Haat en racisme in de Koran

Wat is de islam? De islam is nep, dat is het eenvoudigste antwoord. Net als alle andere religies is de islam zonder twijfel een valse religie en de Koran het meest saaie boek dat ik ooit heb gelezen. Er staat in dit boek vanuit welk perspectief dan ook geen enkele aanwijzing van een briljante intelligente alwetende God. In feite kan een kind van 14 jaar een beter boek schrijven.
In plaats van Mohammed te verheerlijken, zou men de Koran beter moeten begrijpen en kritisch moeten onderzoeken.10447080_10203838868551632_7528598941531084040_n

Moslims zijn de afgelopen 1400 jaar te goedgelovig geweest, maar wanneer zij onderdeel van de menselijkheid willen uitmaken, dan moeten zij het gezonde verstand laten werken en de islam met een onderzoekende denkwijze benaderen.
Nogal wat moslims hebben tijdens hun jeugdjaren een veredelde versie van de islam ingeprent gekregen maar zouden de feiten over de islam, de Koran, Mohammed en de islamitische geschiedenis beter moeten leren kennen.

Het meeste van de Koran is saaie repetitieve onzin over haat jegens de niet-moslims. De onbeschofte en beledigende verzen omvatten 60% van de Koran.
De ‘vermeende God’ waar Mohammed claimde naar te luisteren had geen schaamte om mensen te martelen of levend te verbranden, niettemin noemt het zich de meest sympathieke en meest vergevingsgezinde.

Link

Koran Soera 2: De koe.

■ Doe geen moeite om de ongelovigen te waarschuwen. Allah heeft hen verblind. Hen wacht een vreselijke hel. 6-7
■ Allah heeft hun zieke hart verergert. Een pijnlijk noodlot ligt op hen te wachten. 10
■ Een brand is opgesteld voor de ongelovigen met mensen en stenen als brandstof. 24
■ Ongelovigen zullen worden verbrand. 39
■ Voor de ongelovigen wacht een pijnlijk straf. 104
■ De ongelovigen zijn een schande in deze wereld en wachten een vreselijke ondergang in het volgende. 114
■ Allah zal de ongelovigen voor een tijdje met rust laten maar later zal hij hen dwingen tot de ondergang in het vuur. 126
■ De ondergang van de ongelovigen zal niet worden verlicht. 162
■ Ze zullen niet ontkomen aan het vuur. 167
■ Degenen die de geschriften van Allah verbergen vullen hun buiken enkel met vuur. Hen wacht een pijnlijk noodlot. 174
■ Hoe groot is hun overmoed tegen het vuur! 175
■ Oorlog is door Allah bevolen. 216
■ Degenen die als ongelovigen sterven zullen voor eeuwig in het vuur branden. 217
■ Ongelovigen aanbidden valse goden. Zij zullen voor eeuwig in het vuur branden. 257
■ Allah leidt geen ongelovigen. 264
■ Geef ons de overwinning op het ongelovige volk. 286

Koran soera  3: Het huis van Imran.

■ Degenen die niet in de openbaringen van Allah geloven, wacht een zwaar noodlot. 4
■ De ongelovigen zijn brandstof voor het vuur. 10
■ De ongelovigen zullen worden overwonnen en verzameld in de hel. 12
■ Degenen die niet geloven, beloven we een pijnlijk noodlot. 21
■ Hen wacht een pijnlijk lot. 77
■ Alle niet-moslims zullen, nadat zij gestorven zijn, door Allah worden afgewezen. 85
■ Ongelovigen zullen een pijnlijke vergelding ondergaan.
■ En zij zullen geen helpers hebben. 91
■ Ongelovigen zullen op de laatste dag hun gezichten zwart hebben. Zij zullen met een vreselijke vergelding geconfronteerd worden. 105-6
■ Degenen die niet geloven zullen verbranden in het vuur. 116
■ Het vuur is voor de ongelovigen bereid. 131
■ We zullen terreur zaaien, in het hart van degene die niet geloven. 151
■ Hun woonplaats is het vuur. 151
■ Hun wacht een vreselijke hel. 176
■ Ongelovigen zijn niet schadelijk voor Allah, maar hen wacht een pijnlijk bestemming. 177
■ Ongelovigen zullen een beschamend noodlot hebben. 178
■ Ongelovigen gaan naar de hel. 196

Koran soera 4: De vrouwen.

■ Degenen die Allah en zijn boodschapper niet gehoorzamen, wacht een pijnlijk lot. 14
■ Voor de ongelovigen, hebben We een pijnlijke straf voorbereid. 18
■ Voor de ongelovigen bereiden wij een beschamend noodlot. 37
■ Hel is voldoende voor hun verbranding. 55
■ Ongelovigen zullen voor eeuwig gepijnigd worden met vuur. 56
■ Allah zal een enorme beloning schenken, wie voor de zaak van Allah strijdt. 74
■ Gelovigen strijden voor Allah; ongelovigen vechten voor de duivel. Dus bestrijdt de handlangers van de duivel. 76
■ Heb geen ongelovige vrienden. Dood de ongelovigen waar je ze kunt vinden. 89
■ Degenen die zich verzetten tegen de boodschapper, worden ongelovigen en zullen naar de hel gaan. 115
■ Degenen die geloven, dan weer niet geloven, wel geloven en weer niet geloven, zullen nooit door Allah vergeven worden. 137
■ Voor de huichelaars wacht er een pijnlijke vergelding. 138
■ Allah zal de huichelaars en de ongelovigen verzamelen in de hel. 140
■ De huichelaars vertoeven in het laagste deel van de hel en niemand zal hen helpen. 145
■ U moet alles geloven wat Allah en zijn boodschappers u vertellen. Doet u dat niet dan wordt u vervolgd. 150-151
■ Voor de ongelovigen geldt een pijnlijke afrekening. 161
■ God zal de ongelovigen naar de eeuwige hel begeleiden. 168-169.

Koran soera 5: De tafel.

■ Degenen die de islam negeren zijn de verliezers in het hiernamaals. 5
■ Ongelovigen zijn de rechtmatige eigenaren van de hel. 10
■ Zij die oorlog voeren tegen Allah en zijn boodschapper zullen worden gedood of gekruisigd. 36
■ Ongelovigen die uit het vuur willen komen, zullen dat niet mogen. Hun straf is blijvend. 37
■ Een leven voor een leven, een oog voor een oog, een neus voor een neus, oor om oor, tand om tand. Niet-moslims zijn schuldig aan ongeloof. 45
■ Christenen worden verbrand in het vuur. 72
■ Christenen zijn verkeerd over de drie-eenheid. Daarvoor krijgen ze een pijnlijke straf. 73
■ Ongelovigen zijn de bezitters van de hel. 86

Koran soera 6: Het vee.

■ Vele volkeren zijn door Allah vernietigd. 6
■ Allah zal degenen kwellen die zijn openbaringen ontkennen. 49
■ De ongelovigen worden gedwongen kokend water te drinken, een pijnlijk vergelding. 70
■ Als ongelovigen sterven, zullen de engelen hen vernederen. 93
■ Allah kiest wie hij wil laten dwalen, en legt onreinheid op degenen die weigeren te geloven. 125
■ Allah stuurt iedereen naar het vuur, met uitzondering van hen die gehoorzamen. 128

Koran soera 7: De verheven plaatsen.

■ Hoeveel dorpen hebben wij vernietigd! Onze terreur kwam tot hen in de nacht of tijdens hun middagslaap. 4-5
■ Allah heeft duivels gemaakt om de ongelovigen te beschermen. 27
■ Ongelovigen kiezen als bescherming de duivels als vrienden en geloven dat zij goed worden geleid. 30

■ Alleen gelovigen gaan naar hemel. 32
■ Ongelovigen zijn de rechtmatige eigenaren van het vuur. 36
■ Hele naties zijn het vuur binnengegaan. Sommige krijgen een dubbele straf. 38
■ Ongelovigen zullen worden uitgesloten van de hemel. Voor hen is er de hel als rustplaats. 40-41
■ Degene in het vuur, zullen tot in de hemel schreeuwen: “Giet water op ons.” Maar Allah heeft dat voor de ongelovigen verboden. 50
■ Degenen die Mohammeds openbaring ontkennen, zijn slecht. 177

Koran soera 8: De oorlogsbuit.

■ Allah zal angst in de harten van de ongelovigen werpen, en op hun nek en vingers slaan. 12
■ Ongelovigen zullen door het vuur gepijnigd worden. 14
■ Degene die tegen ongelovigen vecht, maar zich terugtrekt, gaan naar de hel. 15-16

■ Onderga de straf omdat gij weigert te geloven. 35
■ De ongelovigen zullen worden verzameld in de hel. 36
■ De engelen slaan in het gezicht en op de rug van ongelovigen en zeggen: “Onderga de straf van het vuur!” 50
■ De ergste beesten in het ogen van Allah zijn de ongelovigen. 55
■ Spoor de gelovigen aan te vechten. Zij winnen makkelijk, omdat de ongelovigen geen intelligentie hebben. 65
■ Een profeet kan pas gevangenen maken nadat hij een slachting in het land heeft aangericht. 67

Koran soera 9: Berouw.

■ Als gij daarom berouw toont zal het beter voor u zijn, maar indien gij u afwendt, weet dan, dat gij aan Allah niet kunt ontsnappen. 3
■ De afgodendienaren kunnen de moskeeën van Allah niet onderhouden, terwijl zij van ongeloof tegen zichzelf getuigen. Zij zijn het wier werken vergeefs zullen zijn en zij zullen in het vuur vertoeven. 17
■ Velen der priesters en monniken verteren de rijkdommen der mensen door valse middelen en leiden de mensen van de weg van Allah af. En degenen, die goud en zilver ophopen en het niet voor de zaak van Allah besteden, deel hun het nieuws mede van een pijnlijke straf. Als je weigert te vechten, zal Allah u pijnlijk bestraffen. 39
■ Ongelovigen gaan naar de verdommenis. 49
■ Zij die de profeet lastig vallen, voor hen is er een pijnlijk vonnis. 60
■ Degenen, die tegen Allah en Zijn boodschapper zijn, zullen branden in het vuur van de hel. 63
■ Allah belooft huichelaars en de ongelovigen het vuur van de hel. Allah vervloekt hen. Zij zullen een blijvende straf krijgen. 68
■ Bestrijd de ongelovigen en de huichelaars. Ze gaan toch allemaal naar de hel. 73
■ Allah zal de ongelovigen treffen met een pijnlijke straf in deze wereld en in het hiernamaals. 74

■ Voor de ongelovigen is er een pijnlijke straf. 90
■ Bid niet voor afgodendienaars nadat het duidelijk is dat zij mensen zijn, bestemd voor de hel. 113
■ Bestrijdt de ongelovigen in uw buurt, en laat hen uw hardheid zien. 123

Koran soera 10: Jonas

■ Ongelovigen krijgen een kokend drankje en een pijnlijk lot. 4
■ Degenen die Allahs openbaringen verwaarlozen zullen als verblijfplaats, het vuur hebben. 7-8
■ Allah heeft hele generaties vernietigd. 13
■ Zij die ongelovig zijn zullen worden geconfronteerd met een vreselijke straf. 70
■ Allah verdrinkt degenen die zijn openbaringen niet geloven. 73

Koran soera 11: Hud

■ Ongelovigen willen in het vuur eindigen. 17
■ Degenen die zich verzetten tegen de islam en geloven in het hiernamaals maken zich schuldig aan de grootste fout. 18-19
■ Zij blijven net zo lang in het vuur, zolang hemel en aarde bestaan. 106-7
■ Allah zal de hel vullen met mensen en djinn. 119

Koran soera 13: De donder

■ Ongelovigen zijn de rechtmatige eigenaren van het vuur. 5
■ Allah is doof voor het gebed van de ongelovigen. 14
■ Degenen die de oproep van Allah niet beantwoordt, gaat naar de hel. 18
■ Ongelovigen zullen in dit leven gepijnigd worden en in het hiernamaals nog meer pijn leiden. 33-34
■ Het loon voor de ongelovigen is het vuur. 35

Koran soera 14: Abraham

■ Wee de ongelovigen. Hun wacht een vreselijke straf. 2
■ Allah laat dwalen wie hij wil. 4
■ Degenen die in de hel, worden gedwongen om giftig water te drinken wat nauwelijks te verdragen is. Ze willen sterven, maar ze zijn er niet toe in staat. 16-17
■ Allah laat onrechtvaardigers dwalen. Hij doet wat hij wil. 27
■ Degenen in de hel worden aan elkaar geketend, met een verbrandt gezicht. 49-50

Koran soera 15: Het rotsachtige pad

■ Laat de ongelovigen van het leven genieten en valse hoop hen bedriegen.

■ Zij zullen er nog wel achter komen! 2-3
■ Satan zal de mens laten dwalen. Alleen perfecte moslims zullen veilig zijn tegen hem. De rest gaat naar de hel. 39-43
■ Allah’s straf is een treurige ondergang. 50

Koran soera 16: De Bij

■ Allah kan iedereen naar de waarheid leiden, maar hij koos om het niet te doen. 9
■ Degenen die niet in het hiernamaals geloven zijn er trots op. 22
■ Ongelovigen zijn het kwaad en wonen voor altijd in de hel. 27-29
■ Ongelovigen zijn leugenaars. 39
■ Allah zal een noodlot aan het noodlot toevoegen voor degenen die niet geloven. 88
■ Degenen die tegen islam zijn zullen worden geconfronteerd met een verschrikkelijk sanctie. 94

Koran Soera 17: De kinderen van Israël

■ Allah maakte een kerker als hel voor de ongelovigen. 8
■ Allah heeft een pijnlijk noodlot opgesteld voor degenen die niet in het hiernamaals geloven. 10
■ Allah vernietigt hele steden. 16
■ Hoeveel generaties heeft Allah vernietigd sinds Noach! 17
■ Allah wil mensen in de hel laten branden. 18
■ Allah maakt het op een manier, zodat ongelovigen niet kunnen begrijpen. 45-46
■ Allah zal elke stad vernietigen vóór de dag van verrijzenis. 58
■ Allah laat ongelovigen dwalen. Vervolgens verbrand hij hen in de hel, van tijd tot tijd de vlammen verhogend. 97-98

Koran soera 18: De grot

Koran 18-29 Wij hebben voor de boosdoeners een vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten.

Koran 18-29 Wij hebben voor de boosdoeners een vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten.

■ Wij hebben voor de boosdoeners een vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten. Indien zij om hulp roepen, zullen zij worden begoten met gesmolten lood als water, dat hun gezicht zal verbranden. Hoe vreselijk is hun rustplaats. 29
■ Degenen die veroordeeld zijn tot het vuur weten dat ze geen manier weten om te ontsnappen. 53
■ De grootste fout is om de openbaringen van Allah te vergeten. Allah bedekt hun harten en maakt hen doof zodat zij nooit de waarheid kunnen weten. 57
■ Er is een vastgestelde tijd dat voor de gedoemde geen ontsnappen mogelijk is. 58
■ Allah heeft vele steden [van ongeloof] verwoest. 59
■ Op een bepaalde dag, zal Allah de hel laten zien, in het zicht van de ongelovigen. 100
■ Allah verwelkomt de ongelovigen in de hel. 102
■ Hel is de beloning voor de ongelovigen omdat zij een grap over Allahs openbaringen en boodschappers maakten. 106

Koran soera 19: Marai

■ Allah zal registreren wat ongelovigen zeggen en hun bestraffing verlengen. 77-79
■ Allah heeft de duivels naar de ongelovigen gestuurd om hen te verwarren. 83
■ Allah heeft vele volkeren verwoest. 98

Koran soera 20: Ta Ha.

■ Degenen die niet in Allahs openbaringen geloven zullen worden geconfronteerd met doom in het hiernamaals. 127
■ Allah heeft vele volkeren verwoest. 128

Koran soera 21: De profeten.

■ Allah vernietigt complete steden, maar de mensen wantrouwden nog steeds. 6
■ De mensen riepen om genade, maar Allah doodde hen toch. 15
■ Ongelovigen zullen niet in staat zijn om hun verbrandde gezichten en ruggen te blussen. Zij zullen worden bedwelmd en niemand zal hen helpen. 39-40
■ Tijdens de zondvloed was elk persoon slecht. Dus Allah liet hen verdrinken. 77
■ De ongelovigen zullen nog schrikken, voor wat Allah voor hen in petto heeft. 97-99

Koran soera 22: De bedevaart.

■ De duivel zal sommige begeleiden naar de bestraffing van het vuur. 3-4
■ Degenen die zich afkeren van Allah ervaren schande in deze wereld en brand in de volgende. 9
■ Wie denkt dat Allah, de overwinning niet aan Mohammad zal geven, moeten zichzelf gaan ophangen. 15
■ Ongelovigen die brandende gewaden dragen, zullen kokend water over hun hoofden gegoten krijgen, hun buiken en ingewanden zullen verteren, gepijnigd worden met ijzeren haken en wanneer ze proberen te ontsnappen, zullen wij hen erin terugdrijven, met de sarcastisch opmerking: Beleef de ondergang van het vuur. 19-22
■ Allah bezorgt de ongelovigen een pijnlijk noodlot. 25
■ Hoeveel steden heeft Allah vernietigd! 45
■ Degenen die de openbaringen van Allah negeren, zijn de eigenaars van het vuur. 51
■ Die Allah’s openbaringen niet geloven, krijgen een beschamend noodlot. 57
■ Die de openbaringen negeren zullen branden in het vuur. 72

Koran soera 23: De gelovigen.

■ Allah vertelde Noah dat hij zich niet moest storen aan het feit dat de ongelovigen moesten worden verdronken. 27
■ Degenen die niet in het hiernamaals geloven ontvangen extreme straffen van Allah. 74-77
■ Wanneer het vuur hun gezichten verbranden, worden zij terneergeslagen. 104
■ Ongelovigen zullen niet succesvol zijn. 117

Koran soera 24: Het licht.

■ Mishandel echtbrekers en overspelige met 100 strepen. Toon geen medelijden. Laat een groep gelovigen toeschouwer zijn. 2
■ Enkel overspelige kunnen met overspelige trouwen. Gelovigen kunnen niet met hen trouwen. 3
■ Slechte vrouwen zijn voor slechte mannen en slechte mannen zijn voor slechte vrouwen. 26
■ Gelovige vrouwen moeten hun ogen vrouwen neerslaan en bescheiden zijn, zich bedekken met sluiers en zich enkel tonen aan echtgenoten, familieleden, kinderen en slaven. 31
■ Ongelovigen zijn slechteriken. 55
■ Ongelovigen zullen nooit kunnen ontsnappen aan de brand van hun huizen. 57
■ Het is ok voor gelovigen om slavenhouder te zijn. 58
■ De enige ware gelovigen zijn degenen die in Allah en zijn boodschapper geloven. 62

Koran soera 25: Het criterium

■ Degenen die de komst van het Uur ontkennen zullen worden geketend en verbrand met vuur. Zij zullen bidden voor hun eigen vernietiging. 11-13
■ Allah zal de boosdoeners dwingen om de grote kwelling te proeven. 19
■ Het is een zware dag voor ongelovigen en onrechtvaardigen. Zij zullen op hun handen bijten en willen dat zij de Islam hadden gekozen. 26-27
■ Degenen die Mohammeds openbaringen ontkennen zullen worden vernietigd. 36
■ Allah verdronk iedereen tijdens de zondvloed van Noach, en had een pijnlijk noodlot voor de schuldigen voorbereid. 37

Koran soera 26: De dichters.

■ Velen zullen niet geloven voordat zij de pijnlijke straf zien. 201
■ Degenen die in een andere god geloven zijn gedoemd. 213

Koran soera 27: De mieren.

■ Allah leidt degenen die niet in het hiernamaals geloven. Allah laat hen dwalen door goede werken te laten doen, zodat hij hen kan kwellen in het volgende leven. Zij krijgen de ergste straf en zijn de grootste verliezers. 4-5
■ Allah vernietigd hen en hun mensen, allemaal. 51
■ Maar hij redde enkel hen die geloofden. 53
■ Allah stuurde een vreselijke regen op “degenen die achter bleven.” 58
■ Wie iets fout doet zal in het vuur geworpen worden. 90

Koran soera 28: Het verhaal.

■ Allah heeft vele gemeenschappen volledig vernietigd. 58
■ Allah zal de christenen op de dag van hun ondergang beschimpen, zeggende: waar zijn mijn deelgenoten die jullie beweerde te zijn? 62-64
■ Help nooit de ongelovigen. 86 (Kunnen moslims loyaal zijn aan een land dat geregeerd wordt door niet-moslims?)

Koran soera 29: De spin.

■ Degenen die niet in de openbaringen van Allah geloven hebben geen hoop op genade. Voor hen is er een pijnlijk noodlot. 23
■ Alleen onrechtvaardigen ontkennen de openbaringen van Allah. 49
■ Degenen die niet in de openbaringen van Allah geloven zijn de verliezers. 52
■ De ondergang van de hel zal plotseling over de ongelovigen komen. 53-55

Koran soera 30: De Romeinen.

■ Ongelovigen kunnen een straf verwachten. 16
■ Het is oke om slavenhouder te zijn. 28
■ Allah houdt niet van ongelovigen. 45
■ Allah verzegelt de harten van de ongelovigen. (En dat hij ze in het vuur verbrandt.) 59

Koran soera 31: De wijzen

■ Degenen die moslims van Allahs pad brengen en de islam bespotten wacht een pijnlijk lot.  6-7
■ Allah zal de ongelovigen wat tijd en comfort geven en hen daarna met een zware straf kwellen. 23-24

Koran soera 32: De aanbidding

■ Allah vult de hel met jinn en de mensheid. 13
■ Allah: Proef de vernietiging van onsterfelijkheid vanwege wat gij placht te doen. 14
■ Degenen die niet in het vuur geloven zullen voor eeuwig gefolterd worden. 20
■ Het ergste wat je kunt doen is de openbaringen van Allah niet aanvaarden. 22

Koran soera 33: De Confreranten

■ Luister niet naar de ongelovigen. 1
■ Allah maakt de daden van ongelovigen vruchteloos. 19
■ Allah heeft paniek in de harten van de ongelovigen geworpen. Sommigen worden gedood, anderen worden tot slaaf gemaakt. 25-26
■ Negeer ongelovigen en hun giftige taal. 48
■ Het is oke om eigen slaven te hebben. 50
■ Allah zegt dat het voor Mohammed geoorloofd is om alle vrouwen te trouwen die hij wil. 50-51
■ Degenen die Allah, Mohammed en moslims beschadigen zullen door  Allah worden vervloekt, in dit leven en in het hiernamaals. 57
■ Degenen die tegen de islam zijn zullen worden gedood met een felle slachting. 60-61
■ Allah heeft de ongelovigen vervloekt en voor hen een vlammend vuur aangemaakt. 64-65
■ De ongelovigen zullen in het vuur worden verbrand met een dubbele marteling. 66-68

Koran soera 34: De stad van Saba.

■ Degenen die de openbaringen van Mohammed betwisten wacht een pijnlijk noodlot. 5
■ Degenen die niet in het hiernamaals geloven zullen gepijnigd worden. 8
■ Degenen die tegen Allahs openbaringen betogen zullen de ondergang tegemoet gaan. 38
■ Degenen die de jinn aanbidden, proeven de ondergang in het vuur. 41
■ Allah heeft een hekel aan degenen die zijn boodschappers negeren. 45
■ Degenen die in de hel worden geworpen zijn doodsbang als ze zien dat ontsnappen niet mogelijk is. 51
■ Dan willen zij geloven. Maar dan zijn ze te laat. 51-52

Koran soera 35: De engelen

■ Degenen die niet geloven krijgen een vreselijke straf. 7
■ Allah bepaalt wie Hij wil laten dwalen. 8
■ Allah heeft een hekel aan ongelovigen. 26
■ Ongelovigen zullen voor eeuwig in het vuur van de hel branden. Allah zal hen levend houden zodat hij kan hen voor eeuwig kan martelen.

■ Wanneer zij zich bekeren en om genade vragen, zal Hij hen negeren. 36-7

Koran soera 36: Jaa Sien

■ Ze zullen hoe dan ook naar de hel gaan. 8-10
■ Allah heeft vele generaties verwoest. 31
■ Als Allah iedereen wilt verdrinken, dan doet Hij dat. 43
■ Allah zal de ongelovigen in de hel laten branden. 63-4

Koran soera 37: Zij die in de rangen behoren

■ Diegene in de hel moeten eten van een boom met koppen van duivels, en kokend water drinken. 62-68
■ Allah liet iedereen verdrinken, behalve Noach en zijn gezin. 82
■ Allah vertelt Abraham in een droom om zijn zoon te offeren. 102
■ Allah doodde iedereen in Sodom met uitzondering van veel en zijn familie. 136
■ Niemand is tegen Allah, behalve degenen die in de hel branden. 162-3

Koran soera 38: Saad

■ Allah heeft vele generaties verwoest. 3
■ Degenen die twijfelen proeft spoedig de toorn van Allah. 8
■ Degenen die de boodschappers ontkennen verdienen bestraffing. 14
■ Degenen die van Allah afdwalen krijgen een vreselijke vergelding. 26
■ Degenen die niet geloven zullen branden in het vuur. 27
■ De overtreders worden in het vuur geroosterd en gedwongen om kokend water te drinken, gevolgd door ijskoude dranken. 55-9

Koran soera 39: De troepen

■ Vertellen de ongelovigen om zich te vermaken, omdat zij later eigenaren van het vuur zullen worden. 8
■ De verliezers zijn degenen die op de dag van de verrijzenis verliezen van zichzelf en hun gezinnen. Zij zullen worden omgeven door brand. 15-16
■ Niemand kan hen uit het vuur helpen. 19
■ Wee degenen die Allah vergeten. Ze zijn duidelijke afgedwaald. 22
■ Allah stuurt sommige mensen verkeerd. Voor hen is er geen gids. 23
■ Het ergste wat dat je kunt doen is een leugen over Allah vertellen. Het huis van ongelovigen is de hel. 32
■ Allah stuurt sommige mensen verkeerd. Voor hen is er geen gids. 36
■ Onderwerp u aan Allah voordat hij het onheil plotseling naar u stuurt. 54-55
■ Degenen die over Allah liegen dienen naar de hel gestuurd te worden waar hun gezichten zwart worden gemaakt.. 60
■ Verliezers zijn degenen die niet in de openbaringen van Allah geloven. 63
■ Die een partner aan Allah toekennen (zoals de christenen) zullen tot de verliezers behoren. 65
■ De ongelovigen zullen in de hel worden gedreven. 71-72

Koran soera 40: De gelovige

■ Allah stuurde een vreselijke straf ten tijde van Noach. 5
■ De ongelovigen zijn de eigenaren van het vuur. 6
■ Allah verafschuwt de ongelovigen. 10
■ Wanneer het noodlot komt, dan zullen de harten van de vervloekten in hun kelen blijven steken, en niemand zal hen helpen. 18
■ Degenen die Allahs “duidelijke bewijzen” negeren zullen worden gegrepen en bestraft. 22
■ Degenen die Allah laat dwalen zal geen helper of gids hebben. 33
■ Allah misleidt degenen die twijfelen. 34
■ De verlorenen zijn de eigenaren van het vuur. 43
■ De verdoemden zullen in de morgen en de avond worden blootgesteld aan de vlammen. 46
■ Diegene in de hel zullen smeken om voor één dag van het vuur ontheven te worden. Maar het gebed van een ongelovige is tevergeefs. 49-50
■ Degenen die steggelen over Allahs openbaringen zijn gevuld met trots. 56
■ Degenen die Allah minachten zullen naar de hel gaan. 60
■ Degenen die de revelaties van Allah ontkennen zijn immoreel. 63
■ Degenen die de geschriften en Allahs boodschappers ontkennen zullen met boeien en kettingen om de hals door kokend water gesleept worden en in vlammen worden geduwd. 70-72
■ Allah beschimpte in de hel de christenen en zei; Waar zijn nu uw goden waar u in geloofden?
■ Degenen die spotten gaan naar de hel. 76
■ Als zij de hel van Allah zien, dan zullen zij geloven. Maar dat zal hen niet meer baten. De ongelovigen zullen worden geruïneerd. 84-85

Koran soera 41: Fussilat

■ Wee de afgodendienaren die niet in het hiernamaals geloven. 6
■ Allah zal het leven miserabel maken voor degenen die zijn openbaringen ontkennen en dan zal hij hen voor eeuwig in het hiernamaals kwellen. En zij zullen niet meer worden geholpen. 15-16
■ De vijanden van Allah zullen in het vuur worden verzameld, waar hun huid, oren en ogen tegen hen zullen getuigen. 19-20
■ Allah zal de ongelovigen een vreselijke kwelling laten proeven.

■ Hun tehuis wordt het vuur, aangezien zij Allahs openbaringen weigerden. 27-28
■ Degenen die niet geloven zullen een harde afstraffing ervaren. 50

Koran soera 42: De consultatie

■ Terwijl sommige in het paradijs zijn, worden anderen gebraden in laaiend vuur. 7
■ Degenen die Allahs beweringen betwisten, krijgen met Zijn woede te maken. Hen wacht een vreselijke vergelding. 16
■ Allah doodt soms mensen wegens fout gedrag. 34
■ Allah laat sommige mensen dwalen om hen daarna met vuur te straffen. 44-46
■ Allah maakt sommige mensen onvruchtbaar, wie Hij maar wil. 50

koran soera 43: Gouden juwelen

■ Toen Allah boos op de Egyptenaren werd, verdronk hij hen allemaal. 55
■ Degenen die zich verzetten en zich verkeerd gedragen zullen plotseling een pijnlijk noodlot ervaren. 65-66
■ De schuldigen zijn voor eeuwig in de hel gestraft worden. Allah zal hun straf niet verlichten. 74-75

Koran soera 44: De rook

■ Degenen met tegenspoed zullen zeggen te geloven en Allah om hulp vragen. Maar hij zal hen weigeren omdat zij naar hun ongeloof terug zullen keren. 11-16

Koran soera 45: Het Knielen

■ Degenen die Allahs openbaringen verwerpen zijn zondige leugenaars.
■ Geef hen informatie over een pijnlijk levenslot. 7-8
■ Degenen die om Allahs openbaringen lachen zullen naar de hel gaan.
■ Hen wacht een vreselijk vonnis. 9-10
■ Degenen die niet in Allahs openbaringen geloven zullen uit woede een pijnlijk noodlot ondergaan. 11
■ Allah stuurt sommige mensen verkeerd, waardoor het voor hen onmogelijk is om te horen of te zien. 23
■ De ongelovigen zijn een schuldig volk. 31

Koran soera 46: Bochtige zandpaden.

■ Ongelovigen zullen worden beloond met de smadelijke ondergang in het vuur. 20
■ De schuldigen zullen worden geconfronteerd met een wind van pijnlijke kwelling. 25
■ Allah heeft hele steden verwoest. 27
■ Allah beschimpte de ongelovigen die hij in het vuur kwelde en zei: “Proef de straf dat gij wantrouwden.” 34

Koran soera 47: Mohammed

■ Allah maakt de werken van ongelovigen vruchteloos. 1
■ Degenen die niet geloven volgen een leugen. 3
■ Sla de nekken van de ongelovigen wanneer u tegen hen vecht. Degenen die sterven voor de zaak van Allah zullen worden beloond. 4
■ Allah zal hun werken verdoemen en al hun acties vruchteloos maken. 8-9
■ Ongelovigen kunnen eten en gelukkig zijn, maar het vuur zal hun laatste huis worden. 12
■ Die in het paradijs zullen heerlijke wijn drinken, terwijl die in het vuur kokend water drinken, wat hun darmen doet scheuren. 15
■ Allah vervloekt mensen door hen doof en blind te maken. 23
■ Engelen zullen hen verzamelen en op hun gezichten en ruggen slaan. 27
■ Allah zal de acties van ongelovigen vruchteloos maken. 32
■ Degenen die niet geloven zullen door Allah nooit worden vergeven. 34-35

Koran soera 48: De overwinning

■ Degenen die kwade gedachten over Allah hebben zullen worden vervloekt en naar de hel gezonden worden. 6
■ Allah heeft de ongelovigen een brand klaar gemaakt. 13
■ Als u weigert om voor allah te vechten, zal Allah u straffen met een pijnlijke vergelding. 16-17
■ Maar als u bereid bent om te vechten voor Allah, dan zal hij u belonen met veel roofgoed. 19-20
■ Allah bestraft die wantrouwen, met een pijnlijke straf. 25
■ Degenen met Mohammed, zijn meedogenloos richting de ongelovigen en barmhartig naar elkaar. 29

Koran soera 49: De vertrekken aan de binnenkant

■ Verhef niet uw stem in aanwezigheid van Mohammed. Degenen die hun stem temperen zijn rechtvaardig en ontvangen van Allah een enorme beloning. 1-3

Koran soera 50: Qaaf

■ Allah heeft vele complete generaties verwoest. 36

Koran soera 51: De winden die verspreiden

■ Vervloekt zijn zij die vermoedens uiten en vragen: Wanneer is de dag der opstanding? Het is de dag dat zij door het vuur worden gekweld. 10-14
■ Wee de ongelovigen. 60

Koran soera 52: De berg

■ Degenen die het bestaan van de hel ontkennen zullen in het vuur worden geslingerd. 11-16

Koran soera 54: De maan

■ Allah stuurde een storm van stenen over hen allen, doodde iedereen behalve de familie Lot. 34
■ Het lijden in de hel is groter dan welke ervaring op aarde dan ook. 46-48
■ Allah heeft velen van uw gelijken vernietigd. 51

Koran soera 55: De Barmhartige

■ De schuldigen ontkennen de hel. Maar nadat zij sterven zullen zij rondgaan tussen vuur en kokend water. 43-44

Koran soera 56: De gebeurtenis

■ Maar die op zijn linkerhand zullen worden geconfronteerd met een verzengende wind, kokend water en zwarte rook. 42-43
■ Degenen die Allah en het hiernamaals ontkennen zullen van de Zaqqum boom eten en daarna kokend water drinken. 51-54
■ Allah zal de ongelovigen verwelkomen met kokend water en geroosterd worden in het hellevuur. 92-94

Koran soera 57: IJzer.

■ Het huis van ongelovigen is het vuur, een slechte bestemming . 15
■ Degenen die niet geloven en de openbaringen ontkennen zijn de eigenaren van het vuur. 19

Koran soera 58: De vrouw die pleit.

■ Voor de ongelovigen wacht een pijnlijke vergelding . 4
■ Voor de ongelovigen is een beschamend onterende kwelling. 5
■ Maak geen vrienden met Allahs vijanden. Voor degenen die dat wel doen, heeft Allah een vreselijke sanctie opgelegd. 14-15
■ Degenen die anderen uit de islam halen, wacht een beschamend noodlot. Ze zijn de rechtmatige eigenaren van de vuurzee. 16-17
■ Degenen die zich verzetten tegen Allah en zijn boodschapper zijn de laagste. 20
■ Op de laatste dag zullen de goede moslims niet van hun vrienden en familieleden houden die geen moslim zijn. 22

Koran soera 59: Bijeenkomst

■ Allah werpt angst in de harten van de ongelovig mensen van het Heilige Schrift. Hun thuis in het hiernamaals zal het vuur worden. 2-3
■ De ongelovig mensen van het Heilige Schrift zijn leugenaars. 11
■ De duivel en de ongelovigen zijn gedoemd voor het hellevuur. 16-17
■ De eigenaren van de tuinen en de eigenaren van het vuur zijn niet gelijk. 20

Koran soera 60: Zij, die ondervraagd zal worden.

■ Wees geen vrienden met ongelovigen. Zij zijn de vijanden van Allah. 1
■ Wees geen vrienden met degenen die tegen uw godsdienst hebben gevochten. Wie met hen vrienden maakt, is een verkeerde. 9
■ Wees geen vrienden met degenen die niet in het hiernamaals geloven. ■ Ze zijn Allahs vijanden. 13

Koran soera 61: De strijdplaats

■ Allah houdt van degenen die voor hem vechten. 4
■ Allah leidt sommige mensen verkeerd. 5
■ Het ergste wat dat je kunt doen is een leugen over Allah vertellen. 7

Koran soera 62: De vrijdag

■ Een hypocriete Jood ziet eruit als een ezel die boeken draagt. Degenen die de revelaties van Allah ontkennen, deugen niet. 5

Koran soera 63: De huichelaars

■ Allah sluit de harten van degenen die geloven en daarna niet geloven. 3
■ Ongelovigen zijn immoreel. Zij zijn de vijand, vervloekt door Allah. 4
■ Doe geen moeite om aan Allah vergeving voor de ongelovigen te vragen. Hij zal hen nooit vergeven. 6

Koran soera 64: Wederzijdse verlies en winst

■ Degenen die niet geloven zullen een pijnlijk noodlot ondergaan. 5
■ De ongelovigen zijn de eigenaren van het vuur. 10

Koran soera 66: Denkende dat iets verboden is

■ Mohammeds vrouwen moeten voorzichtig zijn. Als zij hun echtgenoot bekritiseren, zal Allah hen vervangen door betere. 5
■ De brandstof voor het vuur zijn mensen en stenen. 6
■ Ze zijn hoe dan ook gaan naar de hel. 9
■ De vrouwen van Noach en Lot verraadde hun echtgenoten en zijn nu in het vuur. 10

Koran soera 67: De dominee

■ Ongelovigen zullen naar de hel gaan waar zij het borrelen kunnen horen. 6-7
■ Wie zal de ongelovigen tegen het pijnlijk noodlot beschermen? (Niemand) 28

Koran soera 69: De zekere realiteit

■ Degenen die niet in Allah geloven zullen worden gegrepen, geboeid en in de hel geworpen. 30-35

Koran soera 71: Noah

■ Degenen die Allah tijdens de zondvloed verdronken heeft, werden vervolgens voor eeuwig in het vuur gemarteld. 25
■ Noah vroeg Allah de ongelovigen te verdrinken. 26

Koran soera 72: De djinn

■ Het vuur van de hel zal worden gevoed met de lichamen van afgodendienaars en ongelovigen. Zij zullen een steeds grotere kwelling ervaren. 15-17
■ Degenen die Allah en zijn boodschapper ongehoorzamen zullen voor altijd in het vuur van de hel wonen. 23

Koran soera 73: Gevouwen in kleding

■ Allah zorgt voor de ontkenners. Hij zal hen vastbinden, branden in een hels vuur en voedsel geven dat hen verstikt. 11-13

 

Koran soera 74: Iemand die gebundeld is

■ De laatste dag zal een dag van angst voor de ongelovigen worden. 9-10
■ Degenen die koppig Allah’s openbaringen miskennen worden geconfronteerd met een vreselijke vergelding. 16-17
■ Het vuur van de hel verschrompeld mensen, en spaart niets. 27-29
■ Allah heeft engelen aangesteld om zorg te dragen voor het vuur. Hij laat mensen dwalen (wie hij wil). 31
■ Allah is de bron van angst. 56

Koran soera 76: De tijd, de mensen

■ Allah heeft voor de ongelovigen gereserveerd; Kettingen, ijzeren halsbanden en een laaiend vuur. 4
■ Gehoorzaam de ongelovigen niet. 24

Koran soera 77: De gezanten

■ Allah vernietigde “het voormalige volk.” 16
■ Wee degenen die verwerpen! 19, 24, 28, 34, 40, 45, 49

Koran soera 79: An – Naziaat

■ Die opstandig geweest zijn, wacht een hellevuur in het hiernamaals. 37-39

Koran soera 80: Hij fronste

■ Ongelovigen zijn goddeloze mensen. Op de laatste dag zullen zij in duisternis verkeren en stof op hun gezichten hebben. 40-42

Koran soera 82: Het klievende

■ De goddelozen zullen voor eeuwig branden in de hel. 82

Koran soera 84: De splijting

■ Sommige mensen zullen in een verzengende vuur worden geworpen. 11-12
■ Ongelovigen krijgt een pijnlijk noodlot. 22-24

Koran soera 87: De allerhoogste

■Degenen die in een groot vuur gegooid worden, zullen noch leven, noch sterven. 12-13

Koran soera 88: Het overweldigende evenement

■ Op die dag zullen velen verdrietig en moe zijn. Verschroeid door het vuur, het drinken van kokend water en eten van bitter fruit met dorens. 2-7
■ Allah zal de ongelovigen met de afschuwelijke straf vergelden. 23-24

Koran soera 89: De dageraad

■ Allah wierp als straf, een vloek op hen. 13

Koran soera 90: De stad

■ De ongelovigen die Zijn openbaringen miskennen, worden omringt door een gesloten vuur. 19-20

Koran soera 92: De nacht

■ Degenen die de openbaringen van Allah ontkennen moeten het laaiende vuur doorstaan. 14-1

Het is een schadelijke barbaarse ideologie dat niet past in de beschaafde wereld van de 21e eeuw.

Ex-moslim-www.falseislam.org

Nóg meer haat en racisme..