Haat en racisme in de Koran

Wat is de islam? De islam is nep, dat is het eenvoudigste antwoord. Net als alle andere religies is de islam zonder twijfel een valse religie en de koran het meest saaie boek. Er staat in dit boek vanuit welk perspectief dan ook geen enkele aanwijzing van een briljante intelligente alwetende God. In feite kan een kind van 14 jaar een beter boek schrijven.
In plaats van Mohammed te verheerlijken, zou men de koran beter moeten begrijpen en kritisch moeten benaderen.10447080_10203838868551632_7528598941531084040_n

Moslims zijn de afgelopen 1400 jaar te goedgelovig geweest, maar wanneer zij onderdeel van de menselijkheid willen uitmaken, dan moeten zij het gezonde verstand laten werken en de islam met een onderzoekende denkwijze benaderen.
Nogal wat moslims hebben tijdens hun jeugdjaren een veredelde versie van de islam ingeprent gekregen maar zouden de feiten over de islam, de koran, Mohammed en de islamitische geschiedenis beter moeten leren kennen.

Het meeste van de koran is saaie repetitieve onzin over haat jegens de niet-moslims. De onbeschofte, beledigende en moorddadige verzen omvatten 60% van de Koran.
De ‘vermeende God’ waar Mohammed claimde naar te luisteren had geen schaamte om mensen te martelen of levend te verbranden, niettemin noemt het zich de meest sympathieke en meest vergevingsgezinde.

Link

 Soera 2

■ Ongelovigen niet waarschuwen, Allah heeft hen verblind. Hen wacht de hel. 6-7
■ Ongelovigen hebben een ziekte, Allah heeft dat verergert. De hel zal hen treffen. 10
■ Ongelovigen zaaien verderf op aarde, dus wees waakzaam.12
■ Ongelovigen willen geen leiding van Allah, zij willen dwalen. 16
■ Ongelovigen moeten op de brandstapel, met mensen en stenen als brandstof. 24
■ Ongelovigen zullen worden verbrand. 39
■ Ongelovigen [joden] zijn verachte apen. 65
■ Ongelovigen moet verslagen worden, op hen rust de vloek van Allah. 89
■ Ongelovigen wensen de hemel niet, dus het zijn onrechtplegers. 95
■ Ongelovigen begeren het leven maar hun straf zal niet verwijdert worden. 96
■ Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf. 104
■ Ongelovigen zijn een schande in deze wereld en gaan naar een helse hel. 114
■ Ongelovigen worden een tijdje met rust laten maar later gedwongen naar de hel. 126
■ Ongelovigen zijn veroordeeld tot de ondergang, zonder strafverlichting. 162
■ Ongelovigen zullen niet ontkomen aan het vuur van de hel. 167
■ Ongelovigen zijn doof, stom en blind, zij begrijpen dus niet. 271
■ Ongelovigen die de geschriften van Allah verbergen gaan naar de hel. 174
■ Ongelovigen hebben een ziekte in hun hart. 210
■ Ongelovigen zijn veroordeelt tot oorlog, zoals door Allah bevolen. 216
■ Ongelovigen die sterven zullen voor eeuwig in het vuur branden. 217
■ Ongelovigen prijzen valse goden. Zij zullen voor eeuwig branden in het vuur. 257
■ Ongelovigen leven zonder bescherming van Allah. 264
■ Ongelovigen zijn een volk dat verslagen moet worden. 286

 Soera  3

■ Ongelovigen geloven niet in de openbaringen van Allah, hen wacht een zwaar lot. 4
■ Ongelovigen zijn brandhout voor het hel. 10
■ Ongelovigen worden overwonnen en verzameld in de hel. 12
■ Ongelovigen die Allah ontkennen, daar wordt mee afgerekend 19
■ Ongelovigen beloven we een pijnlijk noodlot. 21
■ Ongelovigen leiden een leven waar je in het hiernamaals niets aan hebt. 22
■ Ongelovigen mogen geen vrienden zijn van gelovigen. 28
■ Ongelovigen zijn vies. 38
■ Ongelovigen zullen worden gestraft, en zullen geen hulp hebben. 56
■ Ongelovigen zijn onheil stichters. 63
■ Ongelovigen! Gebuikt je verstand en redetwist niet [over de islam]. 65
■ Ongelovigen! Redetwist niet over zaken waar jullie geen kennis van hebben. 66
■ Ongelovigen dwalen, zonder het te merken. 69
■ Ongelovigen mengen waarheid met valsheid. 71
■ Ongelovigen zijn niet allemaal onbetrouwbaar. 75
■ Ongelovigen wacht een pijnlijk lot. 77
■ Ongelovigen zullen verliezen, en door Allah afgewezen. 85
■ Ongelovigen worden vervloekt door Allah, de engelen en de mensheid. 87
■ Ongelovigen blijven voor eeuwig in de hel, zonder strafverlichting of uitstel. 88
■ Ongelovigen kunnen met geld geen plek in de hemel kopen. 91
■ Ongelovigen zullen op de Dag hun gezichten verbrand hebben. 105-6
■ Ongelovigen! Rijkdom zal je niet redden. De hel is uw bestemming. 116
■ Ongelovigen die maatschappelijk veel bereiken, gaan ook naar de hel. 117
■ Ongelovigen! Houdt van Allah en jullie zonden worden vergeven . 131
■ Ongelovigen zullen worden geterroriseerd. 151
■ Ongelovigen hebben de hel als woonplaats. 151
■ Ongelovigen die gaan geloven, ontsnappen aan de dood. 168
■ Ongelovigen wacht een vreselijke hel. 176
■ Ongelovigen zijn niet schadelijk voor Allah, hen wacht een pijnlijk lot. 177
■ Ongelovigen zullen een beschamend noodlot hebben. 178
■ Ongelovigen zijn gierig. 180
■ Ongelovigen zeiden: “Allah is arm en wij zijn rijk.” Wij zullen hen dus doden. 181
■ Ongelovigen gaan naar de hel, niemand kan hen dan helpen. 192
■ Ongelovigen gaan naar de hel. 196

 Soera 4

■ Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf. 18
■ Ongelovigen zijn in overtreding. 34
■ Ongelovigen zijn gierig daarom hebben wij een beschamend lot voor hen. 37
■ Ongelovigen! De hel is voldoende voor jullie verbranding. 55

■ Ongelovigen zijn vervloekt. En buiten Allah vinden zij nooit een helper. 52
■ Ongelovigen zijn verdwaald door satan. 60
■ Ongelovigen zullen voor eeuwig gepijnigd worden met vuur. 56
■ Ongelovigen zijn een vijandig gezind volk. 92
■ Ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u. 101
■ Ongelovigen verdienen een pijnlijke afrekening. 161
■ Ongelovigen zullen door God naar de eeuwige hel worden geleid. 168-169.

 Soera 5

■ Ongelovigen die de islam negeren zijn de verliezers in het vuur. 5
■ Ongelovigen horen in de hel. 10
■ Ongelovigen die oorlog voeren tegen Allah worden gedood of gekruisigd. 36
■ Ongelovigen die uit de hel willen komen, zullen dat niet mogen. 37
■ Ongelovigen [joden] hebben geen rein hart en luisteren gretig naar leugens.41
■ Ongelovigen zijn schuldig aan ongeloof. 45
■ Ongelovigen zijn in overtreding, zijn zondaren. 47
■ Ongelovigen zijn elkanders vrienden. 51
■ Ongelovigen hebben een ziekte. 52
■ Ongelovigen zijn de verliezers [de hel] want hun daden doen geen deugd. 53
■ Ongelovigen zijn spotters tegen de islam, neem hen niet als medestanders. 57
■ Ongelovigen begrijpen de islam niet. 58
■ Ongelovigen [joden] zijn apen, zwijnen en duivelsdienaren. 60
■ Ongelovigen [joden] zijn verderfzaaiers. Allah houdt niet van hen. 64
■ Ongelovigen zijn slecht. 66
■ Ongelovigen worden niet geleid. 67
■ Ongelovigen zijn geen traan waardig. 68
■ Ongelovigen zijn de bezitters van de hel. 86
■ Ongelovigen zijn overtreders, Allah houdt niet van hen. 87
■ Ongelovigen verzinnen leugens over Allah. 103

 Soera 6

■ Ongelovigen vernietigen is rechtmatig. 6
■ Ongelovigen plegen afgoderij. 22
■ Ongelovigen zijn leugenaars. 28
■ Ongelovigen zijn doof, stom, in duisternis en dwalend. 39
■ Ongelovigen zijn onrechtvaardig en worden vernietigt. 47
■ Ongelovigen gehoorzamen niet. 49
■ Ongelovigen zijn blinden en niet gelijk aan zienden [gelovigen]. 50
■ Ongelovigen volgen het pad der schuldigen. 55
■ Ongelovigen hebben boze neigingen en zijn dwalende. 56
■ Ongelovigen in de hel worden verplicht, kokend water te drinken als straf. 70
■ Ongelovigen beschouwen afgoden als goden. 74
■ Ongelovigen die sterven, worden door engelen vernederd. 93
■ Ongelovigen zijn onwetend. 108
■ Ongelovigen laten Wij dwalen. 110
■ Ongelovigen geloven zonder te weten. 116
■ Ongelovigen slagen nooit. [de hemel te bereiken] 135
■ Ongelovigen zijn opstandig. [vanwege weigeren zich te bekeren] 146

 Soera 7

■ Ongelovigen zijn in de nacht of middagslaap aangevallen, hun dorpen vernietigd. 4-5
■ Ongelovigen hebben satan als leider gekozen. 27
■ Ongelovigen kiezen als bescherming, bevriende duivelen. 30
■ Ongelovigen zijn de rechtmatige eigenaren van het vuur. 36
■ Ongelovigen zullen de hel binnengegaan. Enkelen dubbel gestraft. 38
■ Ongelovigen wenden zich hoogmoedig af van Onze tekenen.40
■ Ongelovigen worden uitgesloten van de hemel/paradijs. 40
■ Ongelovigen in de hel, zullen naar de hemel schreeuwen: “Giet water op ons.” 50
■ Ongelovigen worden gedood, gelovigen worden gered. 72
■ Ongelovigen wanen zich veilig voor Allah. 99
■ Ongelovigen aanbidden valsheid dat gedoemd is om te worden vernietigd. 7:139
■ Ongelovigen [joden] zijn verachte apen. 166
■ Ongelovigen die Mohammeds openbaring ontkennen, zijn slecht. 177
■ Ongelovigen hebben oren en ogen maar horen en zien het niet. 179
■ Ongelovigen zijn als dwalend achteloos vee. 179
■ Ongelovigen hebben geen gids. Zwerven als blinden. 186

 Soera 8

■ Ongelovigen die redetwisten zijn schuldig en mogen dood. 6-8
■ Ongelovigen zullen door het vuur gepijnigd worden. 14
■ Ongelovigen zeggen te horen, maar zijn doof. 21
■ Ongelovigen zijn erger dan beesten. 22
■ Ongelovigen maken plannen tegen gelovigen, maar Allah is slimmer. 30
■ Ongelovigen vinden de openbaringen, fabelen uit oude tijden. 31
■ Ongelovigen mogen moskeeën niet bewaken. 34
■ Ongelovigen doen het gebed in de Kaaba enkel met fluiten en klappen. 35
■ Ongelovigen krijgen daarom straf vanwege het verwerpen van Allah. 35
■ Ongelovigen betalen anderen, om hen van Allah te doen afkeren. 36
■ Ongelovigen die het geloof verwerpen worden verzameld in de hel. 36
■ Ongelovigen zullen verzamelt en opgehoopt, geworpen in de hel. 37
■ Ongelovigen die tot geloof komen, zullen worden vergeven. 38
■ Ongelovigen krijgen slaag van engelen die zeggen: “Onderga straf in de hel.” 50
■ Ongelovigen die onze tekenen verwerpen zijn zondig en strafbaar. 52
■ Ongelovige volkeren als van de Pharao, verdronken Wij om hun ongeloof. 54
■ Ongelovigen die de islam verwerpen zijn erger dan beesten. 55
■ Ongelovigen moeten niet denken dat zij zullen ontkomen. 59
■ Ongelovigen zijn niet intelligent, daarom winnen gelovigen makkelijk van hen. 65
■ Ongelovigen werden gevangen, nadat de profeet een slachting had aangebracht. 67
■ Ongelovigen zijn vrienden van elkaar, dat betekent onheil en verderf. 73

Soera 9

■ Ongelovigen! Toon berouw, want aan Allah kunt u niet ontsnappen. 3
■ Ongelovigen wenden gelovigen van hun pad af, slecht is hetgeen zij doen. 9
■ Ongelovigen zijn overtreders. 10
■ Ongelovigen die zich bekeren, worden broeders in het geloof. 11
■ Ongelovigen mogen de moskee niet onderhouden. 17
■ Ongelovigen zijn onrein. 28
■ Ongelovigen zullen voorzeker de hel vullen. 49
■ Ongelovigen die tegen Allah en Zijn boodschapper zijn, zullen branden in de hel. 63
■ Ongelovigen en huichelaars krijgen de beloofde hel. Allah vervloekt hen. 68
■ Ongelovigen en huichelaars moeten bestreden worden. Ze gaan naar de hel. 73
■ Ongelovigen zijn onrein en hun huis is de hel, als vergelding voor wat zij deden. 95
■ Ongelovigen zijn leugenaars. 107
■ Ongelovigen zijn ziek en onrein, en sterven terwijl zij ongelovig zijn. 125
■ Ongelovigen zijn een volk dat niet wil begrijpen. 127

 Soera 10

■ Ongelovigen zeggen: “Voorzeker, deze profeet is een tovenaar.” 2
■ Ongelovigen willen niet geloven, daarom vernietigen wij dit schuldige volk. 13
■ Ongelovigen krijgen in de hel een kokend drankje en een pijnlijk lot. 4
■ Ongelovigen verdienen de hel daar zij meer van het leven houden dan van Allah. 7-8
■ Ongelovigen bidden tot datgene wat hen kan baten noch schaden. 18
■ Ongelovigen lieten Wij verdrinken. 70
■ Ongelovigen zijn een misdadig volk. 75
■ Ongelovigen genieten van het leven, tot de straf komt vanwege hun ongeloof. 70
■ Ongelovigen behoren tot ongehoorzame onruststokers. 91
■ Ongelovigen die zich bekeren, verwijderden Wij de straf der schande. 98
■ Ongelovigen verwerven onreinheid omdat zij hun verstand niet gebruiken. 100
■ Ongelovigen dwalen en is slecht voor hun ziel. 108

 

 Soera 11

■ Ongelovigen! Bekeer u tot Allah, anders komt u waarschijnlijk in de hel. 3
■ Ongelovigen verbergen hun vijandschap maar Allah kent hun innerlijk. 5
■ Ongelovigen die bespotten komen aan de beurt, op de dag des oordeels. 8
■ Ongelovigen genieten van het leven en komen daarom in de hel. 15-16
■ Ongelovigen die Allah verwerpen, willen in het vuur eindigen. 17
■ Ongelovigen die leugens over Allah smeden zijn vervloekt. 18
■ Ongelovigen die moslims van het pad afleiden kunnen hun straf niet ontlopen. 19-22
■ Ongelovigen zijn blind en doof, gelovigen zijn ziende en horende. 24
■ Ongelovigen zijn onwetend. 29
■ Ongelovigen zijn vijandig jegens Allah en kunnen vervangen worden. 89
■ Ongelovigen zijn het treuren niet waard. 36
■ Ongelovigen! Zoek vergiffenis tot Allah en bekeer u tot Hem. 90
■ Ongelovigen verwerpen Allah als zijnde waardeloos. 92
■ Ongelovigen beseffen weldra wie schuldig en de leugenaars zijn. 93
■ Ongelovigen werden gegrepen en zij lagen (dood) ter aarde in hun huizen. 94
■ Ongelovige volkeren zijn vervloekt. 95
■ Ongelovigen doen enkel hun zelf onrecht aan door het aanbidden van afgoden. 101
■ Ongelovigen zullen in de hel zuchten en steunen. 106

Soera 12

■ Ongelovigen slagen nooit [de hemel te bereiken]. 23
■ Ongelovigen wanhopen aan Allah’s barmhartigheid. 87
■ Ongelovigen ontkomen niet aan een kastijding. 110
■ Ongelovigen geloven niet, als Wij de waarheid spreken. 17
■ Ongelovigen zijn vervloekt. 44
■ Ongelovigen! Aanbidt slechts Allah, de rest zijn leugens. 50
■ Ongelovigen! Indien gij u afwendt, dan wordt u vervangen. 57

Soera 13

■ Ongelovigen hebben in de hel, kettingen om hun hals. 5
■ Ongelovigen aanbidden tot iets, wat niet verhoort zal worden. 14
■ Ongelovigen zijn blind. 19
■ Ongelovigen worden onophoudelijk door rampen getroffen vanwege ongeloof. 31
■ Ongelovigen die zelfs bergen zien splijten of doden horen spreken, bekeren niet. 31
■ Ongelovigen die bespotten kregen uitstel, daarna grepen Wij hen. 3
■ Ongelovigen zijn hoogmoedig. 13
■ Ongelovigen die de oproep van Allah niet beantwoorden, gaan naar de hel. 18
■ Ongelovigen worden op aarde gepijnigd. In de hel is de straf zwaarder. 33-34
■ Ongelovigen gaan als beloning voor hun ongeloof naar de hel. 35
■ Ongelovigen zien niet dat Wij hun buitengrenzen verkleinen.  41
■ Ongelovigen zeiden: “Gij zijt geen profeet.” 42

Soera 14
■ Ongelovigen die de islam krom wensen zijn afgedwaald en worden streng gestraft. 2
■ Ongelovigen zeiden;”Gij zijt slechts mensen zoals wij. Breng bewijs als tegendeel.”
■ Ongelovigen worden vernietigt en vervangen. 13-14
■ Ongelovigen komen in de hel en gedwongen kokend water te drinken. 16
■ Ongelovigen in de hel; de dood komt van alle kanten maar zij sterven niet. 17
■ Ongelovigen verrichten daden teruggebracht tot as, vervlogen in een storm. 18
■ Ongelovigen zijn ondankbaar en brengen hun volk naar de ondergang. 28
■ Ongelovigen zullen branden. De hel is een vreselijk verblijf. 29
■ Ongelovigen vermaken zich op aarde maar daarna wacht de hel. 30
■ Ongelovigen zijn zeer onrechtvaardig, zeer ondankbaar. 34
■ Ongelovigen! Op de Dag van de kastijding komt uw bekering te laat. 44
■ Ongelovigen die plannen beramen. Deze plannen liggen bij Allah. 46
■ Ongelovigen verblijven in de hel, geketend aan kettingen. 49
■ Ongelovigen in het vuur zullen verbrandingen oplopen. 50

 Soera 15

■ Ongelovigen wensen dikwijls dat zij moslims waren. 2
■ Ongelovigen laten Wij eten en genieten, maar weldra zullen zij het merken. 3
■ Ongelovigen zwerven in hun bedwelming blindelings rond. 72
■ Ongelovigen beveiligen zich, maar het zal hun niet baten. 81-84
■ Ongelovigen die andere goden met Allah identificeren, zullen het weldra merken. 96

 Soera 16

■ Ongelovigen zijn hoogmoedig. Trots op hun ongeloof. 22
■ Ongelovigen zijn het kwaad en wonen voor altijd in de hel. 27-29
■ Ongelovigen zijn leugenaars. 39
■ Ongelovigen zijn onheil stichters. 88
■ Ongelovigen die tegen de islam zijn, ontvangen een verschrikkelijk sanctie. 94
■ Ongelovigen zeiden;”Die openbaringen zijn fabelen uit oude tijden.” 24
■ Ongelovigen zullen op de Dag hun last van ongeloof moeten dragen. 25
■ Ongelovigen zullen op de Dag, schande en kwelling ervaren. 27
■ Ongelovigen gaan de poorten van de hel binnen. Het huis der hoogmoedige. 29
■ Ongelovigen doen zichzelf onrecht aan. Allah zal zijn gebod tegen hen uitvoeren. 33
■ Ongelovigen zeggen:”Als Allah het zo had gewild, dan hadden wij geloofd.” 35
■ Ongelovigen! Reis over de wereld en zie wat het einde was van de ontkenners. 36
■ Ongelovigen zijn leugenaars. 39
■ Ongelovigen zijn het kwaad omdat zij niet geloven. 60
■ Ongelovigen hebben satan als vriend. 63
■ Ongelovigen bidden tot iets wat niet hun levensonderhoud bepaalt. 73
■ Ongelovigen die anderen van de islam afhouden worden gestraft. Stichten onheil. 88
■ Ongelovigen zijn leugenaars. 105

Soera 17: De kinderen van Israël

■ Ongelovigen dwalen alleen tegen zichzelf. 15
■ Ongelovigen kunnen worden vernietigt. 16
■ Ongelovigen die het leven boven Allah verkiezen, in de hel vernedert/verstoten. 18
■ Ongelovige! Allah kent u. Dus wie in waarheid bekeert, uw zonden vervallen. 25
■ Ongelovigen zijn dermate doof gemaakt, dat zij de islam niet kunnen begrijpen. 46
■ Ongelovig zijn degene die verkwisten, bijgevolg zijn zij broeders van de duivel. 27
■ Ongelovigen zeiden;”Gij volgt slechts een behekst persoon.” 47
■ Ongelovigen zijn zelf afgedwaald en kunnen de waarheid niet meer vinden. 48
■ Ongelovigen kunnen door Allah, met rampen [dodelijk] worden gestraft. 68
■ Ongelovigen zijn blind op aarde, zo ook in het hiernamaals. 72
■ Ongelovigen zeiden; ‘Wij geloven pas als u een bron uit de aarde laat stromen.’ 90
■ Ongelovigen zeiden; ‘Wij geloven pas als u stukken van de hemel laat vallen.’ 92
■ Ongelovigen zeiden; ‘Wij geloven pas als u Allah en engelen naar ons brengt.’ 92
■ Ongelovigen zeiden; ‘Wij geloven pas als u een huis van goud hebt.’ 93

Soera 18

■ Ongelovigen zijn het meest onrechtvaardig als zij leugens over Allah verzinnen.15
■ Ongelovigen zijn boosdoeners. 29
■ Ongelovigen komen in het vuur, ingesloten met een omheining. 29
■ Ongelovigen zullen in de hel worden begoten met water als gesmolten lood. 29

 

 soera 18: De grot

Koran 18-29 Wij hebben voor de boosdoeners een vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten.

Koran 18-29 Wij hebben voor de boosdoeners een vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten.

■ Ongelovigen worden geplaatst in een vuur met omheining. Een vreselijk plek. 29
■ Ongelovigen die veroordeeld zijn tot de hel weten niet te ontsnappen. 53
■ Ongelovigen die de openbaringen van Allah vergeten, is hun grootste fout. 57
■ Ongelovigen hebben een vastgestelde tijd zodat ontsnappen niet mogelijk is. 58
■ Ongelovigen die spotten over Allah en Zijn profeten gaan naar de hel.  106
■ Ongelovigen twisten met leugens om de openbaringen te niet te doen. 56
■ Ongelovigen plegen onrecht. Wij vernietigen hun steden. 59
■ Ongelovigen wier streven gericht is op het leven dezer wereld, bereiken niets. 104
■ Ongelovigen zien hun arbeid op aarde verloren gaan, daar zij niet geloven. 105

 Soera19: Maria

■ Ongelovigen worden vernietigt, ongeacht hun welvarendheid. 74
■ Ongelovigen die zeggen dat de Heer een zoon heeft is beledigend. 88-89
■ Ongelovigen! De koran is er ook voor u, om u te waarschuwen.
■ Ongelovigen werden al eerder vernietigt, en verdwenen in het geheel. 98

 

Soera 20: Ta Ha.

■ Ongelovigen krijgen in het hiernamaals de woede over zich. 127
■ Ongelovigen zeiden; Zij willen ons uit ons land verdrijven. 63
■ Ongelovigen zeiden; Zij willen onze schone cultuur vernietigen. 63
■ Ongelovigen worden op de Dag het licht in hun ogen ontnomen. 102
■ Ongelovigen zullen op de Dag als schuldigen verloren gaan. 111
■ Ongelovigen negeren Allah. Dus op de Dag zullen wij hén negeren. 126
■ Ongelovigen! Wij hebben al eerder generaties vernietigt. Duidelijk? 128
■ Ongelovigen hadden spijt, wanneer zij vernedert en onteerd werden. 134

 soera 21: De profeten.

■ Ongelovigen zullen met hun verbrandingen geen zorg krijgen. 39-40
■ Ongelovigen zullen nog schrikken, wat Allah voor hen in petto heeft. 97-99
■ Ongelovigen zeiden; ‘Hij heeft dit verzonnen.’ 5
■ Ongelovigen zeiden; ‘Laat hij ons een teken geven zoals de vroegere profeten.’ 5
■ Ongelovigen! Weten jullie dat Wij steden van ongeloof vernietigen? 6
■ Ongelovigen kennen de waarheid niet en zijn er afkerig van. 24
■ Ongelovigen zeiden spottend; ‘Is Mo degene die kwaad spreekt over goden?’ 36
■ Ongelovigen! U zult verbijstert zijn hoe onverwacht snel u in de hel kunt belanden.40
■ Ongelovigen hebben geen goden die hen kunnen beschermen. 43
■ Ongelovigen horen de waarschuwingen niet. Zij zijn doof. 45
■ Ongelovigen zeide; “Hebt gij de waarheid gebracht, of speelt gij slechts met ons.” 55
■ Ongelovigen zijn slechte mensen. Wij hebben hen laten verdrinken. 77
■ Ongelovigen hebben een gebiedsverbod, waar zij eerder zijn vernietigt. 95
■ Ongelovigen zijn brandstof voor de hel. 98

 soera 22: De bedevaart.

■ Ongelovigen worden soms naar de hel begeleid door de duivel. 3-4
■ Ongelovigen in gewaden van vuur met over hun hoofden, kokend water gegoten. 19
■ Ongelovigen zullen daardoor hun ingewanden en huid verteerd zien worden. 20
■ Ongelovigen worden gemarteld met ijzeren roeden of haken. 21
■ Ongelovigen krijgen de sarcastisch opmerking: ”Beleef de ondergang in de hel.” 22
■ Ongelovigen die de openbaringen van Allah negeren, gaan naar de hel. 51
■ Ongelovigen die zich afwenden van de islam, ondergaan een vernederende straf. 57
■ Ongelovigen die met u redetwisten, zeg dan: “Allah weet het beste wat gij doet.” 68
■ Ongelovigen aanbidden afgoden. Zij bedrijven het kwaad en hebben geen helper. 71
■ Ongelovigen bidden tot iets dat zelfs geen vlieg kan scheppen. 73

Soera 23: De gelovigen.

■ Ongelovig volk van Noach zeide: Hij [Mohammed] is bezeten. 25
■ Ongelovigen die niet in de hemel geloven ontvangen extreme straffen. 74-77
■ Ongelovigen in de hel zullen treuren vanwege hun verbrande gezichten. 104
■ Ongelovigen willen niet geloven, daarom zijn zij vervloekt. 44
■ Ongelovigen als de Farao en zijn bevelhebbers werden vernietigt. 46/48
■ Ongelovigen kunnen leven in weelde en ongehoorzaamheid, tot Wij hen grijpen. 64
■ Ongelovigen worden op de Dag des Oordeels niet geholpen. 65
■ Ongelovigen praten in dwaze hoogmoedigheid over de islam. 67
■ Ongelovigen zeiden; Hij [Mohammed] is geestesziek. 70
■ Ongelovigen dwalen. 74
■ Ongelovigen kregen oren, ogen en een hart, doch zij tonen weinig dank. 74
■ Ongelovigen zijn leugenaars indien zij Allah ontkennen. 90
■ Ongelovigen zeide; onze voorouders hoorde dezelfde fabelen uit oude tijden. 83
■ Ongelovigen slagen nooit, hun vergelding ligt bij de Heer. 117

 Soera 24: Het licht.

■ Ongelovigen verrichten prestaties maar deze zijn voor Allah niets waard. 39
■ Ongelovigen zijn onrechtvaardig, Allah is rechtvaardig. 50
■ Ongelovigen! Denk niet op aarde te kunnen ontsnappen, jullie thuis is de hel. 57

 

 soera 25: Het criterium

■ Ongelovigen die de Dag des Oordeels ontkennen, worden geketend en verbrand.11
■ Ongelovigen in de hel, aan elkaar geketend, zullen bidden voor hun eigen dood. 13
■ Ongelovigen zullen spijt hebben voor hun ongeloof op de Dag des Oordeels. 27
■ Ongelovigen die Mohammeds openbaringen ontkennen zullen worden vernietigd. 36
■ Ongelovigen bidden tot goden die niets kunnen scheppen, noch geschapen zijn. 3
■ Ongelovigen danken goden die geen macht hebben over leven/dood/goed/kwaad. 3
■ Ongelovigen zeiden; Mohammed vertelt niets anders dan leugens. 4
■ Ongelovigen zeiden; Hij laat deze fabelen eerst opschrijven en later verkondigt. 5
■ Ongelovigen zeiden; Gij volgt slechts een behekst persoon. 8
■ Ongelovigen zeiden; wat is dit voor profeet die op straat en markten wandelt. 7
■ Ongelovigen zeiden; waarom heeft hij geen engel om mee te prediken.7
■ Ongelovigen zijn dus verdwaald en kunnen het rechte pad niet vinden. 9
■ Ongelovigen kunnen de hel in de verte al zien woeden en razen. 12
■ Ongelovigen zullen aan elkaar geketend, in de hel geworpen worden.13
■ Ongelovigen! Wat is beter. De brandende hel, of de tuinen der eeuwigheid. 15
■ Ongelovigen die eerst de engelen willen spreken zijn arrogant/onbeschaamd. 21
■ Ongelovigen zullen op de Dag, hun aardse inspanningen als stof zien verwaaien. 23
■ Ongelovigen zullen op de helse Dag zeggen; was ik maar gelovig geworden. 27
■ Ongelovig volk zoals van Noach, verdronken wij vanwege ongeloof. 37
■ Ongelovige volkeren zoals die ‘de Aad’ en de ‘Thamud’ vernietigde Wij ook. 38
■ Ongelovigen werden tevergeefs tekenen aangereikt, dus vernietigde Wij hen. 39
■ Ongelovigen zagen een vernietigde stad, als teken maar zij bleven ongelovig. 40
■ Ongelovigen zeiden spottend; Is hij het? Die Allah als profeet heeft gezonden? 41
■ Ongelovigen zullen door onheil, vlot merken wie het meest is afgedwaald. 42
■ Ongelovigen zijn doof en begrijpen niet. Zelfs verder afgedwaald dan vee. 44
■ Ongelovigen zijn tegen hun eigen Schepper. 55

 

 soera 26: De dichters.

■ Ongelovigen! De hel zal worden onthult aan de dwalende. 91
■ Ongelovigen zullen met hun afgoden in de hel geworpen worden. 94
■ Ongelovigen zeide; “Waarom u geloven als slechts de armoedige u volgen?” 111
■ Ongelovigen zeide; “Het is ons hetzelfde of gij predikt of niet. 136
■ Ongelovigen zeide; Dit dreigen met de hel is niets dan verzinsels der ouden. 137
■ Ongelovigen waren duidelijk. Zij ontkende Allah en werden dus vernietigt. 139
■ Ongelovig volk Samud werd met rust gelaten als zij zouden gaan geloven maar. 146
■ Ongelovig volk Samud uitte kritiek en dus werden zij ook vernietigt. 141/158
■ Ongelovig volk Lot deed aan homofilie en ook zij werden vernietigt. 160/172/173
■ Ongelovigen stichten onheil en beteren zich niet. 152
■ Ongelovig volk van het woud werd gevraagd om zich te bekeren. 177
■ Ongelovigen van het woud zeide: U zijt behekst en een leugenaar. 185/186
■ Ongelovigen van het woud zeide; Laat dan stukken van de hemel op ons vallen. 187
■ Ongelovig volk van het woud werd na deze kritiek ook vernietigt. 189
■ Ongelovigen zullen niet geloven voordat zij de smartelijke straf zien. 201
■ Ongelovigen zijn zondaars, leugenaars en van de duivel. 221/222

Soera 28: Het verhaal.

■ Ongelovigen die minachting tonen, zijn boosdoeners, in de zee geworpen. 39/40
■ Ongelovigen volgen slechts hun eigen begeerten. 50
■ Ongelovigen volgen hun eigen neigingen, zij dolen zonder leiding. 50
■ Ongelovigen zullen op de Dag, geen uitvluchten vinden. 66
■ Ongelovigen die spijt hebben en oprecht geloven komen wellicht in de hemel. 67

 Soera 29: De spin.

■ Ongelovigen kunnen Allah’s plannen op aarde en in de hemel niet verijdelen. 22
■ Ongelovigen die niet in de openbaringen geloven, verdienen geen genade. 23
■ Ongelovigen zijn onrechtvaardig omdat zij de openbaringen van Allah ontkennen. 49
■ Ongelovigen die niet in de openbaringen van Allah geloven zijn verliezers. 52
■ Ongelovigen zullen plotseling de ondergang naar de hel ervaren. 53-55
■ Ongelovig volk van Lot werd vernietigt vanwege hun ongeloof, een misdaad.. 31
■ Ongelovig volk de Medianieten werden door een aardbeving vernietigt. 37
■ Ongelovig volkeren als de Ad en Samoed werden ook vernietigt. 38
■ Ongelovigen als Korach, Farao en Hamaan, werden ook vernietigt. 39
■ Ongelovigen worden verrast met rukwinden, aardbevingen en verdrinkingen. 40
■ Ongelovigen handelen hoogmoedig maar kunnen aan [dood]straf niet ontkomen. 39
■ Ongelovigen zijn de ondankbaren die onze tekenen verwerpen. 47
■ Ongelovigen zijn de onrechtvaardigen die onze tekenen afwijzen. 49
■ Ongelovigen die in hun leugens geloven zijn de verliezers [in de hel]. 52
■ Ongelovigen! Vroeg of laat, uw straf komt onverwachts. 53
■ Ongelovigen! De hel zal u van alle kanten omringen. 54/55
■ Ongelovigen! Geen groter onrecht dan Allah ontkennen of over hem liegen. 68
■ Ongelovige! Om je heen worden mensen weggerukt. Geloven is zo gek nog niet. 67

 Soera 30: De Romeinen.

■ Ongelovigen kunnen een straf verwachten. 16
■ Ongelovigen richten zich op de schijn van het leven, niet op de eeuwigheid. 7
■ Ongelovigen! Reis over de aarde zie het einde van eerdere generaties. 9
■ Ongelovigen! Hun einde was bitter. Die spotten en niet geloven zijn vijandig. 10
■ Ongelovigen zijn schuldig. Zij zullen Dag des Oordeels bang worden. 12
■ Ongelovigen kunnen op de Dag, door hun afgoden niet gered worden. 13
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 31: De wijzen

■ Ongelovigen die moslims pogen te bekeren en de islam bespotten wacht een pijnlijk lot.  6-7
■ Allah geeft de ongelovigen wat tijd en comfort en hen daarna met een zware straf kwellen. 23-24
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 32: De aanbidding

■ Allah vult de hel met satan en mensen. 13
■ Ongelovigen! Proef de vernietiging van onsterfelijkheid vanwege wat gij placht te doen. 14
■ Ongelovigen die niet in de hel geloven zullen voor eeuwig gefolterd worden. 20
■ Ongelovigen die de revelaties van Allah niet erkennen, is het ergste wat je kunt doen. 22
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 33: De Confreranten

■ Gelovigen! Luister niet naar de ongelovigen. 1
■ Allah maakt de daden van ongelovigen vruchteloos. 19
■ Allah heeft paniek in de harten van de ongelovigen geworpen. Sommigen worden gedood, anderen worden tot slaaf gemaakt. 25-26
■ Gelovigen! Vrouwen die opgesmukt op straat gaan zijn vies 33
■ Gelovigen! Negeer ongelovigen en hun giftige taal. 48
■ Gelovigen! Het is goed om eigen slaven te hebben. 50
■ Allah zegt dat het voor Mohammed geoorloofd is om alle vrouwen te trouwen die hij wil. 50-51
■ Gelovigen! Die Allah, Mohammed en moslims beschadigen worden vervloekt. 57
■ Ongelovigen die tegen de islam zijn zullen worden gedood met een felle slachting. 60-61
■ Allah heeft de ongelovigen vervloekt en voor hen een vlammend vuur aangemaakt. 64-65
■ Ongelovigen zullen in het vuur worden verbrand met een dubbele marteling. 66-68

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 34: De stad van Saba.

■ Ongelovigen die de revelaties van Mohammed betwisten wacht een pijnlijk noodlot. 5
■ Ongelovigen die niet in het hiernamaals geloven zullen gepijnigd worden. 8
■ Ongelovigen die tegen Allah’s openbaringen betogen zullen de ondergang tegemoet gaan. 38
■ Ongelovigen die satan aanbidden, proeven de ondergang in het vuur. 41
■ Allah heeft een hekel aan degenen die zijn profeten negeren. 45
■ Ongelovigen in de hel zijn doodsbang omdat ontsnappen onmogelijk is. 51

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 35: De engelen

■ Ongelovigen die niet geloven krijgen een vreselijke straf. 7
■ Allah bepaalt wie Hij wil laten dwalen. 8
■ Allah heeft een hekel aan ongelovigen. 26
■ Ongelovigen zullen voor eeuwig in de hel branden en worden gemarteld.
■ Ongelovigen die zich willen bekeren en om genade vragen, zal Hij negeren. 36-7

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 36: Jaa Sien

■ Ze zullen hoe dan ook naar de hel gaan. 8-10
■ Allah heeft vele generaties verwoest. 31
■ Als Allah iedereen wilt verdrinken, dan doet Hij dat. 43
■ Allah zal de ongelovigen in de hel laten branden. 63-4

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

soera 37: Zij die in de rangen behoren

■ Diegene in de hel, eten van een boom met de hoofden van duivels, en drinken kokend water. 62-68
■ Niemand is tegen Allah, behalve degenen die in de hel branden. 162-3

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 38: Saad

■ Allah heeft vele generaties verwoest. 3
■ Degenen die twijfelen proeft spoedig de toorn van Allah. 8
■ Degenen die de boodschappers ontkennen verdienen bestraffing. 14
■ Degenen die van Allah afdwalen krijgen een vreselijke vergelding. 26
■ Degenen die niet geloven zullen branden in het vuur. 27
■ De overtreders worden in het vuur geroosterd en gedwongen kokend water te drinken, gevolgd door ijskoude dranken. 55-9

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 39: De troepen

■ Vertellen de ongelovigen om zich te vermaken, omdat zij later eigenaren van het vuur zullen worden. 8
■ De verliezers zijn degenen die op de dag van de verrijzenis verliezen van zichzelf en hun gezinnen. Zij zullen worden omgeven door brand. 15-16
■ Niemand kan hen [niet-moslims] uit het vuur helpen. 19
■ Wee degenen die Allah vergeten. Ze zijn duidelijke afgedwaald. 22
■ Allah stuurt sommige mensen verkeerd. Voor hen is er geen gids. 23
■ Het ergste wat dat je kunt doen is een leugen over Allah vertellen. Het huis van niet-moslims is de hel. 32
■ Allah stuurt sommige mensen verkeerd. Voor hen is er geen gids. 36
■ Onderwerp u aan Allah voordat hij het onheil plotseling naar u stuurt. 54-55
■ Degenen die over Allah liegen dienen naar de hel gestuurd te worden waar hun gezichten zwart worden gemaakt.. 60
■ Verliezers zijn degenen die niet in de openbaringen van Allah geloven. 63
■ Die een partner aan Allah toekennen (zoals de christenen) zullen tot de verliezers behoren. 65
■ De niet-moslims zullen in de hel worden gedreven. 71-72

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 40: De gelovige

■ Allah verafschuwt de niet-moslims. 10
■ Degenen die duidelijke bewijzen negeren zullen worden gegrepen en bestraft. 22
■ Degene die Allah laat dwalen zal geen helper of gids hebben. 33
■ Allah misleidt degenen die twijfelen. 34
■ De verlorenen zijn de eigenaren van het vuur. 43
■ De verdoemden zullen in de morgen en de avond worden blootgesteld aan de vlammen. 46
■ In de hel is het gebed van een ongelovige tevergeefs. 49-50
■ Degenen die steggelen over Allah’s openbaringen zijn gevuld met trots. 56
■ Degenen die Allah minachten zullen naar de hel gaan. 60
■ Degenen die de revelaties van Allah ontkennen zijn immoreel. 63
■ Degenen die de geschriften en Allah’s boodschappers ontkennen zullen met boeien en kettingen om de hals door kokend water gesleept worden en in vlammen worden geduwd. 70-72
■ Allah beschimpte in de hel de christenen en zei; Waar zijn nu uw goden waar u in geloofde?
■ Degenen die spotten gaan naar de hel. 76
■ Als zij de hel van Allah zien, dan zullen zij geloven. Maar dan zijn ze te laat. De ongelovigen zullen worden geruïneerd. 84-85

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 41: Fussilat

■ Allah zal het leven miserabel maken voor degenen die zijn openbaringen ontkennen. 15-16
■ De vijanden van Allah zullen in het vuur worden verzameld, waar hun huid, oren en ogen tegen hen zullen getuigen. 19-20
■ Allah zal de ongelovigen een vreselijke kwelling laten proeven.
■ Hun tehuis wordt het vuur, aangezien zij Allah’s openbaringen weigerden. 27-28
■ Degenen die niet geloven zullen een harde afstraffing ervaren. 50

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 42: De consultatie

■ Terwijl sommige in het paradijs zijn, worden anderen gebraden in laaiend vuur. 7
■ Degenen die Allah’s beweringen betwisten, krijgen met Zijn woede te maken. Hen wacht een vreselijke vergelding. 16
■ Allah doodt soms mensen wegens fout gedrag. 34
■ Allah laat sommige mensen dwalen om hen daarna met vuur te straffen. 44-46
■ Allah maakt sommige mensen onvruchtbaar, wie Hij maar wil. 50

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 43: Gouden juwelen

■ Toen Allah boos op de Egyptenaren werd, verdronk hij hen allemaal. 55
■ Degenen die zich verzetten en zich verkeerd gedragen zullen plotseling een pijnlijk noodlot ervaren. 65-66
■ De schuldigen zullen voor eeuwig in de hel gestraft worden. 74-75

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 45: Het Knielen

■ Degenen die Allah’s openbaringen verwerpen zijn zondige leugenaars.
■ Degenen die om Allah’s openbaringen lachen zullen naar de hel gaan.
■ Hen wacht een vreselijk vonnis. 9-10
■ Degenen die niet in Allah’s openbaringen geloven zullen uit woede een pijnlijk noodlot ondergaan. 11
■ De ongelovigen zijn een schuldig volk. 31

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 46: Bochtige zandpaden.

■ Ongelovigen zijn arrogant. 20
■ De schuldigen zullen worden geconfronteerd met een wind van pijnlijke kwelling. 25
■ Allah heeft hele steden [van ongeloof] verwoest. 27
■ Allah beschimpte de ongelovigen die hij in het vuur kwelde en zei: “Proef de straf dat gij wantrouwden.” 34

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 47: Mohammed

■ Allah maakt de werken van ongelovigen vruchteloos. 1
■ Degenen die niet geloven volgen een leugen. 3
■ Onthoofd de ongelovigen wanneer u tegen hen vecht. Degenen die sterven voor Allah zullen worden beloond. 4
■ Allah zal hun werken verdoemen en al hun acties vruchteloos maken. 8-9
■ Ongelovigen eten als vee, en het vuur zal hun laatste thuis worden. 12
■ Die in het paradijs zullen heerlijke wijn drinken, terwijl die in het vuur kokend water drinken, wat hun darmen doet scheuren. 15
■ Allah vervloekt mensen door hen doof en blind te maken. 23
■ Engelen zullen hen verzamelen en op hun gezichten en ruggen slaan. 27
■ Allah zal de acties van ongelovigen vruchteloos maken. 32
■ De werken van ongelovigen zullen zinloos zijn 33
■ Degenen die niet geloven zullen door Allah nooit worden vergeven. 34-35

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 48: De overwinning

■ Degenen die kwade gedachten over Allah hebben zullen worden vervloekt en naar de hel gezonden worden. 6
■ Allah heeft de ongelovigen een brand klaar gemaakt. 13
■ Als u weigert om voor Allah te vechten, zal Allah u straffen met een pijnlijke vergelding. 16-17
■ Maar als u bereid bent te vechten voor Allah, dan zal hij u belonen met veel roofgoed. 19-20
■ Degenen met Mohammed, zijn meedogenloos richting de ongelovigen en barmhartig naar elkaar. 29

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

Koran soera 50: Qaaf

■ Allah heeft vele complete generaties verwoest. 36

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 51: De winden die verspreiden

■ Vervloekt zijn zij die vermoedens uiten en vragen: Wanneer is de dag der opstanding? Het is de dag dat zij door het vuur worden gekweld. 10-14
■ Wee de ongelovigen. 60

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 52: De berg

■ Degenen die het bestaan van de hel ontkennen zullen in het vuur worden geslingerd. 11-16

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 54: De maan

■ Niet-moslims zijn verdwaalden. 24
■ Ongelovigen zijn een misdadig volk. 25
■ Allah heeft velen van uw gelijken vernietigd. 51

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 55: De Barmhartige

■ De schuldigen ontkennen de hel. Maar nadat zij sterven zullen zij rondgaan tussen vuur en kokend water. 43-44

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 56: De gebeurtenis

■ Ongelovigen zullen worden geconfronteerd met een verzengende wind, kokend water en zwarte rook. 42-43
■ Degenen die Allah en het hiernamaals ontkennen zullen van de Zaqqum boom eten en daarna kokend water drinken. 51-54
■ Allah zal de niet-moslims verwelkomen met kokend water en geroosterd in het hellevuur. 92-94

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 57: IJzer.

■ Het huis van ongelovigen is het vuur, een slechte bestemming . 15
■ Degenen die niet geloven en de openbaringen ontkennen zijn de eigenaren van het vuur. 19

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 58: De vrouw die pleit.

■ Voor de ongelovigen wacht een pijnlijke vergelding . 4
■ Voor de niet-moslims is een beschamend onterende kwelling. 5
■ Maak geen vrienden met Allah’s vijanden. Voor degenen die dat wel doen, heeft Allah een vreselijke sanctie opgelegd. 14-15
■ Degenen die anderen uit de islam halen, wacht een beschamend noodlot, het hellevuur. 16-17
■ Degenen die zich verzetten tegen Allah en zijn boodschapper zijn de laagste. 20
■ Op de laatste dag zullen de goede moslims niet van hun vrienden en familieleden houden die geen moslim zijn. 22

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 59: Bijeenkomst

■ Allah werpt angst in de harten van de ongelovig mensen, hun thuis is de hel. 2-3
■ De ongelovig mensen van het Heilige Schrift zijn leugenaars. 11
■ De duivel en de ongelovigen zijn gedoemd voor het hellevuur. 16-17
■ De eigenaren van de hemel en de eigenaren van het vuur zijn niet gelijk. 20

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 60: Zij, die ondervraagd zal worden.

■ Wees geen vrienden met niet-moslims. Zij zijn de vijanden van Allah. 1
■ Wees geen vrienden met degenen die tegen uw godsdienst hebben gevochten. Wie met hen vrienden maakt, is een foute. 9
■ Wees geen vrienden met degenen die niet in het hiernamaals geloven. Ze zijn Allah’s vijanden. 13

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 61: De strijdplaats

■ Allah houdt van degenen die voor hem vechten. 4
■ Allah leidt sommige mensen verkeerd. 5
■ Het ergste wat dat je kunt doen is een leugen over Allah vertellen. 7

 

■ Ongelovigen willen het licht van Allah met de mond doven. 8
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 62: De vrijdag

■ Een hypocriete Jood ziet eruit als een ezel die boeken draagt. Degenen die de revelaties van Allah ontkennen, deugen niet. 5

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 63: De huichelaars

■ Allah sluit de harten van degenen die geloven en daarna niet geloven. 3
■ Niet-moslims zijn immoreel. Zij zijn de vijand, vervloekt door Allah. 4
■ Doe geen moeite om aan Allah vergeving voor de ongelovigen te vragen. Hij zal hen nooit vergeven. 6

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 64: Wederzijdse verlies en winst

■ Degenen die niet geloven zullen een pijnlijk noodlot ondergaan. 5
■ De ongelovigen zijn de eigenaren van het vuur. 10

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 66: Denkende dat iets verboden is

■ Mohammeds vrouwen moeten voorzichtig zijn. Als zij hun echtgenoot bekritiseren, zal Allah hen vervangen door betere. 5
■ De brandstof voor het vuur zijn mensen en stenen. 6
■ Ze gaan hoe dan ook naar de hel. 9

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 67: De dominee

■ Ongelovigen gaan naar de hel waar zij het kokende water horen borrelen. 6-7
■ Wie zal de ongelovigen tegen het pijnlijk noodlot beschermen? (Niemand) 28

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 69: De zekere realiteit

■ Degenen die niet in Allah geloven zullen worden gegrepen, geboeid en in de hel geworpen. 30-35

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 71: Noah

■ Degenen die Allah tijdens de zondvloed verdronken heeft, werden vervolgens voor eeuwig in het vuur gemarteld. 25
■ Noah vroeg Allah de ongelovigen te verdrinken. 26

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

soera 72: De djinn

■ Het vuur van de hel zal worden opgestookt met lichamen van afgodendienaars en ongelovigen.15-17
■ Degenen die aan Allah ongehoorzaam zullen voor altijd in het vuur van de hel wonen. 23

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 73: Gevouwen in kleding

■ Allah zorgt voor zijn ontkenners. Hij zal hen vastbinden, verbranden in een laaiend vuur en voedsel geven dat hen verstikt. 11-13

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 

 soera 74: Iemand die gebundeld is

■ De laatste dag zal voor de ongelovigen een dag van angst worden. 9-10
■ Degenen die koppig Allah’s openbaringen miskennen worden geconfronteerd met een vreselijke vergelding. 16-17
■ Het vuur in de hel verschrompeld mensen, en spaart niets. 27-29
■ Allah heeft engelen aangesteld om zorg te dragen voor het vuur. Hij laat mensen dwalen (wie hij wil). 31
■ Ongelovigen zijn bange ezels 50
■ Allah is de bron van angst. 56

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 76: De tijd, de mensen

■ Allah heeft voor de ongelovigen gereserveerd; kettingen, ijzeren halsbanden en een laaiend vuur. 4
■ Gehoorzaam de ongelovigen niet. 24

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 79: An – Naziaat

■ Die opstandig geweest zijn, wacht een hellevuur in het hiernamaals. 37-39

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 80: Hij fronste

■ Ongelovigen zijn goddeloze mensen. Op de laatste dag zullen zij in duisternis verkeren en stof op hun gezichten hebben. 40-42

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 82: Het klievende

■ De goddelozen zullen voor eeuwig branden in de hel. 82

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 84: De splijting

■ Sommige mensen zullen in een verzengende vuur worden geworpen. 11-12
■ Ongelovigen krijgt een pijnlijk noodlot. 22-24

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 87: De allerhoogste

■ Degenen die in een groot vuur gegooid worden, zullen noch leven, noch sterven. 12-13

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 88: Het overweldigende evenement

■ Op die dag zullen velen verdrietig en moe zijn. Verschroeid door het vuur, het drinken van kokend water en eten van bitter fruit met dorens. 2-7
■ Allah zal de ongelovigen met de afschuwelijke straf vergelden. 23-24

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 89: De dageraad

■ Allah wierp als straf, een vloek op hen. 13

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 90: De stad

■ De ongelovigen die Zijn openbaringen miskennen, worden omringt door een gesloten vuur. 19-20

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

 soera 92: De nacht

■ Degenen die de openbaringen van Allah ontkennen moeten het laaiende vuur doorstaan. 14-1

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

Soera 95

■ Ongelovigen zijn het laagste van het laagste. 4-6

■ Ongelovigen
■ Ongelovigen
■ Ongelovigen

Soera 98

■ Ongelovigen zijn de slechtst geschapen wezens. 6

■ Ongelovigen

Soera 109 [voor de hidjra]
■ Ongelovigen hun godsdienst, voor mij mijn godsdienst. 1-6Het is een schadelijke barbaarse ideologie dat niet past in de beschaafde wereld van de 21e eeuw.

Ex-moslim-www.falseislam.org

Nóg meer haat en racisme..