zij de hel van Allah zien, dan zullen zij geloven. Maar dan zijn ze te laat. De ongelovigen zullen worden geruïneerd. 84-85

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 41: Fussilat

■ Allah zal het leven miserabel maken voor degenen die zijn openbaringen ontkennen. 15-16
■ De vijanden van Allah zullen in het vuur worden verzameld, waar hun huid, oren en ogen tegen hen zullen getuigen. 19-20
■ Allah zal de ongelovigen een vreselijke kwelling laten proeven.
■ Hun tehuis wordt het vuur, aangezien zij Allah’s openbaringen weigerden. 27-28
■ Degenen die niet geloven zullen een harde afstraffing ervaren. 50

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 42: De consultatie

■ Terwijl sommige in het paradijs zijn, worden anderen gebraden in laaiend vuur. 7
■ Degenen die Allah’s beweringen betwisten, krijgen met Zijn woede te maken. Hen wacht een vreselijke vergelding. 16
■ Allah doodt soms mensen wegens fout gedrag. 34
■ Allah laat sommige mensen dwalen om hen daarna met vuur te straffen. 44-46
■ Allah maakt sommige mensen onvruchtbaar, wie Hij maar wil. 50

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 43: Gouden juwelen

■ Toen Allah boos op de Egyptenaren werd, verdronk hij hen allemaal. 55
■ Degenen die zich verzetten en zich verkeerd gedragen zullen plotseling een pijnlijk noodlot ervaren. 65-66
■ De schuldigen zullen voor eeuwig in de hel gestraft worden. 74-75

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 45: Het Knielen

■ Degenen die Allah’s openbaringen verwerpen zijn zondige leugenaars.
■ Degenen die om Allah’s openbaringen lachen zullen naar de hel gaan.
■ Hen wacht een vreselijk vonnis. 9-10
■ Degenen die niet in Allah’s openbaringen geloven zullen uit woede een pijnlijk noodlot ondergaan. 11
■ De ongelovigen zijn een schuldig volk. 31

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 46: Bochtige zandpaden.

■ Ongelovigen zijn arrogant. 20
■ De schuldigen zullen worden geconfronteerd met een wind van pijnlijke kwelling. 25
■ Allah heeft hele steden [van ongeloof] verwoest. 27
■ Allah beschimpte de ongelovigen die hij in het vuur kwelde en zei: “Proef de straf dat gij wantrouwden.” 34

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 47: Mohammed

■ Allah maakt de werken van ongelovigen vruchteloos. 1
■ Degenen die niet geloven volgen een leugen. 3
■ Onthoofd de ongelovigen wanneer u tegen hen vecht. Degenen die sterven voor Allah zullen worden beloond. 4
■ Allah zal hun werken verdoemen en al hun acties vruchteloos maken. 8-9
■ Ongelovigen eten als vee, en het vuur zal hun laatste thuis worden. 12
■ Die in het paradijs zullen heerlijke wijn drinken, terwijl die in het vuur kokend water drinken, wat hun darmen doet scheuren. 15
■ Allah vervloekt mensen door hen doof en blind te maken. 23
■ Engelen zullen hen verzamelen en op hun gezichten en ruggen slaan. 27
■ Allah zal de acties van ongelovigen vruchteloos maken. 32
■ De werken van ongelovigen zullen zinloos zijn 33
■ Degenen die niet geloven zullen door Allah nooit worden vergeven. 34-35

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 48: De overwinning

■ Degenen die kwade gedachten over Allah hebben zullen worden vervloekt en naar de hel gezonden worden. 6
■ Allah heeft de ongelovigen een brand klaar gemaakt. 13
■ Als u weigert om voor Allah te vechten, zal Allah u straffen met een pijnlijke vergelding. 16-17
■ Maar als u bereid bent te vechten voor Allah, dan zal hij u belonen met veel roofgoed. 19-20
■ Degenen met Mohammed, zijn meedogenloos richting de ongelovigen en barmhartig naar elkaar. 29

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

Koran soera 50: Qaaf

■ Allah heeft vele complete generaties verwoest. 36

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 51: De winden die verspreiden

■ Vervloekt zijn zij die vermoedens uiten en vragen: Wanneer is de dag der opstanding? Het is de dag dat zij door het vuur worden gekweld. 10-14
■ Wee de ongelovigen. 60

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 52: De berg

■ Degenen die het bestaan van de hel ontkennen zullen in het vuur worden geslingerd. 11-16

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 54: De maan

■ Niet-moslims zijn verdwaalden. 24
■ Ongelovigen zijn een misdadig volk. 25
■ Allah heeft velen van uw gelijken vernietigd. 51

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 55: De Barmhartige

■ De schuldigen ontkennen de hel. Maar nadat zij sterven zullen zij rondgaan tussen vuur en kokend water. 43-44

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 56: De gebeurtenis

■ Ongelovigen zullen worden geconfronteerd met een verzengende wind, kokend water en zwarte rook. 42-43
■ Degenen die Allah en het hiernamaals ontkennen zullen van de Zaqqum boom eten en daarna kokend water drinken. 51-54
■ Allah zal de niet-moslims verwelkomen met kokend water en geroosterd in het hellevuur. 92-94

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 57: IJzer.

■ Het huis van ongelovigen is het vuur, een slechte bestemming . 15
■ Degenen die niet geloven en de openbaringen ontkennen zijn de eigenaren van het vuur. 19

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 58: De vrouw die pleit.

■ Voor de ongelovigen wacht een pijnlijke vergelding . 4
■ Voor de niet-moslims is een beschamend onterende kwelling. 5
■ Maak geen vrienden met Allah’s vijanden. Voor degenen die dat wel doen, heeft Allah een vreselijke sanctie opgelegd. 14-15
■ Degenen die anderen uit de islam halen, wacht een beschamend noodlot, het hellevuur. 16-17
■ Degenen die zich verzetten tegen Allah en zijn boodschapper zijn de laagste. 20
■ Op de laatste dag zullen de goede moslims niet van hun vrienden en familieleden houden die geen moslim zijn. 22

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 59: Bijeenkomst

■ Allah werpt angst in de harten van de ongelovig mensen, hun thuis is de hel. 2-3
■ De ongelovig mensen van het Heilige Schrift zijn leugenaars. 11
■ De duivel en de ongelovigen zijn gedoemd voor het hellevuur. 16-17
■ De eigenaren van de hemel en de eigenaren van het vuur zijn niet gelijk. 20

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 60: Zij, die ondervraagd zal worden.

■ Wees geen vrienden met niet-moslims. Zij zijn de vijanden van Allah. 1
■ Wees geen vrienden met degenen die tegen uw godsdienst hebben gevochten. Wie met hen vrienden maakt, is een foute. 9
■ Wees geen vrienden met degenen die niet in het hiernamaals geloven. Ze zijn Allah’s vijanden. 13

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 61: De strijdplaats

■ Allah houdt van degenen die voor hem vechten. 4
■ Allah leidt sommige mensen verkeerd. 5
■ Het ergste wat dat je kunt doen is een leugen over Allah vertellen. 7

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 62: De vrijdag

■ Een hypocriete Jood ziet eruit als een ezel die boeken draagt. Degenen die de revelaties van Allah ontkennen, deugen niet. 5

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 63: De huichelaars

■ Allah sluit de harten van degenen die geloven en daarna niet geloven. 3
■ Niet-moslims zijn immoreel. Zij zijn de vijand, vervloekt door Allah. 4
■ Doe geen moeite om aan Allah vergeving voor de ongelovigen te vragen. Hij zal hen nooit vergeven. 6

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 64: Wederzijdse verlies en winst

■ Degenen die niet geloven zullen een pijnlijk noodlot ondergaan. 5
■ De ongelovigen zijn de eigenaren van het vuur. 10

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 66: Denkende dat iets verboden is

■ Mohammeds vrouwen moeten voorzichtig zijn. Als zij hun echtgenoot bekritiseren, zal Allah hen vervangen door betere. 5
■ De brandstof voor het vuur zijn mensen en stenen. 6
■ Ze gaan hoe dan ook naar de hel. 9

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 67: De dominee

■ Ongelovigen gaan naar de hel waar zij het kokende water horen borrelen. 6-7
■ Wie zal de ongelovigen tegen het pijnlijk noodlot beschermen? (Niemand) 28

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 69: De zekere realiteit

■ Degenen die niet in Allah geloven zullen worden gegrepen, geboeid en in de hel geworpen. 30-35

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 71: Noah

■ Degenen die Allah tijdens de zondvloed verdronken heeft, werden vervolgens voor eeuwig in het vuur gemarteld. 25
■ Noah vroeg Allah de ongelovigen te verdrinken. 26

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

soera 72: De djinn

■ Het vuur van de hel zal worden opgestookt met lichamen van afgodendienaars en ongelovigen.15-17
■ Degenen die aan Allah ongehoorzaam zullen voor altijd in het vuur van de hel wonen. 23

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 73: Gevouwen in kleding

■ Allah zorgt voor zijn ontkenners. Hij zal hen vastbinden, verbranden in een laaiend vuur en voedsel geven dat hen verstikt. 11-13

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 

 soera 74: Iemand die gebundeld is

■ De laatste dag zal voor de ongelovigen een dag van angst worden. 9-10
■ Degenen die koppig Allah’s openbaringen miskennen worden geconfronteerd met een vreselijke vergelding. 16-17
■ Het vuur in de hel verschrompeld mensen, en spaart niets. 27-29
■ Allah heeft engelen aangesteld om zorg te dragen voor het vuur. Hij laat mensen dwalen (wie hij wil). 31
■ Ongelovigen zijn bange ezels 50
■ Allah is de bron van angst. 56

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 76: De tijd, de mensen

■ Allah heeft voor de ongelovigen gereserveerd; kettingen, ijzeren halsbanden en een laaiend vuur. 4
■ Gehoorzaam de ongelovigen niet. 24

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 79: An – Naziaat

■ Die opstandig geweest zijn, wacht een hellevuur in het hiernamaals. 37-39

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 80: Hij fronste

■ Ongelovigen zijn goddeloze mensen. Op de laatste dag zullen zij in duisternis verkeren en stof op hun gezichten hebben. 40-42

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 82: Het klievende

■ De goddelozen zullen voor eeuwig branden in de hel. 82

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 84: De splijting

■ Sommige mensen zullen in een verzengende vuur worden geworpen. 11-12
■ Ongelovigen krijgt een pijnlijk noodlot. 22-24

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 87: De allerhoogste

■ Degenen die in een groot vuur gegooid worden, zullen noch leven, noch sterven. 12-13

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 88: Het overweldigende evenement

■ Op die dag zullen velen verdrietig en moe zijn. Verschroeid door het vuur, het drinken van kokend water en eten van bitter fruit met dorens. 2-7
■ Allah zal de ongelovigen met de afschuwelijke straf vergelden. 23-24

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 89: De dageraad

■ Allah wierp als straf, een vloek op hen. 13

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 90: De stad

■ De ongelovigen die Zijn openbaringen miskennen, worden omringt door een gesloten vuur. 19-20

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 92: De nacht

■ Degenen die de openbaringen van Allah ontkennen moeten het laaiende vuur doorstaan. 14-1

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 95

■ Niet-moslims zijn het laagste van het laagste. 5

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 98

■ Niet-moslims zijn de slechtst geschapen wezens. 6

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ OngelovigenHet is een schadelijke barbaarse ideologie dat niet past in de beschaafde wereld van de 21e eeuw.

Ex-moslim-www.falseislam.org

Nóg meer haat en racisme..