Vrede

ali hirsi

Bukhari ; V9B84N59
De profeet zei; Er is mij opdracht gegeven te strijden tegen mensen tot zij zeggen dat enkel Allah aanbeden mag worden.

Tabari ; VII 158
De boodschapper bestookte de joden van Nadir 15 dagen lang. Uiteindelijk maakten zij vrede met hem op voorwaarde dat de profeet hen niet zou doden in ruil voor hun eigendommen en ijzeren bekleding.

Tabari VII 159
De boodschapper van Allah bestookte Nadir 15 dagen lang tot de joden uitgeput raakten en zij Mohammed gaven wat hij wilde. De manier hoe hij vrede maakte met de Joden; Hij zou hun niet vermoorden als zij zouden vertrekken, hun land en nederzettingen achterlatend en elk drie van hen zouden een kameel en een waterzak moeten leveren.

Tabari : 159
De profeet vocht tegen hen tot hij vrede met hen maakte op voorwaarde dat zij Yathrib zouden verlaten. Hij verdreef hen naar Syrie en stond hen toe datgene te houden wat hun kamelen konden dragen met uitzondering van hun wapens en ijzeren bekleding.

Koran 9:3
Allah is niet gebonden aan enig contract of verdrag, evenmin zijn boodschapper.

Koran 97:5
Er is vrede tot het aanbreken van de morgen.

Ishaq:525
Toen de mensen van Fadak hoorde wat er gebeurt was, zonden zij een bericht naar Mohammed met de vraag hen te laten gaan en hun levens te sparen door hun eigendom aan Mohammed af te staan. Toen ook de mensen van Khaybar zich overgaven op deze voorwaarden, vroegen de inwoners of zij op hun eigen boerderijen als werknemer in dienst van Mohammed konden komen tegen de helft van de boerderij opbrengst. Zij zeiden; Wij weten meer over landbouw [gegeven jullie beroep als crimineel]. Dus Mohammed bracht vrede tegen de helft van de opbrengst. Mits….; ‘Op het moment dat wij jullie eruit willen zetten, dan doen we dat.’
Hij maakte eenzelfde deal met Fadak. Dus Khaybar viel ten prooi aan de moslims. En ook Fabak werd exclusief eigendom van de profeet, omdat het moslimleger de bewoners niet had aangevallen.

Koran 9:3
De aankondiging van Allah en zijn boodschapper aan de mensen is dat op de dag van de pelgrimage de afspraken met heidenen ontbonden zijn.

Tabari VIII;104
Vrede is voor diegene die het juiste pad volgen. Buig voor de islam en je zult veilig zijn.

Koran 49:9
Wanneer twee groepen van gelovigen met elkaar in gevecht komen, maak dan vrede. Maar vecht tegen diegene die zich daar niet aan wil houden tot zij gehoorzamen.Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, de tekst 'William Gladstone 29 December 1809- 19 May 1898 Four times Prime Minister of Great Britain who once held the Quran above his head in Parliament and declared. "As long as there this book,there will be no peace in the world"'

Koran 9:12
Als zij afspraken en verdragen niet nakomen tonen zij geen respect voor jouw en je geloof, bestrijd deze voorbeelden van onbetrouwbaarheid.

Tabari VIII;163
De Profeet zei; Ik denk dat Abu Sufyan [invloedrijke zakenman] komt om het vredesverdrag aan te vullen en te verlengen.

Ishaq ; 543
Abu Sufyan ging naar Mohammed in Medina om het vredesverdrag te laten bevestigen, maar Mohammed weigerde hem te spreken.

Tabari VIII:164
Sufyan ging naar Abu Bakr en vroeg om te bemiddelen, maar hij weigerde. Ali zei; Als de profeet iets bepaald heeft, is het nutteloos er nog op terug te komen.

Tabari ; VIII;165

Er is niets wat je kunt doen om vrede met hem te sluiten.

Ishaq ; 544
Mohammed gaf zijn mannen de opdracht zich voor te bereiden voor een inval/aanval. De boodschapper informeerde zijn leger dat hij naar Mekka zou gaan en gaf opdracht om snel hun uitrusting in orde te maken. Hij zei; ‘O Allah, houd dit nieuws weg van de stammen tot wij een verrassingsaanval op hun uitvoeren.’

Ishaq ; 552
Mohammed ging naar de Ka’aba en liep er met zijn kameel er zeven keer omheen. Daarna ging hij naar binnen en vond een van hout gemaakte duif. Hij brak het met zijn handen en gooide het weg. [de perfecte mens Mohammed brak het symbool van de vrede]

Tabari :  IX : 58
Toen de Boodschapper Tabuk  [haven aan de golf van Akaba] bereikte kwam de gouverneur van Ayla naar hem toe en stelde voor ”jizyah” belasting aan hem te betalen. Ook het volk van Jarba en Adruh boden aan hem belasting te betalen. [Jizyah is opgelegde belasting voor niet-moslims].                       

Ishaq ; 607
Mohammed spaarde het leven van Ukaydir, sloot vrede met hem op voorwaarde dat hij belasting zou betalen.

Tabari IX ; 79
In dit jaar werd de zakat verplicht gemaakt, de Boodschapper zond zijn agenten uit om de belasting te innen. Dit vers werd onthuld; Neem belasting van hun rijkdom om hen te zuiveren.

Ishaq : 326
Als zij een vrede op basis van islam voorleggen. Maak vrede op die basis. Draag één godsdienstige mening uit.

Tabari VIII:100
Abu Sufyan zei; Wij waren handelaren maar door de gevechten tegen Mohammed heeft dat ons verhinderd te reizen, zodat wat we bezaten is uitgeput. [Dit is het doel van terrorisme] Zelfs nu er een wapenstilstand is met de moslims, vrezen wij nog niet veilig te zijn.
[moslims plunderde voortdurend karavanen, schonden het verdrag wel 20 keer].